İçeriğe geç
Ana sayfa » MANŞET » SOKAK » 18 Maddede Anayasa değişikliği

18 Maddede Anayasa değişikliği

   

  80 milyonun kaderi taraflı bir Tek Adama ve ailesine teslim edilecek

  1. Cumhurbaşkanı “taraflı” olacak, bir partinin genel başkanı olabilecek, başbakanın ve bakanlar kurulunun tüm yetkileri cumhurbaşkanına verilecek. (Madde 101)

  2. Cumhurbaşkanı, eşini, oğlunu, damadını ya da canının istediği herhangi bir kişiyi, üstelik sayı sınırlaması olmaksızın yardımcı ve bakan olarak atayabilecek. (Madde 106)

  3. Cumhurbaşkanı makamının hastalık, yurtdışına çıkış ya da ölüm gibi nedenlerle boşalması durumunda halkın seçmediği bir cumhurbaşkanı yardımcısı ülkenin başına geçerek bu Anayasa değişikliği ile tanınan tüm yetkileri kullanabilecek. (Madde 106)

  Tek Adam meclisi feshedebilecek, ülkeyi sürekli OHAL’le yönetebilecek

  4. Yüzde 50 + 1 ile seçilmiş cumhurbaşkanı yüzde 100’ün oyuyla seçilmiş Meclisi tek bir kararla feshedebilecek. (Madde 116)

  5. Cumhurbaşkanı tek başına OHAL ilan edebilecek. OHAL süresince mevcut Anayasa’yı da askıya alacak biçimde (Anayasal denetim olmaksızın) kararnamelerle ülkeyi yönetebilecek. (Madde 119)

  6. Cumhurbaşkanı başka partilerden seçilmiş belediye başkanlarını, görevden alabilecek, tek bir kararname ile çalıştığın işyerini, okuduğun gazeteyi, devam ettiğin ya da çocuğunun gittiği üniversiteyi, üye olduğun ya da yardım aldığın sendikayı, derneği kapatabilecek. (Madde 119 ile OHAL ilan ederek)

  7. Cumhurbaşkanı OHAL ilan etmeksizin de kanun hükmü yerine geçebilecek kararnameler çıkarabilecek, yani Meclis’in yasama yetkisini devralabilecek. Meclis işlevsizleşecek. Ortada yapılan düzenlemeler için yakasına yapışıp hesap sorabileceğin bir milletvekili kalmayacak. Milletvekillerinin sayısının 600’e çıkarılması halka ek maliyet getirmesi dışında bir anlam taşımayacak. (Madde 104)

  Kıdem tazminatımıza, evimize el konabilecek

  8. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” alanında çıkarılabilecek. Yani eğitim öğrenim hakkı, toprak mülkiyeti, tarım ve hayvancılıkta çalışanların korunması, kamulaştırma, özelleştirme, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, grev hakkı, ücrette adalet sağlanması, sağlık, çevre ve konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması gibi yaşamımızın tamamını, geleceğimizi ilgilendiren tüm alanlarda Tek Adam’ın kararnameleri ile kararlar alınacak. (Madde 104)

  9. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile bir gecede kıdem tazminatına el konulabilecek, memurların iş güvencesi ellerinden alınabilecek, grevler yasaklanabilecek. (Madde 104, 119)

  10. Cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yargı yolunun açılabilmesi için Meclis’te en az 301 vekilin önerge vermesi, en az 361 milletvekilinin soruşturma açılmasına karar vermesi ve en az 400 vekilin yargılamaya onay vermesi gerekecek.

  Cumhurbaşkanı Meclis çoğunluğunu oluşturan partinin genel başkanı olduğunda katil de olsa, hırsız da olsa, kadına şiddet de uygulasa, tecavüz de etse, savaş suçu da işlese yargı yolunun açılması hayal olacak. Cumhurbaşkanlığı görevi bitse de tek adamın dokunulmazlığı ölene kadar sürecek.

  Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar seçilmiş olmadıkları halde, seçilmiş milletvekilleri gibi yasama dokunulmazlığından faydalanacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanları hakkında Meclis soruşturma sürerken bile Meclis’i feshedebilecek. (Madde 105)

  Yargı, Tek Adam’ın oyuncağı olacak

  11. Cumhurbaşkanı kendisini, atadığı cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini bizzat atayacak; 3 üyeyi de genel başkanı olduğu parti aracılığı ile Meclis’e seçtirebilecek. Yani Tek Adam’ı ve onun atadıklarını yargılamak mümkün olmayacak. (Madde 146)

  12. Aynı zamanda bir parti genel bakanı olan Cumhurbaşkanı, hâkim ve savcıları atayan görevden alan veya görev yeri değiştiren HSK’nin 13 üyesinden 6’sını doğrudan kendisi atayacak, 7’sini ise partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu TBMM’ye seçtirecek. Mahkemeler bu koşullarda doğrudan Tek Adam’a bağlanacak. Halkın hak arama yolları tıkanacak. Üstelik bu madde referandumdan “evet” çıkarsa hemen uygulanacak, 30 gün içinde yeni HSK üyeleri seçilecek. (Madde 159)

  13. Cumhurbaşkanı hem partisinin il başkanını, hem valiyi hem de mahkeme heyetini atamış olacak. Valiler ve Büyükelçilerden İl Şube Müdürlerine, İş Müfettişlerinden Bakanlık ve Hukuk Müşavirlerine, Kaymakamlardan İl Emniyet Müdürlerine, rektörlere kadar on binlerce kamu çalışanı Cumhurbaşkanının kararı ile atanacak ve görevden alınacak. Halka, kamuya karşı değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Tek Adam kendinden olmayana devlet kapısında görev vermeyecek. (Madde 101, 104, 159)

  Ülkenin kasası ve ordusu tek adama teslim edilecek

  14. Halktan toplanan vergilerden oluşan bütçenin nerelere harcanacağına Cumhurbaşkanı tek başına karar verecek, Meclis’in bütçe üzerinde bir hükmü kalmayacak. (Madde 161)

  15. Cumhurbaşkanı milli güvenlik politikasına, TSK’nin ne yapacağına tek başına karar verecek. Yani Tek Adam’ın tek bir kararı ile ülke savaş sürüklenebilecek. (Madde 104)

  16. Cumhurbaşkanına yasa yapma yetkisi ile birlikte Meclis’ten çıkarılan yasaları veto yetkisi de verilecek. Cumhurbaşkanı, 151 oy ile kabul edilmiş bir yasayı meclise geri gönderdiğinde, meclis ikinci kez bu yasayı ancak 301 oy ile kabul edip cumhurbaşkanına gönderebilecek. Yani Tek Adam, yasa çıkardığı yetmiyormuş gibi, Meclis’in yasama faaliyetini de engelleyebilecek. (Madde 89)

  Tek Adam ve çevresi koltuğunu sağlama alacak, soru bile sorulamayacak

  17. Cumhurbaşkanına bağlanan yürütmenin Meclis’e karşı sorumluluğu, soru önergesi ve gensoru ortadan kaldırılacak. Meclis, Cumhurbaşkanına soru dahi soramayacak. Seçilmiş Meclis en fazla atanmış cumhurbaşkanı yardımcılarına soru sorabilecek. Meclis’in Bakanları onaylama ve denetleme yetkisi elinden alınacak. Milletvekillerinin bakanlarla Meclis içinde karşılaşması dahi “ihtimale” bırakılacak. (Madde 98)

  18. Anayasa değişikliği 16 Nisan’da onaylanırsa mevcut Cumhurbaşkanı’nın görev süresi dolmadan değişiklik başlatılmayacak. Tek Adam yine fiilen tüm yetkileri kullanacak ama değişiklik tam iki buçuk yıl sonra, yani 3 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek. Böylece cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma süresi 15 yılı aşabilecek. Değişikliğe göre cumhurbaşkanı ikinci dönemi bitmeden Meclis’i feshedip bir kez daha seçime giderek görev süresini bir dönem daha uzatabilecek. (geçici madde 21)

  Kaynak: Sendika.org