İçeriğe geç
Ana sayfa » MANŞET » SOKAK » Emek ve Demokrasi Güçleri: Barış istemek suç değildir

Emek ve Demokrasi Güçleri: Barış istemek suç değildir

    Antalya Sokakları – Emek ve Demokrasi Güçleri savaş karşıtı içerikli paylaşımları sebebiyle 5 kişinin ifadeye çağrılamasına tepki gösteren basın açıklaması düzenledi.

    Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nde düzenlenen açıklamayı İnsan Hakları Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Erdal Gilgil okudu. Yapılan açıklamada “Türkiye’nin 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye’nin Fırat’ın Doğusu olarak bilinen Kuzey ve Kuzeydoğu bölgesine başlattığı askeri harekat, ülke içinde ve sınır ötesinde yaşanan insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri ile birlikte bir kere daha barış tartışmalarını ve barış savunucularının maruz kaldığı baskı ve yıldırma politikalarını gündemin en üst sıralarına taşımıştır.” denildi.

    Erdal Gilgil açıklamanın devamında  “Antalya”da da bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar Emek ve Demokrasi Güçlerinden en az 5 kişinin savaş karşıtı sosyal medya paylaşımlarından dolayı ifadeye çağrıldıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi esasen “Yaşam Hakkı” ile başlar ve 2. madde bu hakkı düzenler. Sözleşmenin 9. ve 10. maddeleri düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenler ve benzer bir şekilde BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (MSHS) 6. maddede Yaşam Hakkını, 18. ve 19 maddede düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenler. Savcıların edimlerinin aksine sözleşmenin 20. maddesi ile savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasaklanır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da yukarıdaki sözleşmelere uygun olarak düzenlenmiş, düşünce ve ifade özgürlüğünü güvenceye almıştır. Anayasa’nın 25. maddesi düşünce ve kanaat hürriyetini, 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenler. “Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” (Anayasa md. 25) “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”” şeklinde belirtti.

    Açıklamanın sonunda “Yukarıda anılan nedenlerle asli görevleri savaşı değil barışı savunmak olan insan hakları savunucuları hakkındaki soruşturmaların durdurulmasını ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.