İçeriğe geç
Ana sayfa » MANŞET » SOKAK » TOPLUMSAL CİNSİYET » KADIN » Kent Konseyi’nden çağrı: “Her belediyede Kadına Şiddetin Önlenmesi Birimi kurulmalıdır”

Kent Konseyi’nden çağrı: “Her belediyede Kadına Şiddetin Önlenmesi Birimi kurulmalıdır”

  Antalya- Antalya Kent Konseyi Toplumsal Çalışma Grubu, son gündem toplantısında, Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Çalışmalar başlığı ile gerçekleştirdi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Aile Danışmanları Derneği, Toplum Çalışma Grubu ve Kadın Meclisi’nden temsilciler katıldı. Toplantı sonrası rapor içerisindeki önerilen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelere dağıtıldı.

  Toplantı sonrası hazırlanan raporda ilgi çeken başlıklar arasında, belediyelerin sığınma evi açma zorunluluğu getirilmesi, basın mensuplarının kadın haberlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi, erkek şiddettin önlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması, Akdeniz Üniversitesi kampüsünün gece saatlerinde aydınlatmasına dikkat etmesi gerektiğini gibi bir çok farklı öneri sunuldu.

  Raporda yer verilen önerilerin tamamı ise şu şekilde;

  Her belediyede ‘Kadına Şiddetin Önlenmesi Birimi’ kurulmalıdır.

  Nüfusu 100 binden fazla olan her Belediye “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Uygulama Yönetmeliği” çıkartmalıdır.

  İleri ve gelişmiş ülkelerdeki kadın çalışmaları takip edilmeli, işbirliğine dayalı projeler ve AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.

  Koruyucu önleyici hizmetlere ağırlık verilmeli, yerel yönetimler mahallelerde toplum merkezleri, kadın danışma merkezleri, mahalle evi gibi birimler açmalıdır.

  Kadın ve aile hizmet birimlerinde mutlaka tabip, psikolog, sosyal hizmet uzmanı-sosyal çalışmacı, hemşire, sosyolog vb. meslek elemanları istihdam edilmelidir.

  Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında erkeklerle de şiddeti önleyici bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, erkeklerin eğitimi için birimler açılmalı, spor salonları, kahvehaneler, pazar yerleri gibi mekânlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konularında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmelidir. Bu konuda muhtarlar ve mahalle temsilcilerinden destek alınmalıdır.

  Konu ile ilgili billboardlar ve panolar kullanılarak, afiş, el broşürü gibi basılı görseller hazırlanarak, televizyon ve radyo programları ile toplumsal bilinç oluşturulmalıdır.

  Aile Danışmanlığı hizmeti yaygınlaştırılmalı, mağdur bireyin güçlendirilmesi yönünde psiko-sosyal ve hukuki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmelidir.

  Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır.

  Medya-basın ve televizyon programlarında medya dili etkin ve doğru kullanılmalı, mağdur bireyin kişi hak ve hürriyetleri ile onuru ve özel hayatı gözetilerek ikinci bir şiddet önlenmelidir.

  Basında kadına yönelik şiddet konulu haberlerin veriliş şekli ve kullanılan dile ilişkin yerel basın mensuplarını bilinçlendirilmelidir.

  Önemli spor karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında etkin olacak biçimde kadına yönelik şiddeti önleyici açıklamaların panolarda yayınlanması sağlanmalıdır.

  Emniyet birimlerinde ve karakollarda kadın sorunlarıyla ilgili bölümlerde kadın personel görevlendirilmelidir.

  İlimizde yerel yönetimler, kamu kurumları ve kadın çalışmalarında uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu ile kadın sorunlarına çözüm aranmalı, kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır.

  Belediye Kanunu gereği nüfusu yüz bini geçen belediyeler kadın konukevi açma zorunluluklarını yerine getirmelidir.

  Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında, kadının sosyo-ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi, kentin sunduğu tüm olanaklardan erkeklerle eşit biçimde yararlanabilmesi, kenti erkeklerle eşit deneyimleyebilmeleri ve bu bakış açısının kazandırılması için düzenlemeler yapılmalıdır.  *

  Kentin fiziksel mekânlarının kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde daha düzenli, kolay ve sağlıklı hale getirilmesi sağlanmalıdır. Gece cadde ve sokaklar yeterli seviyede aydınlatılmalı, toplu ulaşımda havanın karardığı zamanlarda ulaşım araçları durak dışı indirme ve binme yapabilmelidir.

  Kadının istihdamı konusunda daha çok iş ve meslek edindirme çalışmaları yapılmalıdır.

  Kadın konulu günlerde toplumsal bilinç oluşturma ve farkındalığı arttırıcı etkinliklerin birkaç güne değil de bir hafta ve daha uzun sürelere yayılması sağlanmalıdır.

  Öncelikli olarak kız öğrencilerin güvenliği için Akdeniz Üniversitesi kampüsünün gece aydınlatması güçlendirilmelidir. Bu konuda Antalya Barosuna gelen şikayetler dikkate alınmalıdır.

  İhtiyaca göre uygun cadde, park ve bahçelere bebek emzirme, çocuk bakım üniteleri yerleştirilmelidir.

  Kaynak: İHA