İçeriğe geç
Ana sayfa » MANŞET » SOKAK » KENT » Boğaçayı Konut Projesi mahkeme kararıyla iptal edildi

Boğaçayı Konut Projesi mahkeme kararıyla iptal edildi

  Antalya –  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Boğaçay Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin yapılaşmaya açılmasına ilişkin geçen yıl aldığı karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

  Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve dönemin meclis üyesi Songül Başkaya, Konyaaltı muhasara bölgesini kapsayan alanda yapılacak Boğaçayı Projesi’nde, ÖPA olarak belirlenen bölgenin plan notlarına, 95 bin 649 m2 büyüklüğündeki alanın ‘konut fonksiyonu’ olarak gösterilmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2018 yılına ait kararı ve plan değişikliklerine karşı dava açtı.

  BİLİRKİŞİ DE UYGUN GÖRMEDİ

  Haberimizvar.net’te yer alan habere göre Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’ne açılan davada, alan, halen Antalya’nın temiz içme suyunun büyük bölümünü karşılayan su kaynakları yakınında ve sulak alan içinde kaldığından, kaynakların kirlenmesine yol açacağı, rekreasyon alanı ve peyzaj düzenlemesi yapım işi karşılığı alanın mülkiyeti, konut alanı yapımına olanak tanınarak yapımcı firmalara verilerek kamu mülkiyetinden çıkarılacak olması, konut alanı olarak getirisinin giderlerden çok daha yüksek olacağı, bu durumda belediyenin dolayısıyla kamunun çok büyük zarara uğrayacağı gibi gerekçeler öne sürüldü. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da, dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleriyle kamu yararı yönünden uygun olmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.

  MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

  Antalya 1’inci İdare Mahkemesi kararında, bilirkişi raporunda belirtilen hususlara dikkat çekilerek, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, oy birliğiyle iptal kararı verdi. Kararda, bölgedeki su kaynaklarının inşa edilecek konut alanları nedeniyle zarar görebileceği, su kaynağı olan bölgede içme suyu kalitesinde yeraltı suyu taşıyan Boğaçay alüvyon akiferinin yoğun yapılaşmaya açılmasının uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, planlama alanının jeolojik yapısı, taşkın alan olması ve korunması gerekli Boğaçay Su Kaynakları Koruma Alanı sınırı içinde kalması sebebiyle yapılaşmaya açılmaması gerektiği kaydedildi. Kararda, bu alanın yapılaşmaya konu edilmesinin hem taşkınların getireceği risk açısından hem de su kaynaklarının korunması açısından planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı.

  ODADAN AÇIKLAMA

  Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla bir kez daha kamu mülkiyetindeki kamusal alanların rant amaçlı plan değişikliğiyle satışının önlenerek kamu mülkiyetinde kalacak olması nedeniyle kentlilerin kazandığı belirtildi.