SOKAK

Eğitim-Sen’den Milli Eğitime uyarı

Antalya Sokakları – Eğitim-Sen Antalya Şubesi yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada eğitim niteliğinin gerilediği, eğitimin özelleştirilmesi ve dinselleştirildiğine vurgu yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na uyarıda bulunuldu.

Eğitim-Sen Antalya Şube başkanı Kadir Öztürk tarafından Antalya Şube binasında yapılan açıklamada  “2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda sorun eşliğinde yeni eğitim öğretim yılına adım atacaklar.” denildi.

“NİTELİK GERİLEMİŞ, EĞİTİM ÖZELLEŞMİŞ VE DİNSELLEŞMİŞTİR”

Kadir Öztürk açıklamada “Eğitimin niteliğinde yıllar içinde büyük bir gerileme yaşanmış, eğitim özelleştirilmiş ve dinselleştirilmiştir. Okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocukların dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi yaşanan felaketlerin bir başka bölümüdür.” dedi

ÖĞRETMENLERİN SORUNU EĞİTİMİN AÇMAZLARI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR

Öğretmenlerin sorunlarına da değinen Kadir Öztürk “Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yurtlarda taciz ve istismara uğraması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sürmesi, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu ve bunun gibi çok sayıda sorun eğitim alanın açmazları olarak karşımıza çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM MASRAFLARI VELİLERİN BÜTÇESİNİ ZORLUYOR

Eğitim masraflarının artışına vurgu yapan Kadir Öztürk “Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle halkın satın alım gücünün düşmüş, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci velilerinin yapacakları eğitim harcamaları belirgin bir şekilde artmıştır. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artan eğitim harcamaları, giderek bozulan gelir dağılımıyla birlikte öğrenci velilerinin bütçesini ciddi anlamda zorlar hale gelmiştir.” diye belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan uyarılar ise şöyle;

Eğitim Sen olarak MEB’i uyarıyoruz.
*Tüm öğrencilerimizin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz eğitimden yararlanmasını sağlayacak bütçe planlaması yapmak MEB ve siyasi iktidarın sorumluluğudur. Sorumluluğun gereği yerine getirilmelidir.
*Tüm öğrencilerimizin eğitim hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öğrencilerimizin eğitim hakkını tam ve baskı altında kalmadan kullanması gerekir. Öğrencilerimizi çırak olmaya özendiren politikalardan vazgeçilmelidir.
*Yargı kararları uygulanmalı; Diyanet, dini vakıf ve dernekler ile yapılan protokoller sonlandırılmalıdır.
*Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ nün ‘özerk’ yapısına son verilmelidir…
*Anadolu liselerinde ikili eğitimden kaynaklı oluşabilecek güvenlik, sağlık, beslenme gibi sorunlara yönelik MEB önlem ve çözümler üretmelidir. Güvenlik sorununun çözümü için ücretsiz servis başta olmak üzere acil adımlar atılmalıdır.
*2019-2020 Eğitim Öğretim yılında LGS sınavına girecek 1. 800 000 öğrencinin mağduriyet yaşamaması için gereken önlemler alınmalıdır. MEB öğrencilerin taleplerini toplamalı, okul gereksinimini belirlemeli ve bu gereksinimi karşılayacak önlemleri ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır.’ ilkesini gözeterek yaşama geçirmelidir.

*Proje okulları uygulaması sonlandırılmalıdır…
*Sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışma biçimlerine; mülakat uygulamalarına son verilmelidir. Öğretmen açığı kadar atama acilen yapılmalıdır.
*Öğretmenlerin statüsü, çalışma koşulları, hakları, işe alım ve istihdam biçimine kadar her konuda öğretmenlerin söz ve karar hakkı gözetilmelidir.
*Hukuksuz olarak ihraç edilen arkadaşlarımız hala MEB çalışanıdır. MEB eğitim emekçilerine sahip çıkmalı, yaşanılan mağduriyetlere ilişkin sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir…

Öğretmenleri başarılı, başarısız olarak ayrıştıran, okul müdürlerinin performans denetimine tabi bırakan ‘2019 Yılı Öğretmenler Günü Genelgesi’ geri çekilmelidir.

You may also like