KENT SOKAK

Antalya Barış Bloku kuruluyor

Antalya Barış Bloku Girişimi, kuruluş çalışmaları doğrultusunda Tabip Odası salonunda bir forum düzenledi.

Çok sayıda kurum temsilcisinin ve ilerici örgütlerin üyelerinin katıldığı forumda kurum temsilcileri ve vatandaşlar söz aldı. Forumda, Barış Bloku’nun işleyişi, kullanacağı dil-söylem ve tarza dair tartışmalar yapıldı.

Forumda Barış Bloku’nun kurulması için çalışmaların hızlandırılması ve 1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri kapsamında kitlesel bir etkinlik yapılması karar bağlandı.
Antalya Barış Bloku girişimi hazırlık çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki hafta bir basın toplantısı ile kuruluşunu ilan etmeyi düşünüyor.

Foruma, DİSK, KESK, ATO, Halkevleri, ÖDP, HDP, CHP, EMEP, Devrimci Parti, Öğrenci Kolektifleri, kadın örgütleri, Alevi örgütlerinin temsilcileri, yöre ve mahalle dernekleri ve çok sayıda ilerici örgütün temsilcileri katıldı. HDP Antalya milletvekili Saruhan Oluç da foruma katılarak bir konuşma yaptı. Bir süredir kentte demokratik eylemleri engellemeye çalışan ve baskı havası oluşturmaya çalışan Antalya emniyetinin 1 otobüs çevik kuvvet ve çok sayıda sivil polisle Tabip Odasını adeta abluka altına alması dikkat çekti.

Benzer Yazılar