SOKAK

Antalya JMO Başkanı:ASAT yanlış bilgi vererek güvenilirliğini yitirmiştir

Antalya – TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu adına basın toplantısını gerçekleştiren Başkan Ali Keleş, ASAT tarafından iddia edilenlere yanıt verdi. ASAT’ın Antalya halkına yanlış bilgi verdiğini söyleyerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurum ASAT bu açıklamalarıyla güvenilirliğini yitirmiştir. Sorumsuz davranışta bulunan ve görevini yerine getirmeyen ve halkın sağlığıyla oynayanlar Antalya halkımızın da desteği ile görevden uzaklaştırılmalıdır” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Dünya Su Günü nedeniyle su sıkıntısı yaşanabileceğini, su kaynaklarımızın korunmasını sağlanmasını istemişti.

Ayrıca Antalya içmesuyu kaynaklarında gözlenen arsenik miktarını ve nedenlerini bilimsel bir çalışmadan alıntı yaparak açıklamıştı.

Bu açıklamaya yanıt olarak ASAT tarafından yapılan açıklamada Ali Keleş’in bu projede imzası olduğunu ve su kirliliğinin bulunmadığı dile getirilmişti.

SULARDAKİ ARSENİK MİKTARLARI
Bu açıklamaya yanıt veren Ali Keleş, “Yapılan açıklamaların bir kısmı doğru, geneli ise doğru değildir.

ASAT tarafından yapılan diğer yanıltıcı ifade ise, “halkın kullandığı suyun kalitesini denetlemeden sorumlu kurum olan Halk Sağlığı Kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır” denilmesidir.

Sizlere şimdi açıklayacağım sonuçlar Halk Sağlığı Kurumu’nun okullardaki çocuklarımızın su içtiği çeşmelerden-musluklardan akan sudan aldıkları analizlerin sonuçlarıdır. Dikkatinizi sonuçlara çekmek istiyorum.

06.01.2017 :: Kepez-Mimar Sinan İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 11,474µg/l

06.01.2017 :: Kepez-Sevinç Fahri Aydın İ.Ö.O. Arsenik değeri…………..: 11,852µg/l

09.01.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 11,574µg/l

09.02.2017:: Kepez- Jand. Er Serhat Genç İ.Ö.O. Arsenik değeri …………: 11,345µg/l

03.03.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 10,264µg/l

03.03.2017 :: Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri……………..: 11,296µg/l

07.04.2017 :: Kepez-Baraj İ.Ö.O. Arsenik değeri…………………………: 12,269µg/l

07.04.2017 :: Kepez-Şehit İbrahim Barış Yurtseven İ.Ö.O. Arsenik değeri.: 13,719µg/l

04.05.2017 :: Kepez-Ünsal İ.Ö.O. Arsenik değeri…………………………: 12,151µg/l

12.07.2017 :: Kepez-Duacı Köyü Eczacılar İ.Ö.O. Arsenik değeri……….: 11,405µg/l

12.07.2017 :: Kepez-Kütükçü İ.Ö.O. Arsenik değeri………………………: 11,205µg/l

12.07.2017 :: Kepez-Hüseyin Ak İ.Ö.O. Arsenik değeri…………………..: 11,268µg/l

08.12.2017 :: Kepez-Halil Akyüz İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 10,443µg/l

08.12.2017 :: Kepez-Fatma Parıltı İ.Ö.O. Arsenik değeri………………….: 11,279µg/l

08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri…………………………: 11,134µg/l

08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi Yerleşkesi: Arsenik değeri…………….: 11,482µg/l

08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi Yerleşkesi: Arsenik değeri…………….: 10,206µg/l

08.12.2017 :: Kepez-Sakarya İ.Ö.O. Arsenik değeri……………………….: 10,909µg/l

08.12.2017 :: Kepez-Varsak Lisesi Arsenik değeri………………………….:12,170µg/l

08.12.2017 :: Kepez-Süleyman Demirel İ.Ö.O. Arsenik değeri……………:11,566µg/l

08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri…………………………:11,134µg/l

08.12.2017 :: Döşemealtı-Cezaevi: Arsenik değeri…………………………:10,508µg/l

Sonuçlardan görüleceği gibi özellikle Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde bazı şebekeden akan sularımızdaki arsenik miktarları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ”ne uygun değildir. Yönetmelikte maksimum miktar 10 µ/l’ dir.

Bunun yanında, Yönetmeliğe göre sadece arsenik değeri yüksekliği değil bunun dışında içmesuyu kirliliğine neden olan başka materyallerde sözü edilen Yönetmelik sınırları üzerindedir.

Bu sonuçların da Sayın ASAT yetkililerince açıklanmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmelerini bekliyoruz. Eğer bu açıklamalar yapılmazsa Antalya Halkına olan toplumsal duyarlılığımız gereği açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurum ASAT bu açıklamalarıyla güvenilirliğini yitirmiştir. Sorumsuz davranışta bulunan ve görevini yerine getirmeyen ve halkın sağlığıyla oynayanlar Antalya halkımızın da desteği ile görevden uzaklaştırılmalıdır.

DÜDENLERİ RANTA TESLİM ETTİLER
Buradan bir kez daha yetkilileri uyarıyoruz. Akarsularımız, yeraltısularımız plansız, programsız kentleşme ve tarımsal faaliyetlerin baskısı altında sürekli kirlenerek yok edilmektedir. Antalya içmesuyu kaynakları koruma alanlarında

kanun ve yönetmelikler ile bilimin belirlediği koruma tedbirlerinin uygulanmadığı görülmektedir. Mutlak koruma alanlarında su yapıları dışında hiçbir şeyin yapılmaması gerekirken bu alanlara oto yollar yapılmakta,

yerleşime izin verilmekte, tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Resmi gazetede mutlak koruma alanı statüsünde değerlendirilen Döşemealtı ve daha üst seviyelerde bulunan düdenler korunması gerekirken,

düdenlerin çevreye ve yeraltı sularına olumsuz etkisini bilmeyen sorumlular ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından yok sayılmıştır. Daha doğrusu ASAT tarafından Resmi Gazete hükmü gereği hazırlattırılan “Antalya Traverten Platosu Düdenler” bilimsel raporu,

hiçbir çalışma yapılmadan, hiçbir bilimsel gerekçe gösterilmeden Büyükşehir Belediye Meclisin önüne getirilmiş ve düdenler indir-kaldır oylamalarla yok sayılmıştır.

Aslında düdenleri yok edemediler, ancak koruma alanlarına alınması gereken, birçok görevi üstenen düdenlerin yerlerini ticari getirime (ranta) teslim ettiler.

Gerçekleri Gizlemeyin!

Son kez yerel yöneticilerimize, kamu yöneticilerimize ve halkımıza seslenmek istiyoruz. Dünyanın en güzel yeri olan Antalya’mızı yaşanmaz hale getirmeyin. Getirilmesine izin vermeyin.

Su kaynaklarımızın korunması noktasında bilimsel verilere, kanun ve yönetmeliklere uyunuz! Uyulmasını denetleyiniz! Hesap sorunuz!

ASAT su kaynaklarında yapmış olduğu kimyasal ve fiziksel deney sonuçlarının tamamını açıklamalıdır. Uygun değerleri açıklayıp sakıncalı çıkanları gizlemekten vazgeçmelidir”

Benzer Yazılar