EMEK MANŞET SAĞLIK SOKAK

Antalya Tabip Odası nöbet tutma eylemi gerçekleştirdi

AKP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinin de içinde yer aldığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin, TTB’nin ısrarla önerdiği sağlıkta şiddet yasasıyla uyuşmaması ve hekimlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, Antalya Tabip Odası, Attalos Meydanı’nda nöbet tuttu

Antalya – Konuyla ilgili basın açıklamasını okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “Kamuoyuna her ne kadar Sağlıkta Şiddet Yasası olarak sunulmaya çalışılsa da bu teklifte yer alan düzenlemenin TTB’nin yıllardır ısrarla önerdiği şiddet yasası teklifi ile ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemekten tamamıyla uzaktır.” açıklamasında bulundu.

AKP’nin yasa önerisinden TTB’nin yetkisini daraltan düzenlemeler çıkmıştı. Öneriye göre doktorların ikinci görev için TTB’den izin alma koşulu kalkıyor. İhraç edilen doktorlar kamuda çalışamayacak. Verdikleri raporlar dikkate alınmayacak. TEB (Türk Eczacılar Birliği) dışında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurumlar yurt dışından ilaç getirebilecek.

YASALAŞIRSA HEKİMLER MESLEĞİNİ İCRA EDEMEYECEK
AKP tarafından Meclis’e sunulan ve büyük tepki toplayan yasa tasarısı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen hekimlerin SGK’yla anlaşması olan özel hastanelerde çalışmasını yasaklamayı amaçlıyor.

AKP’NİN TASARISININ TTB’NİN ÖNERDİĞİ DÜZENLEMEYLE İLGİSİ YOK
Prof. Dr. Nursel Şahin, ‘sağlıkta şiddet yasa tasarısı’ olarak lanse edilen düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır ısrarla önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi ile ilgisi bulunmadığına ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemekten tamamıyla uzak olduğunu vurguladı.

Benzer Yazılar