EĞİTİM MANŞET SOKAK

Bilimsel, Laik Eğitim HareketindenBüyükşehir Belediyesi’ne istismar tepkisi

Büyükşehir belediyesinin, İl milli Eğitim müdürlüğüne gönderdiği 7 Mart tarihli yazı ile orta dereceli okullarda Çocuk İstismarına karşı çocuklardan imza toplanmasını istemesi tepkiye yol açtı.

Antalya –  Büyükşehir belediyesinin, İl milli Eğitim müdürlüğüne gönderdiği 7 Mart tarihli yazı ile orta dereceli okullarda Çocuk İstismarına karşı çocuklardan imza toplanmasını istemesi tepkiye yol açtı.
Antalya Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi üyesi kadınlar tepkilerini Antalya İl Milli Eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak belirttiler. Dilekçede “Çocuk İstismarına hayır diyerek başlatılan bu imza kampanyası ile çocukların gelişim özellikleri dikkate alınmamış, yetişkinlerin dahil olabileceği bir etkinlik biçimi olan imza kampanyası istismarın ne demek olduğunu bilmeyen çocuklara önerilmektedir.” denilerek çocuk istismarına karşı çocuklardan imza toplanması eleştirildi ve bu imza kampanyasının durdurulması istendi.

Dilekçenin tam metni;
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Antalya Büyükşehir belediyesi, ülkemizde yaşanan çocuğa yönelik istismar konusunda Antalya ilimizde yaşayan gençleri de konuyla ilgili duyarlı olmayla sevk etmek amacıyla “Çocuk istismarına Hayır” sloganıyla bir imza kampanyası başlatılmasına ilişkin, Antalya valiliği Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne konu hakkında çalışma başlatması konusunda yazı göndermiştir.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda “Çocuk istismarına Hayır” sloganı ile orta dereceli okullardaki öğrencilerin(çocukların) katılacağı imza kampanyası başlatmış ve ilgili kararı okullara göndermiştir. Kampanya sonucunda toplanan imzaların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderileceği de belirtilmiştir.
Çocuk İstismarına hayır diyerek başlatılan bu imza kampanyası ile çocukların gelişim özellikleri dikkate alınmamış, yetişkinlerin dahil olabileceği bir etkinlik biçimi olan imza kampanyası istismarın ne demek olduğunu bilmeyen çocuklara önerilmektedir.
Antalya Bilimsel ve laik Eğitim Hareketi olarak Antalya Valiliği’ne ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne önerilerimiz aşağıda belirtilmiştir.
– Çocuklar gelişimsel olarak özel dönemlerindedir. Dolayısıyla çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı çocukların bilinçlendirilmesi, güçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesi konusunda yetişkinlerle aynı biçimde çalışmalar yapılamaz. Cinsel istismarın ne olduğunu bile bilmeyen çocuklardan yetişkinlerin ezberlerinde olan imza kampanyalarına katılmalarını istemek çocuklarımızı konu hakkında bilgilendirmez, duyarlı hale getirmez.
– Öncelikle konuyla ilgili bilimsel çalışma yürüten tüm kesimlerin (Çocuk hakları örgütlerinin, sağlık örgütlerinin, bilim insanlarının, sosyal hizmet uzmanları vb.) katkıları alınarak istismara karşı çocuklar eğitilmelidir.
– Çocuk istimarına karşı bilgilendirme ve güçlendirme çalışmaları çocukların gelişimsel özelliklerine uygun, psikolojik ve sosyal gelişimlerine zarar vermeyecek dil ve yöntemle yapılmalıdır. Oyun, drama vb. yöntemler üzerine konuyla ilgili bilimsel çalışma yürüten uzmanların hazırladığı birçok materyal ve proje mevcuttur. İstendiği takdirde Bilimsel ve Laik Eğitim hareketi olarak gerekli materyal ve uzman katkısı sunabiliriz. Okullarda gerekli eğitimler verebiliriz.
– Milli Eğitim Müdürlüğü Cinsel saldırının hastalık değil, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bir suç olduğunu kavramalı ve buna uygun çözümler üretmelidir.
– Çocuklara yönelik cinsel saldırıların çok büyük kısmı çocuğun tanımadığı yabancılardan değil, tanıdığı ve en güvendiği yakın çevresindeki yetişkin erkeklerden gelmektedir. Bu nedenle okullarımızda, binamızdaki, sokağımızdaki, mahallemizdeki çocuk istismarı vakalarının üstünün örtülmesine karşı tavizsiz bir tutum takınılmalıdır.
– Ailelere yönelik olarakta Çocuğa yönelik Cinsel istismar hakkında eğitimler verilmeli, bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu konuda gerekli materyal ve eğitimci desteği sunabiliriz.
– Çocuk istismarının nikahla üstü örtülebilecek bir namus suçu olmadığı unutulmamalı, erken yaşta evlilikleri meşrulaştıran her türlü söz, davranış ve uygulamadan vazgeçilmelidir. Çocuk istismarının, gelenekler, inançlar, değerler, kültür gibi gerekçelerle meşrulaştıran içeriklerin okullara girmesine izin verilmemeli, var olanlar yasaklanmalı toplatılmalıdır.

Çocuklar için çocuklarla birlikte güvenli bir yaşam ve eğitim mümkün. Bunun için bilinmelidir ki çocukların özne olarak görülmediği, bilimsel süreçlerin işletilmediği, istismar vakalarına göz yuman, üstünü örten, meşrulaştıran hiçbir yol ve yöntem sorunları çözmez.

Bu nedenlerle bu imza kampanyasının durdurularak yukarıda sıraladığımız öneriler doğrultusunda çocuk istismarını engelleyecek çalışmalar için Antalya ilimizde adım atılmalıdır.

ANTALYA BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM HAREKETİ

Benzer Yazılar