DOĞA SOKAK YAZILARI

Ağaçlar en iyi taşta büyüyor – Yusuf Yavuz

“Allah’ın taşını paraya çeviriyoruz, memleket kalkınıyor” diyenlerin hiç hesaba katmadıkları bir şey var: Ağaçlar en iyi taşta büyüyor.

Karstik yapının oluşturduğu Torosların dağı taşı su depolama özelliğinin yanında ardıç, çam ve sedir gibi ağaç türleri için de en önemli yaşam kaynağı. Vahşi madenciliğin Türkiye’nin orman varlığı ve tarım alanlarına verdiği zararlar konusunda bilimsel çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi M. Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın araştırmasına göre kireçtaşı çatlaklarına kök salan ağaçlar, kökleri toprakta olanlara göre daha iyi gelişiyor.

PROF. KANTARCI: ‘KİREÇTAŞINA KÖK SALAN AĞAÇLAR BOYLUDUR’

Taş ve mermer ocaklarının doğaya verdiği zararlara ilişkin hazırladığı raporunda, kireçtaşı ana kayasının çatlak sistemiyle, bunun ağaçların boylanması ve sağlığına etkilerini ortaya koyan Prof. Dr. , şu bilgileri veriyor: “Kireçtaşı ana kayası çatlaklı yapıdadır, karstlaşmıştır. Ağaçların kökleri, ana kayanın çatlak sisteminde gelişirler. Kökleri sığ toprakta gelişen ve çatlak sistemini bulamamış ağaçlar kısa boylu olurlar. Kuraklıktan kolay etkilenirler. Kökleri derin çatlak sisteminde gelişmiş ağaçlar boyludur. Kuraklıktan kolayca etkilenmezler.”

VAHŞİ MADENCİLİK AĞAÇLARIN YAŞAM KAYNAĞINI YOK EDİYOR

Prof. Dr. Kantarcı’nın konuyla ilgili yaptığı bilimsel araştırmalar ağaçların gelişiminde karstik yapının önemiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koyarken, son yıllarda orman alanlarında birbiri ardında açılmasına izin verilen binlerce taş ve mermer ocağı büyük bir ekolojik kıyıma yol açıyor. Özelikle Toroslar ve uzantısı olan dağlarda bulunan nitelikli sedir, ardıç, çam ormanları ve maki topluluklarının bulunduğu alanlarda yürütülen vahşi madencilik faaliyetleri, ağaçların gelişiminde yaşamsal önemde olan kayaçları yok ediyor.

Fotoğraflar: Antalya çevresinde ormanlık arazilerde açılan mermer ocakları.
Yazı: Yusuf Yavuz

 

Benzer Yazılar