DOĞA

Kaş Marina’ya otel yapmak için imar değişikliği talep edildi

Antalya – Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş’ta 2011’den bu yana Makyol tarafından işletilen Kaş Marina’da yapılması planlanan imar değişikliği ile yapılaşma yoğunluğunun artırılması planlanıyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve yap işlet devret (YİD) modeliyle inşa edilerek işletme hakkı 25 yıllığına yüklenici Makyol firmasına verilen Kaş Marina’daki sosyal tesislerin otele dönüştürülebilmesi için imar planı değişikliği talep ediliyor.

İmar planı değişikliği talebine göre yapılaşma emsal oranında ve kat sayısında artış öngörülürken yapı yoğunluğun da yüzde 100 artırılması planlanıyor. İşletmeci firma tarafından hazırlanan plan teklifi ile görüşü istenen Kaş Belediyesi konuyu 1 Aralık’ta yapılan meclis toplantısında gündemine aldı. Yaklaşık 208 bin metrekarelik bir alanı kapsayan kullanım alanındaki imar planı değişikliği talebini görüşen Kaş Belediye Meclisi, oybirliği ile konuyu İmar Komisyonuna havale etti. Kaş Bucak Denizi Mevkii’nde yer alan marina denizin doldurulmasıyla inşa edilmişti. Plan değişikliği marina için tahsis edilen alanda kara alanının 2198 metrekare daha genişletilerek yapılaşma alanına dâhil edilmesini de içeriyor. Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tunçer, imar planı değişikliği talebinin Kaş Marina’da yaklaşık 6 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 kat artı çatı katı olan büyük bir otel inşaatı anlamına geldiğini söyledi.

DENİZE DOLGU YAPILARAK İNŞA EDİLMİŞTİ

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş’ta Makyol firması tarafından işletilen Kaş Marina için imar planı değişikliği talep edildi. Geçmişte yerel halkın doğal rekreasyon alanı olarak kullandığı Bucak Denizi Mevkii’nde yer alan marina, 2006 yılında Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle aldığı kamu ihaleleriyle tanınan Makyol İnşaat A.Ş’ne verildi. Denizin doldurulmasıyla kazanılan alanda inşa edilen Kaş Marina yaklaşık 450 tekneye barınma olanağı sağlayacak şekilde projelendirildi.

KAŞ MARİNANIN İŞLETME HAKKI 25 YILLIĞINA MAKYOL’A VERİLDİ

İnşaat çalışmaları 2011’de tamamlanan marinada restoranlar, market, yat kulübü, otel, spor üniteleri ve sosyal tesisler ile mağazalar yer alıyor. 25 Nisan 2011’de Bakanlık tarafından kabul işlemi yapılan ve işletme hakkı 25 yıllığına Makyol bünyesindeki Makmarin Kaş Marina İşletmeciliği Tur. ve Tic. A.Ş’ne verilen Kaş Marina’ya aynı yıl Koç Grubu şirketlerinden Setur da ortak olmuştu.

İMAR PLANI 2009’DA REVİZE EDİLMİŞTİ

Kaş Marina için hazırlanan imar planı Aralık 2003’te dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanmış ancak daha sonra revize edilen bu plan Mart 2009’da yeniden onaylanarak uygulamaya konmuştu. İşletmeci firma, mevcut imar planındaki öngörülen 0.05 emsal hakkının yetersiz olduğunu savunarak bu oranın artırılmasını talep ediyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ OTEL İNŞAATI TALEBİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

Değişiklik talebi için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te Nisan 2013’te yaptığı değişikliği dayanak gösteriyor. Yönetmelik değişikliği, ‘Yat Limanı’ tanımını değiştirirken, yat limanlarındaki emsal sınırlamasının da kaldırılmasının da önünü açtı. Ayrıca konaklama fonksiyonu da yat limanına dâhil edildi. Söz konusu yönetmelik değişikliğine dayanan işletmeci firma, imar değişikliği talebi ile marinadaki sosyal tesislerin otel kullanımına dönüştürülmesini amaçlıyor.

KAŞ’TA İMARLI ALANLARIN AZ OLUŞU OTEL RANTINI YÜKSELTTİ

Sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın cazip kıldığı Kaş, her şey dâhil sisteminin bugüne kadar girmediği nadir turizm kentlerinden biri. Covid-19 salgını sürecinde değeri daha iyi anlaşılan mesafeli konaklama, Kaş gibi küçük ölçekli konaklama işletmelerinin yoğun olduğu turizm beldelerinin daha çok tercih edilmesine yol açtı. Bu yaz sezonunda 5 yıldızlı otellerin birçoğu kapısına kilit vururken, küçük aile işletmeleri ayakta kaldı. Kaş’a yönelik ilgiye paralel olarak artan kontrolsüz ve plansız betonlaşma sınırlı imar alanlarına sahip olan ilçe merkezindeki konut ve turistik yatak rantının yükselmesine neden oldu.

Kaş’ın ilçe merkezine bitişik konumdaki marinadaki imar değişikliği talebinin sosyal tesislerin otel kullanımına dönüştürülmesine yönelik oluşu bu açıdan dikkat çekici bulunuyor.

ESENGİL: ‘KARA ALANI 58 BİNDEN 64 BİN M2’YE ÇIKARILIYOR’

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Antalya Kent İzleme Platformu’ndan Mimar Recep Esengil, Kaş Marina için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin ne anlama geldiğini anlattı. Söz konusu plan değişikliği ile yapı alanına temel olan kara alanının mevcutta 58 bin 499 metrekare olduğunu belirten Esengil, 2 bin 198 metrekarelik dalgakıran yapısının da Kıyı Kanunu Yönetmeliğine dayandırılarak kara alanına ilave edildiğini ve böylece marinadaki kara alanının toplam 64 bin 211,44 metrekareye çıkarıldığını dile getirdi.

‘YAPI ALANI YÜZDE 219 ORANINDA ARTACAK’

Marinanın mevcut imar planında 0,05 olan Emsal katsayısının ise 0,10’a çıkarılarak yapı yoğunluğunun yüzde 100 artırıldığına işaret eden Mimar Recep Esengil, dalgakıran alanının ilavesiyle oluşan yeni kara alanındaki yapı alanının da yüzde 219 oranında artacağını belirterek, “Eğer konaklama alanı olarak kullanılacaksa bunun yüzde 20’si, yani 1.284, 20 m2.’si bu amaç için ayrılabiliyor” dedi.

PROF. DR. TUNÇER: ‘6400 M2’LİK OTEL İNŞAATI ANLAMINA GELİYOR’

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği Üyesi ve Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tunçer ise Kaş Marina’daki imar değişikliği ile yapı yüksekliğinin 4.50 m’den 6.50 metreye çıkarılmak istendiğini dile getirdi. Emsal oranını artırmak için dalgakıran alanının da kara alanına dâhil edildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Tunçer, bunun Kaş Marina gerisinde yaklaşık 6 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 kat artı çatı katı olan büyük bir otel inşaatı anlamına geldiğini söyledi.

‘KIYILARDAKİ BİREYSEL TAHSİSLERİN BİR ÖRNEĞİ’

Geçmişte Kaş’ın Koruma Amaçlı İmar Planını hazırlayan ve ilçede planlama konusunda eğitim projeleri yürüten Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Kaş Marina için gündeme gelen imar planı değişikliği talebini, kıyı bölgelerindeki bireysel tahsislere bir örnek olarak değerlendirdi.

KAŞ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONUNA HAVALE ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygun bulduğu imar planı değişikliği çalışması ile ilgili görüşü sorulan Kaş Belediyesi ise 1 Aralık’ta gerçekleşen Meclis Toplantısında konuyu gündemine aldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında görüşülen marinayla ilgili imar planı değişikliği talebi teknik ayrıntılarının görüşülerek bir karara varılabilmesi için oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

PLAN RAPORU: KENTTEKİ SİRKÜLASYON MARİNAYA DOĞRU KAYIYOR

Kaş Marina ile ilgili işletmeci firma tarafından hazırlatılan imar planı değişikliği talebiyle ilgili hazırlanan plan açıklama raporunda Kaş yerleşiminde ikinci konut ve otel, motel, pansiyon talebinin giderek arttığına işaret edilerek şu ifadelere yer veriliyor:

“Planlama alanının kuzey kısmı dağlık ve ormanlık alanlar ile kaplı, doğu kısmında ise meskûn doku yer almaktadır. Gelişen turizm sektörü ile birlikte, deniz ulaşımı faaliyetinin artması, balıkçı barınağının bölgeye yetersiz kalması sonucunda kentin kimliğini ortaya koyan ve kente katkı sağlayacak yat limanı alanı kentte hem estetik açıdan hem de ekonomik açıdan değer katmaktadır. Yat limanının kent merkezine yakın olması, ulaşım açısından ulaşılabilir bir konumda yer alması ve çevresiyle kentli kullanımına açık bir alan olmasından yaz aylarında artan nüfus ile birlikte kent merkezindeki sirkülasyon bu yöne doğru dağılmaktadır.”

Haber: Yusuf Yavuz

Benzer Yazılar