EĞİTİM MANŞET SOKAK

Oya Ersoy sordu: Ensar Vakfı ile protokol hakkında soruşturma başlatılacak mı?

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Antalya Milli Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında değerler eğitimi üzerinden yapılan protokolü meclis gündemine taşıdı.

Antalya Sokakları- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihinde “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” isimli bir protokol imzalanmıştı.

Danıştay ise Eylül 2018’de Ensar Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokolün iptali için açılan davada yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Ancak karara rağmen Ekim 2018’de Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında değerler eğitimi üzerinden protokol yapıldı. Bu protokole göre Antalya ilinde devlet okullarında eğitim gören çocuklara değerler eğitimini Ensar Vakfı verecek.

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ”Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında değerler eğitimi üzerinden yapılan protokolün iptaline karşı müdahale edilecek midir?” diye sordu.

Oya Ersoy’un Bakan Ziya Selçuk’a sorduğu sorular ise:

  • Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Anayasa’nın açık hükümlerine ve Danıştay kararına rağmen hukuka aykırı bir işlem yapma yetkisini nereden almaktadır?
  • Bakanlığınız, söz konusu işlemin iptali için müdahale edecek midir?
  • Bakanlığınız tarafından Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?
  • Ensar Vakfı veya başka vakıf ve kurumlarla değerler eğitimi üzerinden protokol imzalayan başka il milli eğitim müdürlükleri var mıdır? Varsa hangileridir?
  • Adı cinsel istismar davası ile anılan Ensar Vakfı hangi değerlerin eğitimini verecektir?
  • Çocuklarımıza verilmesi gereken değerler içinde; Laiklik ve bilimsellik, aynı zamanda Anayasada da yer bulan hukuk devleti ilkesi ve bu ilkenin temel bir gereği olan idarenin yargı kararlarına uyma yükümlülüğü yer almakta mıdır?
  • Uluslararası ve ulusal mevzuat gereği anne babalar ile çocukların; kendi çağdaş, bilimsel ve laik eğitimi seçme hakkına; adı 45 çocuğa cinsel istismar ile anılan bir vakfın vereceği sözde eğitime katılmama hakkına; bakanlığınız tarafından uyulacak mıdır?

Benzer Yazılar