G20 SOKAK

G7, G8, G20 nedir? (Dosya Haber 1)

G7 (Grup 7)
G7 dünyanın en gelişmiş yedi piyasa ekonomisi

Dünya pazarının Sosyalist Devrimler yüzünden kısıtlanması nedeniyle en gelişmiş piyasa ekonomisine sahip altı devletin sermayelerinin geleceğine dair çözümler üretmek üzere G6 (“Grup 6”) 1975 yılında ilk toplantısını yapmıştır.

*G6 (“Grup 6”); Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Batı Almanya, Japonya
**Daha sonra Kanada’nın da gruba eklenmesiyle G7 (“Grup 7”) adını almıştır. image001

Henüz o yıllarda bu günkü kadar güçlü olmasa da; Avrupa Komisyonu 1977’den itibaren bu yedilinin içerisinde yer almıştır.image002

Tarihsel olarak en çok sömürmüş devletler ve onların destekçilerinden meydana gelen G7’ye soğuk savaşın sonuna dek bu yedi devlet dışında hiçbir devlet katılmamıştır.

SSCB’nin dağılması ve soğuk savaşın sona ermesi ile grup üyeleri refaha ermiştir. Çünkü emperyalist-kapitalizmin amansız yayılışı karşısında sömürülen ülkeleri destekleyecek bir SSCB artık yoktur. Onun yerine diğerleri kadar güçlü bir sermaye devleti olan Rusya Federasyonu vardır artık.

*Eski SSCB’nin mirası üzerine kurulan Rusya Federasyonu’nun 27-29 Haziran 1997’de, G7’nin yirmi ikinci zirvesinde katılmasıyla G8 (“Grup 8”) adını almıştır.

Sömürgeci Kuzey ile Sömürülen Güney’i temsil eden bu yeni harita o tarihten itibaren Yeni Dünya Düzeni’nin haritası olmuştur.image003

G8 (Grup 8)
1. Baştaki amaca uygun olarak; dünya pazarının “barış içerisinde” emperyalist devletlerarasında paylaşılması
2. Bu devletlerin dünya pazarına hükmetmek için dünyanın geleceğine dair konulara hükmetmesi için bir araya gelmiştir.

*Haziran 2015’te toplanan G8 zirvesine, Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle Vladimir Putin davet edilmemiştir.
**Avrupa Birliği, yedi devletle birlikte toplantılara katıldığı için Grup 8 adı değiştirilmeden aynen kullanılmıştır.

Bu kapsamda başka ülkelerin de bu bölüşüm sürecine dâhil edilmesi için 26 Eylül 1999’da G7 Maliye bakanları zirvesi G20 zirvesinin toplanması için karar almıştır.image004

G20 “Dünyanın en gelişmiş 20 piyasa ekonomisi”

G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşuyor.
G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.
G20 ülkelerinin nüfusu dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.
G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31’de yer alıyor.image005

Bunların tümü hemen hemen bütün haberlerde görebileceğiniz bilgilerdir. Ancak G20 dünyanın en güçlü 8 piyasa ekonomisi olan ABD, AB, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya gibi devletlere eklenmeye çalışan BRISC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Çin) devletlerin; uluslararası sermayeyi tehdit eden meseleleri tartıştığı mecradır…

*Birçok AB ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

**Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de bulunmamaktadır.dfd

G20 Zirvesinde konuşulan konular nelerdir?

1. Makroekonomi yönetimi
2. Uluslararası ticaret
3. Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği
4. Doğu-Batı ekonomik ilişkileri
5. Bölgesel güvenlik ve silahsızlanma
6. Enerji ve Terör
7. Nükleer Güvenlik
8. Suç ve uyuşturucu
9. Kara Para Aklama
10. Uluslararası Organize Suçlar
11. İstihdam
12. Çevre
13. İnsan hakları

G20 zirvesinde konuşulan konulardan yalnızca üç tanesinin halkı derinden etkileyen konular olmakla birlikte bu bağlamda alınan kararlar ve tedbirler hiç de umut verici değildir. Son olarak çevre ile ilgili alınan karar; Haziran 2015’te G8 zirvesinde konuşulan 21. Yüzyılın sonuna dek fosil yakıt tüketiminin sona erdirilmesi meselesidir.

 

Dosya Haber: Emre Ensar Zülfikar

hjjhjj

Benzer Yazılar