KENT MANŞET SOKAK

Halkevleri’nden Belediye Başkanları’na çağrı

Antalya Sokakları – Halkevleri Genel Merkezi, Eş Başkanlar Dilşat Aktaş ve Nuri Günay imzasıyla Belediye Başkanları’na çağrı niteliğinde bir mektup yayınladı. Mektupta “Halkelveri halk yararına izlenen tüm politikalarda iktidar karşısında yanınızda olacaktır. Bununla birlikte halkın, kentin ve doğanın zararına atılacak her türlü adım da karşınızda duracaktır. Halkın çıkarlarını savunacaktır. denildi.

KAZANILAN HİÇBİR YERDE “KÖTÜ DENEYİM” OLUŞTURMA “LÜKSÜ” YOKTUR
Yayınlanan mektubun tamamı şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlarına

Halkevleri olarak sizleri kutluyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz.

Bildiğiniz gibi halkımız 31 Mart yerel seçimlerinde ve hukuksuz biçimde tekrar edilen İstanbul seçiminde tek adam rejiminin karşısında demokrasi; baskının, adaletsizliğin karşısında adalet talebini bir kez daha gösterdi. Ülkemizin ve kentlerimizin yağma, talan politikalarıyla yönetilmesine karşı durdu. Büyükşehirler başta olmak üzere kentlerimizin sermaye tarafından sömürülmesine, ortak varlıklarımızın iktidara ve yandaşlarına peşkeş çekilmesine hayır dedi.

Kazanılan başarıda artık seçilmiş olan adayların, emek veren, seçim çalışmalarına katılan, oy veren milyonların emeği var. AKP iktidarı boyunca yağma ve sömürü politikalarına, baskıya karşı durmaksızın mücadele eden toplumsal muhalefetin emeği var. Bundan sonrası için ülkemizde yaşayan her yurttaşın yeni seçilen yerel yönetimlerden beklentisi ve talebi ise açıktır. Bu, halkçı, demokratik bir yerel yönetim biçiminin; sermayeyi ve kendi çıkar ağlarını değil emeği ve halkın haklarını koruyan politikaların hayata geçirilmesidir. Kazanılan belediyelerde bu anlayışla hareket edilmediğinde kazanımların kalıcı hale gelmeyeceği açıktır. Göreve yeni başlayan yönetimlerin önünde zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz. AKP-Saray iktidarının kaybettiği yerel yönetimleri türlü engellemelerle baskılamaya çalışacağı da ortadadır. Bu saldırı da ancak halkın örgütlü biçimlerde kentine ve haklarına sahip çıkması ve söz ve karar hakkı sahibi olabileceği yerel yönetimleri pozitif anlamda kuşatması ile boşa çıkarılabilir.

31 Mart-23 Haziran seçimleri ve kazanılan yerel yönetimler ülkemizin bugünü ve geleceği açısından önemli olanaklar yaratmaktadır. Bu nedenle kazanılan hiçbir yerde “kötü deneyim” oluşturma “lüksü” olmadığını hatırlatmak istiyoruz.

HALKIN BAĞIMSIZ ÇIKARLARI VE HAKLARI SAVUNACAĞIZ
Bugüne kadar yerel yönetimlerde halka, doğaya, kente ve emeğe karşı işlenen suçların üzerinin örtülmemesi ve hesap sorulması bundan sonra aynı suçların kimse tarafından tekrarlanmayacağı bir zeminin oluşturulması için kritik önemdedir. Aynı şekilde kazanımları koruyacak olan, büyük yıkım yaratan neoliberal belediyecilik anlayışının reddi, halk için eşit, parasız, kamusal hizmetler üretilmesinin hedeflenmesi olacaktır.

Kabul etmek gerekir ki özellikle AKP’den il ve ilçe belediyeleri sadece CHP seçmeninin oy vermesiyle kazanılmamıştır. Farklı siyasal, sosyal tercihleri olan insanlar AKP iktidarının yenilgiye uğraması için CHP’li adayları desteklemiştir. Yine daha önce AKP’ye oy vermiş ama hoşnutsuzlukla aktif destek ilişkisinden kopan çok sayıda insan vardır. Şimdi en önemli “iş”lerden biri AKP’den kopan emekçilerle sosyal, kültürel bağların oluşturulmasıdır. AKP’li belediyeler eliyle örgütlenen gerici, ayrımcı, kadın düşmanı, biat kültürü yaratan, hak değil lütuf olarak belediye hizmetlerini sunan anlayışın karşısında eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi, cinsiyet eşitliği değerlerini içeren politikalarla bir dönüşüm sağlanmasıdır. Açıktır ki bu sadece ve basitçe “belediye hizmetleri”yle belediye kanalı ile de gerçekleştirilemez. Bu değerleri halk, kamu yararına faaliyetlerle var eden halk örgütlerine yerel yönetimlerle karşılıklı olarak önemli sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler demokratik kitle örgütleri ve tüm ilerici kurumlarla birlikte çalışmalı, bu tür yapıların yaygınlaşması, gelişmesinin önemini bilince çıkarmalıdır.
Halkevleri, halkın bağımsız çıkarlarını ve haklarını savunan, bunun için mücadele eden bir halk örgütü olarak halkçı ve demokratik bir yerel yönetimin en genel ilkelerinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz:

• Sermayenin yağma, talan ve emek düşmanı politikaları karşısında kentlerin, tarihi ve kültürel varlıkların, doğanın ve halkın kolektif çıkarlarının korunması en temel ilke olmalıdır.
• Belediyeler şirket değil halka kamusal hizmet üreten kurumlar haline getirilmeli, su, doğalgaz, ulaşım, enerjinin “hak” olduğu kabul edilmeli ve temel kamusal hizmetlere parasız/ucuz, nitelikli erişim sağlanmalıdır. Yerel yönetimin tüm mekanizmaları halkın denetimine açık olmalı, mahalle, ilçe ve il düzeyinde halkın özneleşeceği formlar üretilmelidir.
• Yerel yönetimler ilerici toplumsal değerleri, cinsiyet eşitliğini, çocuk haklarını yaygınlaştırmalıdır. Çocukların mutlu olduğu; bilimle, sanatla tanıştığı, dinselleştirilen bilimsellikten uzaklaştırılan eğitim sisteminin yarattığı tahribata karşı etkinlikler düzenli ve kalıcı olmalı, bu tür çalışmalar yapan kurumlarla birlikte hareket edilmedir.
• Halkçı yerel yönetimler kadınların toplumsal hayata eşit katılımının sağlanması, kadınların yaşadığı kentler üzerinde söz ve karar hakkının sağlanması için çalışmalıdır. Kadınların erkek şiddetine, gericiliğe, cinsel şiddete, ayrımcılığa karşı yürüttüğü mücadele desteklenmeli, bu mücadelenin gelişmesi için olanaklar seferber edilmedir. Belediyeler başta başkan olmak üzere bütün yöneticilerin ve çalışanların, onların eş, dost, akraba çevresinin zenginleşme aracı değildir. Yerel yönetimlerde görev alan herkes bu ilkeyi kabul etmeli, buna uygun hareket etmelidir.
• Yerel yönetimler bulundukları yerin ihtiyacı ve olanakları doğrultusunda üretim-tüketim kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmeli, var olan böylesi yapılarla birlikte hareket etmeli, gelişmelerini sağlamalıdır.
• Kentsel kamusal alanların yaratılması ve halkın kullanımına açılması, kent planlamasının doğanın varlığını korumayı ve geliştirmeyi hedef alarak gerçekleştirilmesi; demokratik bir kentin; söz, ifade ve eylem özgürlüğünün savunulması, sosyal kültürel çalışmaların kentin her ucuna taşınması, herkesin yeteneklerini geliştirme hakkının savunulması, gençlik ve çocuk merkezleri, mahallelere taşınan kültürel faaliyetler planlanmalıdır.

Halkevleri, bu ilkelerin hayata geçebilmesi için mücadele edecek, halk yararına izlenen tüm politikalarda iktidar karşısında yanınızda olacaktır. Bununla birlikte halkın, kentin ve doğanın zararına atılacak her türlü adım da karşınızda duracaktır. Halkın çıkarlarını savunacaktır.

Kentlerimiz ve ülkemizde insanca yaşamın, demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitliğin tesis edildiği günler için yapacağınız her türlü çalışmada başarılar dileriz.”

Kaynak: http://www.halkevleri.org.tr/guncel/halkevleri-es-genel-baskanlari-dilsat-aktas-ve-nuri-gunaydan-chp-li-belediye-baskanlarina-mek

Benzer Yazılar