MANŞET SAĞLIK SOKAK

Raşit Tükel: “İhraçlar sağlık hakkını engelleme noktasına geldi”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, OHAL’in uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı’nda 5.544, üniversitelerden akademik personel olarak 3.850 kişi olmak üzere kamudan toplam 79.196 kişinin ihraç edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan 1.336, tıp fakültelerinden 1.014 hekimin ihraç edildiğini, sayının 2.350’ye çıktığını, göreve iade edilen 9 hekimle birlikte sayının 2 bin 341’e düştüğünü dile getirdi.

Antalya – TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel, KHK’larla görevden uzaklaştırılan doktorlar için Antalya Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Bülent Nazım Yılmaz, KHK’larla görevden uzaklaştırılan Akdeniz Üniversitesindeki Akademisyenler ve Antalya’da kamu görevinden uzaklaştırılan doktorlar başta olmak üzere çok sayıda hekimin katıldığı basın açıklamasında CHP Antalya Milletvekili Dr.N.Nefi Kara’da destek verdi.

“MUHALİF KİŞİLER KAMUSAL ALANDAN TASFİYE EDİLİYOR”
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel, askeri ve sivil darbelere karşı olduklarını vurgulayarak başladığı konuşmasında, “20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, parlamentonun işlevsizleştirildiği, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetildiği bir döneme girilmiştir. Darbecilere karşı mücadele olarak başlatıldığı bildirilen süreç, giderek KHK’lar aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüşmüştür.” dedi.

“İHRAÇLAR SAĞLIK HAKKINI ENGELLEME NOKTASINA GELDİ”
TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, ihraçların ülkeye zarar verdiğini, sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi. Halkın sağlık hizmetlerine erişiminde aksaklıklara neden olduğunu söyleyen Tükel, “İhraçlar, özellikle belirli bölgelerde halkın sağlık hakkını engelleme noktasına gelmiştir. Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza ancak soruşturma sonucunda suçluluk kanıtlandığında verilir” diye konuştu.

Benzer Yazılar