COVID 19

Sağlık emekçileri: Tahliye edilen mahkumlar için tedbir alınmadı

Antalya Sokakları – Antalya’da af yasasından yararlanıp tahliye olanlarda Covid -19 testinin pozitif çıkması üzerine; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu bir açıklama yayınladı.

Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “Af yasasıyla cezaevlerinden çıkanlara ciddi bir sağlık kontrolünün yapılmadığı ve karantina zorunluluğu getirilmediği anlaşılıyor” dedi.

Cezaevlerinden çıkanların bir kısmına adreslerinde bulunamadıkları için test de yapılamadığını ifade eden Şükran İçöz yetkililere seslenerek “Antalya’da cezaevinden afla çıkanların sayısı ne kadardır? Çıkanların kaçı Antalya’da ikamet etmeye devam ediyor, kaçı il dışına çıktı? İl dışından Antalya’ya gelen kaç kişi? Cezaevinden çıktıktan sonra test yapılan ve sonuçları pozitif çıkanların sayısı ne kadardır? Bu kişilere cezaevinden çıktıktan ne kadar süre sonra ulaşıldı? Test sonucu pozitif çıkanların temas ettikleri kişiler belirlendi mi? Yetkililerin bu soruları cevaplamasını bekliyoruz” diyerek bazı sorular yöneltti.

CEZAEVİNDEN ÇIKANLARIN KARANTİNAYA ALINMASI GEREKLİ

Şükran İçöz açıklamasında, cezaevlerinden çıkanların ve bundan sonra çıkacakların evlerine gönderilmeden önce kapalı olan otel ve misafirhanelerde karantina altına alınmaları ve karantina süresi bittikten sonra evlerine gönderilmeleri gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.

Şubelerine gelen bilgilere göre af yasasıyla cezaevlerinden çıkanların, tahliye edilmeden önce ciddi şekilde sağlık kontrolünden geçirilmediği ve kendilerine karantina zorunluluğu getirilmediği söyleyen Şükran İçöz, medyaya yansıyan haberlerin de durumu doğruladığını ve test sonucu pozitif çıkanlar olduğu söyledi.

ÇIKAN MAHKUMLAR VİRÜS TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

”İktidar salgının başından beri yaptığı gibi af meselesinde de yeterli önlemleri almadığı anlaşılmıştır . Bir çok otel ve misafirhane boş durumdayken, çıkan mahkumları buralarda karantina da tutmak yerine, hiçbir tedbir uygulanmadan salıvermişlerdir. Şimdi bulunabilenlere test yapılıyor, bulunmayanlarsa virüsü taşımaya devam ediyor.”

SAĞLIK TEDBİRLERİNİ ALMAK İKTİDARIN SORUMLULUĞUDUR

Cezaevlerinin salgın açısından büyük risk taşıdığını söyleyen Şükran İçöz, “Ancak bu riske rağmen iktidar af konusunda da ayrımcılığa gitmiş, kendisine muhalif olanları kapsam dışı bırakarak bir nevi tekrar cezalandırmıştır. Doğru olan salgın süresince ayrım gözetmeksizin gerekli yasal düzenlemelerle cezaevlerini boşaltmaktır. Ancak cezaevlerinde insanlar salıverirlerken gerekli sağlık tedbirlerini almak iktidarın sorumluluğundadır. Ancak bu sorumluluğun yerine getirilmediği anlaşılıyor.” dedi.

Geçici çözümlerle salgının önlenemeyeceğini dile getiren Şükran İçöz S”algının tamamen kontrol altına alınabilmesi için zorunlu olmayan hizmetler durdurulmalı, tüm çalışanlara insanca yaşamaya yetecek şekilde ücretli izin verilmelidir. İllerde oluşturulan pandemi kurullarına sendikamız , Tabip Odası ve diğer sağlık ve meslek odaları da dahil edilmelidir. Çünkü sağlık bir ekip işidir , pandemi ile mücadele de ayrım yapılmamalıdır. Bizler yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz diyerek açıklamayı bitirdi.

Benzer Yazılar