POLİTİKA SAĞLIK SOKAK

Tabip Odası sert çıktı: “Kraldan çok kralcılık”

Antalya – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya mitingi için bir çok kamu çalışanına yönetim tarafından zorla katılım talimatı verilmişti. Konuya ilişkin daha önce Antalya Barosu Manavgat Şubesi tepkisel bir cevap verirken bugün Antalya Tabip Odası’ndan sert bir eleştiri geldi. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimliğine gönderilen yazıda, sağlık çalışanlarının mitinge katılmasına yönelik talimata çok sert tepki gösterildi. Açıklama şöyle:

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak 23.05.2015 tarihinde Antalya’da Cumhurbaşkanı’nın katıldığı açılış ve mitinge Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim EKE imzalı gerçekleştirilen davet ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Basına ve Kamuoyuna,
23.05.2015 tarihinde Antalya’da Cumhurbaşkanı’nın katıldığı açılış ve mitinge Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim EKE imzalı bir davet gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılımın zorunlu olduğunu ifade eden bu yazı ülkemizin içinde bulunduğu durumu bütün açıklığı ile göstermektedir.
Hepimizin bildiği gibi, İnsanların toplantılara zorunlu olarak katılmaya zorlanmaları faşist rejimlere özgüdür.
Kamu görevlileri, kamu yöneticileri ve siyasilerin keyfine ve meşrebine göre emir verebilecekleri hizmet kulu değildir.
Kamu görevlilerinin yapacağı işler, yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar yasada tanımlanmıştır.
Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi durumdan vazife çıkararak bu yazıyı yayınlamış olması da, yada emre dayalı olarak bu yazıyı yazmış olması sonucu değiştirmemektedir.
Her iki halde de suç işlemiştir.
Antalya Tabip Odası olarak konusu suç olan bir emrin, kimden ve nasıl gelirse gelsin, yerine getirmeye çalışanın ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını tüm kamu yöneticilerine hatırlatmak isteriz.
Hiçbir sağlık çalışanına düşüncesini yansıtmayan bir toplantıya katılmadığı için yaptırım uygulanmasına izin vermeyeceğimizi, bu ve benzeri, “kraldan çok kralcılık” olarak değerlendirilecek uygulamaların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Antalya Tabip Odası Başkanlığı tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimli’ğine yazılan yazı

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimli’ğine;

23. 05. 2015 tarihinde, Antalya’da yapılan ve Cumhurbaşkanının katıldığı toplantıya, kurumunuzda çalışan personelin katılmasının zorunlu olduğunu ifade eden bir yazıyı personelinize gönderdiğiniz öğrenilmiştir.
Kamu görevlileri, kamu yöneticileri ve siyasilerin keyfine ve meşrebine göre emir verebilecekleri hizmet kulu değildir.
Kamu görevlilerinin yapacağı işlerin, yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukların yasada tanımlandığını sizlere bildirmek, konusu suç olan bir emrin de kimden ve nasıl gelirse gelsin yerine getirmeye çalışanın ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını tüm kamu yöneticilerine hatırlatmak isteriz.
Kamu görevlilerinin siyasi mitinglere, toplantılara, açılışlara katılmasının zorunlu olmadığını, aksine böyle bir talebin suç olduğunu bildiğinizi düşünüyoruz.
Sağlık personeline idareciler eliyle baskı uygulanmasına izin vermeyeceğimizi ve benzeri uygulamaların takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz.
Bilgilerinize sunulur.

Benzer Yazılar