MANŞET

Kruvaziyer limana mahkemeden ret

Antalya –  Antalya’nın Lara bölgesinde Bakanlar Kurulu kararı ile Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm, Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan imar plan revizyonu ve değişiklikleri mahkeme tarafından iptal edildi. İptal kararını Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, alanın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararın dayanağı olan yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Yönetmeliğin dayanağı olan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemiyle Danıştay’a ikinci bir başvuru daha yapılmıştı.

HALKIN SAHİLE ULAŞIMINA ENGEL

Bu davalarda yargı süreci devam ederken bakanlığın plan revizyonu ve değişiklikleri yapmaya devam ettiğini açıklayan Mimarlar Odası, “Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesini kapsamında, sahil kesiminin birinci 50 metrelik kısmını onama dışı bırakarak oteller bölgesini kapsayan sahil kesimi için 27 Ekim 2017 Tarihli 2017/14-04 sayılı ve 29 Mart 2018 tarihli 2018/03-32 sayılı kararı ile onanan 5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1000 ölçekli uygulama imar planlarını onaylamıştır. Onaylanan planlar ile sahil kesiminin tesislerin ön bahçesi konumuna getirildiği, halkın sahil kesimini kullanmasına yönelik denize paralel yaya yolunun (promenat yol) kaldırıldığı ve halkın sahile ulaşımının engellendiği, denize dik inen yolların taşıt trafiğine kapatıldığı ve otoparkların kaldırıldığı, sahil kesiminin ilk 50 metrelik kısmının onama dışı bırakıldığı, bu durumun Anayasa ve Kıyı Kanununa aykırı olduğu, kamu yararı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle iptali istemiyle Antalya 1. İdare Mahkemesi’ne 22. kez dava açtık” açıklaması yaptı

PLANLAR 22. KEZ İPTAL EDİLDİ

Davaya bakan Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin bilirkişi incelemesi yaptırdığı belirtilen ortak açıklamada, “Bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu rapor doğrultusunda, sahil şeridinin kamunun kullanımına olanak tanıyacak şekilde kıyı kenar çizgisine yakın otopark alanları yapılabileceği anlaşıldığından planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatına uygun olmayan planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme de 1 Ekim 2019 tarihinde dava konusu planların iptaline karar verdi” denildi.

KRUVAZİYER LİMANA DA İPTAL

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Antalya şubelerinin Lara’da kruvaziyer liman projesine de dava açtığı belirtilen ortak metinde, “Davaya bakan Antalya 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak,  yer seçimi açısından kruvaziyer ve yat limanı projesinin uygun olmadığı, bununla birlikte Antalya’nın sahip olduğu turizm potansiyelinin yanında ülke içinde kruvaziyer turizmden aldığı payın oldukça düşük olduğu, ayrıca kruvaziyer limanının kara kısmında yapılacak destek yapıları için yükseklik sınırının serbest bırakılmasının havaalanı mania hattında olan kullanımların sınırlandırılmasına neden olacağı anlaşıldığından planların iptaline karar vermiştir” açıklaması yer aldı.

‘HALK YARARINA PLAN’ ÇAĞRISI

Daha önceki yargı kararlarında olduğu gibi her iki davanın da halkın lehine sonuçlandığı vurgulanan ortak açıklamada, “Halkımız adına beklentimiz, Bakanlığın Lara sahillerini yargı kararları doğrultusunda kamu yararını gözeterek, halkımızın kullanımına yönelik planlaması, özellikle de halkımızın sahil kesimini ve denizi kullanabilmesine yönelik, denize paralel yaya yolunu (promenat yol) ve bu yola dik bağlanan yolları otoparklarla destekleyerek ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik planlamasıdır” çağrısı yapıldı.

Kaynak: haberimizvar.net

 

Benzer Yazılar