İçeriğe geç
Ana sayfa » MANŞET » SOKAK » KENT » Antalya ‘Sokağa çıkma yasağı’ kapsamı yayınlandı

Antalya ‘Sokağa çıkma yasağı’ kapsamı yayınlandı

  Antalya Sokakları – Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18 – 19 Nisan tarihlerinde uygulancak sokağa çıkma yasağı kapsamını belirten bir açıklama yayınladı.

  Açıklamada “16.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.” denildi.

  İlimiz özelinde yapılan gözlemler, tespitler ve önceki kararlarımız ışığında yeni tedbirler alınması gerektiği değerlendirilen konularda Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;

  İlimiz genelinde 17.04.2020 Cuma saat 24:00’den itibaren 19.04.2020 Pazar saat 24:00’e kadar, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, sokağa çıkma yasağı uygulanmasına,
  – AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
  a) Belediye ekmek fabrikaları, ekmek fırınları ve sadece ekmek üretiminin yapıldığı unlu mamül ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
  b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan dâhil) üretiminin nakliyesinin ve satışının yapıldığı işyerleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü vb.) maske üretilen yerler, belediyelere bağlı (atölye, kurs vb.) maske üretilen yerler,
  c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
  d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları teşkilatları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimleri vb.)
  e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet ve şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kaymakamlıklar tarafından belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonları, (İlimizin coğrafi durumu itibarıyla, tarımsal üretim yapılan alanların ve yerleşimin yoğun olduğu bazı yerlerin merkezlere uzaklığı nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli şartlara göre Kaymakamlıklarca nüfus kriteri dışında günlük 2 istasyon daha eklenebilecektir.) ve lastik tamircileri,
  f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,
  g) PTT ve kargo firmaları/şubeleri, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri,
  h) Veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  i) Oteller ve konaklama yerleri.
  j) Süt işleme tesisleri,
  k) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  l) Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile, tarım sektörüne dönük üretim yapan şirketler ve firmalar, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
  m) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
  n) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
  o) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar, (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama yeri aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
  p) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.
  – İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR VE GÖREVLİLER
  a) Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumların” yönetici, görevli veya çalışanları,
  b) TBMM çalışanları,
  c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar,
  d) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde görev yapanlar,
  e) Camilerde ezan okumakla görevli olanlar (imamlar, müezzinler, görevli olduklarını belgelemek kaydıyla fahri görevliler), cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
  f) Elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
  g) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
  h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
  i) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
  j) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
  k) PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri çalışanları, (araçların firmaya/satış yerine ait olduğunu, dağıtım izin belgelerinin bulunduğunu, çalışanların söz konusu işyerlerinde çalıştığını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
  l) Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan ünitelerinde çalışanlar, (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
  m) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
  n) Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, İlimiz dâhilindeki seralarda fide dikme ve ürün toplama işinde çalışanlar,
  o) Yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar, gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden İlimiz merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları, 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
  p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen işletmeler,
  r) Süt işleme tesislerine ait süt toplama araçlarının şoförleri ve yardımcı elemanları,
  s) Belediye ekmek fabrikalarında, fırınlarda ve unlu mamül ruhsatlı işyerlerinde üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, (araçların belediye ekmek fabrikalarına, fırınlara veya unlu mamül ruhsatlı işyerlerine ait olduğunu, araçlardaki görevlilerin belediye ekmek fabrikalarında, fırınlarda veya unlu mamül ruhsatlı işyerlerinde çalıştığını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
  t) Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar ile hastanelere zorunlu sağlık randevusu olanlar, ((randevu kayıt ve/veya belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla), iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
  u) Kapalı olan işletmelerin zorunlu güvenlik ve teknik servis elemanları, (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
  v) Belediyelerin kent temizliği görevlileri, sokak hayvanları barınma merkezleri görevlileri, itfaiye personeli, nöbetçi zabıta personeli ve güvenlik görevlileri, su ve kanalizasyon arıza ekipleri personeli, fen işleri, asfalt, yol yapım işlerinde çalışan görevlileri, şantiye bekçileri, şehir içi toplu taşıma otobüslerinin şoförleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri,
  y) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım vb. ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin çalışanları, (işyerinin müşteriye kapalı tutulması ve işyeri çalışanı olduğunu belgelemesi kaydıyla, işyerindeki hayvanların beslenmesi ve bakımı için işyerine gidip-gelmek üzere)
  z) Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlar, yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddelerinin temini ile görevli olanlar, (söz konusu işyerlerinde çalıştıklarını gösteren kimlik, SGK belgesi vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla)
  Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde/konakladıkları (otel, yurt, pansiyon, şantiye vb.) yerlerde kalması esastır.
  • Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
  • Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
  • Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
  • Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (l) maddesi ile “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.
  2. İlimiz genelinde açık ve kapalı semt pazarlarının çoğunluğunun hafta sonlarında açılan pazarlar olması, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonu pazarlarının müşterilerinin yoğun bir şekilde hafta içi pazarlarına yönelmesi nedeniyle oluşan/oluşabilecek virüs bulaşma riski, sağlık sorunları, yığılmalar, sosyal problemler vb. olumsuz durumların önlenmesi amacıyla, belediye ve meslek odalarının başkanları ile yapılan istişareler ışığında; Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Oda Başkanlarının birlikte çalışmaları sonucu hazırlanarak Kurulumuza sunulan çalışma planları doğrultusunda, İlimizin tüm ilçelerindeki hafta sonu açılamayan semt pazarlarının hafta içindeki günlerde ve hafta içi semt pazarlarının da normal günlerinin yanı sıra hafta içi diğer günlerde de açılmasına, pazar açılacak yerlerin ve günlerinin belediyeler ve oda başkanlıklarınca halka ve pazarcı esnafına duyurulmasına,
  Pazar yerlerinde, Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla düzenlenen esnaf sayısı, esnafın tek ve çift tezgâh/belge numarasına göre dönüşümlü olarak tezgâh açması, sadece tarım ürünleri ve gıda maddesi satışı yapılması, müşterilerin pazara kontrollü alınması, giriş koridorlarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak en az 2 metre ara ile beklemeleri, içeriye alınacak müşteri sayısı, tezgâhların arasının en az 3 metre olması, pazar içerisinde de sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, pazar yerlerine her ne şekilde olursa olsun 12 yaşından küçük çocukların alınmaması, pazar esnafının maske ve eldiven, müşterilerin maske kullanması hususlarına titizlikle uyulmasına, bu hususlardaki uygulamanın, denetim ve takibin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Oda Başkanlıkları, kolluk ve zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
  3. Salgın ile mücadelede maske kullanmanın mümkün olduğunca yaygınlaştırılması zarureti nedeniyle, İlimiz genelinde artan maske ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gerekli makine, araç ve malzemenin temin edilerek maske üretimi yapılmasına, imkânı olan ilçe belediyelerinin de gerekli özellikleri taşıyan maskelerin üretimini ve halka/görevlilere dağıtımını yapabileceklerine,
  4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
  5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
  a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
  b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
  c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
  d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

  Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”