DOĞA MANŞET SOKAK

‘Alakır Çayı’nda HES yapılmasına olanak yok’

Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi,  Kumluca’daki  Alakır Çayı’nda yapılması planlanan  Dereköy  HES projesiyle ilgili ‘ÇED Olumlu’ raporunu iptal etti.

1’inci Derece Doğal SİT Alanı niteliğinde olduğu yargı kararıyla sabit olan  Alakır Çayı üzerinde  HES projesi yapılmasına olanak bulunmadığına dikkat çeken mahkeme,  Dereköy regülatörü ve  HES projesi hakkında verilen dava konusu ‘ÇED Olumlu’ kararında da hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar veren mahkeme, yargılama giderlerinin de davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmasını kararlaştırdı.

‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için mahkemeye başvuran  Antalya Dostları Derneği’nin avukatı Tuğhan Çiftçi, daha önce de  Dereköy  HES projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için  Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını ancak, derneklerinin yasayla kurulan bir meslek örgütü olmaması gerekçesiyle davanın reddedildiğini hatırlattı. Bunun üzerine  Danıştay’a başvurduklarını kaydeden Çiftçi,
Danıştay 14’üncü Dairesi, mahkemenin verdiği kararı bozması üzerine   Dereköy  HES ile ilgili ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için açtığımız dava  Antalya3’üncü İdare Mahkemesi’nde kabul edildiğini aktardı.

Yargılama sonunda mahkemenin ‘ÇED Olumlu’ raporunu iptal ettiğini belirten Çiftçi, “Mahkeme, Anayasa’nın 63’üncü maddesindeki ‘Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korumasını sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır’ şeklindeki hükümlere atıfta bulunarak, bir kısmı 1’inci Derece Doğal SİT Alanı olduğu yargı kararıyla sabit olan  Alakır Çayı’nda  HES yapılmasına olanak bulunmadığına hükmetti ” ifadelerine yer verdi.

Benzer Yazılar