EMEK MANŞET POLİTİKA SOKAK

Halkevleri’nden ‘Proleter Laiklik’ söyleşisi

Antalya Halkevleri, Gericiliğe Karşı Mücadele ve Proleter Laiklik söyleşisi gerçekleştirdi.

Antalya Sokakları – Antalya Halkevleri, Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nde Halkevleri Akademisi’nden Menderes Tutuş’un katılımıyla Gericiliğe Karşı Mücadele ve Proleter Laiklik söyleşisi gerçekleştirdi.

IMG_1949“LAİKLİĞİN BUGÜNE GELMESİNDE HALK HAREKETLERİNİN EMEĞİ VARDIR”
Laikliğe proleter bir içerik kazandırılması ve ülke çapında gericiliğe karşı mücadele hattı örülmesi gerektiğinin vurgusunu yapan Menderes Tutuş, “Laiklik savunulmalıdır çünkü her ne kadar burjuva devrimleri sürecinde ortaya çıksa da, aslında laikliğin pratik olarak ve kuramsal olarak bugüne kadar gelmesinde en çok da proleter devrimci hareketlerin, halk direniş hareketlerinin kentte ve kırda halk hareketlerinin emeği vardır” dedi.

“PROLETER LAİKLİK KADIN DEVRİMİDİR”
Konuşmasında sık sık laiklik mücadelesi kazanımlarında kadın militanlığına vurgu yapan Menderes Tutuş “Proleter laiklik aslında bir kadın devrimidir. Kadın militanlığı ezilmeden dinsel gericilik bu toplumu teslim alamaz” dedi.

“SOKAKTA BEDEL ÖDEYEN YOKSULLAR OLMUŞTUR”
“Laiklik, devrimci sınıflar ve bedel ödeyenler tarafından bugüne taşınmış, burjuvazinin inşasında öne çıkmıştır. Sokakta bedel ödeyenler, barikatlarda çatışanlar yoksullar olmuştur” diyen Tutuş Neoliberal islamcı gericiliğin İslamcı Sermayenin Egemenliği, Emek Yönetiminin Dinselleştirilmesi ve Sosyal Güvenliğin Dinselleştirilmesi açısından ele alınması gerektiğini kaydetti.
Menderes Tutuş’un konuşmasının ardından etkinlik soru, cevap ve katkılarla sona erdi.

ya

Benzer Yazılar