DOĞA MANŞET SOKAK

Alara HES projesini durduran köylülere müjde

Antalya’da Alara Çayı üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) verilen ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali için açılan davada mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı Bakanlık ve HES şirketinin itirazı, Danıştay tarafından reddedildi. Köylüler kararı, sevinçle karşıladı.

Antalya – Gündoğmuş İlçesi’nde Uçansu Şelalesi’ni de içine alan Alara Çayı üzerinde planlanan 7 HES’ten 2’si için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘ÇED gerekli değildir’ raporları, köylülerin açtıkları davalarla 2013 yılında Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. ‘Hayat 1’ ve ‘Hayat 2’ regülatör ve HES projelerine karşı hukuk mücadelesini kazanan köylüler için bakanlık, iptal edilen bu 2 HES projesinin hemen üst tarafında planlanan Kamer Regülatörü ve HES projesi için 2015’in Mayıs ayında ‘ÇED olumlu’ raporu verdi.

KÖYLÜLER DAVA AÇTI
Köylüler, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtı. Mahkeme, ‘ÇED Olumlu’ kararı verilen projenin başlaması halinde, çevresel etkiler bakımından telafisi güç zararlar doğabileceğinin açık olduğuna hükmetti. Hukuka aykırılığı da açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden itiraz yolu da kapalı olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ DE REDDETMİŞTİ
HES projesine ilişkin, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, HES ve hazır beton tesisinin kurulacağı sahanın büyük kısmının devlet ormanı olduğu, ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisi olacağından uygun görülmediği yönünde görüş bildirdi. Yine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, HES ve beton tesisinin kurulacağı alanın devlet ormanları ve ziraat alanında kaldığı ve ‘ÇED olumsuz’ görüşü verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

BAKANLIĞIN İTİRAZINA DANIŞTAY’DAN RET
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nin 3 Haziran 2016 tarihli yürütmeyi durdurma kararını Danıştay’a temyiz etti ve yürütmeyi durdurma kararının iptalini istedi. Temyize bakan Danıştay 14’üncü Dairesi, bakanlığın itirazını reddetti. Böylece, nehir üzerine yapılması planlanan üçüncü HES projesine karşı köylüler bir zafer daha kazandı.

“HEM TARİHİ DOKU, HEM DOĞAL DOKU BOZULACAK”
Köylülerin avukatı Münip Ermiş, hem şirket hem de bakanlığın itirazının Danıştay tarafından reddedilmesinin en önemli virajlardan biri olduğunu söyledi. Danıştay’ın bu talebi reddinden sonra, ÇED raporunun iptal kararını beklediklerini belirten Ermiş, “Bu konuda bilirkişi raporu da olumsuzdu ve Alara Çayı üzerinde HES yapılmasının hem tarihi doku hem de doğal dokuyu bozacağı yönündeydi. Artık yürütmeyi durdurma kararının onanmasını bekliyoruz” dedi.


DHA/Mehmet Çınar

Benzer Yazılar