KADIN MANŞET SOKAK

Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu erkeklere afişle sesleniyor: ‘Hayır’ hayır demektir

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından hazırlanan afişler, ‘hayır’ın hayır demek olduğunun altını çiziyor. Cinsel suçlarla mücadele için farkındalık yaratan afiş içeriği, ‘Rızası var, direnmedi, ses çıkarmadı’ gibi gerekçelendirmelerin tecavüzü yok saymayacağını, cinsel suçlarda kadının beyanının esas olduğunu ifade ediyor. Afişlerle erkeklere sesleniliyor: Hayır hayır demektir.

Antalya – Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu cinsel suçlarla mücadele ve farkındalık için önemli bir işe imza atmış. Kurulun hazırladığı afişlerde, sosyal ilişkilerde kadın ve erkek arasındaki diyaloglar irdelenerek, farkındalık mesajı veriliyor. Öncelikle belirtilen ise:  ‘Hayır’ hayır demektir.  Birlikte sinemaya gitmenin, dans etmenin, içki içmenin cinsel ilişkiye rıza gösterildiği anlamına gelinmediğinin altı çiziliyor. Kurulun hazırladığı içerik şöyle:

‘HİÇ KİMSE CİNSEL BİRLİKTELİĞE ZORLANAMAZ’
“Birlikte yemek yemek cinsel ilişkiye rıza gösterme anlamına gelmez”: Herkes kendi bedeni, bedensel bütünlüğü ve cinselliği ile ilgili konularda özgür olarak karar verme ve bunları kontrol etme hakkına sahiptir. Hiç kimse cinsel birlikteliğe zorlanamaz ve cinsel içerikli şiddet ve baskıya maruz bırakılamaz. Cinsel suçlarda mağdurun davranışları ya da görünümü, suçu suç olmaktan çıkarmaz veya cezayı hafifletmez. Mağdurun geçmiş yaşamı, araştırılamaz, tartışılamaz!

‘DANS ETMEK, İÇKİ İÇMEK, SİNEMAYA GİTMEK, CİNSEL İLİŞKİYE RIZA ANLAMINA GELMEZ’
Birlikte, dans etmek cinsel ilişkiye rıza gösterme anlamına gelmez: Cinsel suçlarda mağdur istemiyorsa tecavüz var demektir ve küçüğün rızası ‘var’ sayılmaz. 

İçki içmek, içki içmektir. ‘Hayır’  hayır demektir. Birlikte içki içmek veya çay, kahve içmek  cinsel ilişkiye rıza gösterme anlamına gelmez. Cinsel suçlarda kadının beyanı esastır; aksini sanık kanıtlamalıdır. 

‘RIZAYI DEĞİL, ŞİDDETİ ARAŞTIR’
Sinemaya gitmek, sinemaya gitmektir. ‘Hayır’ hayır demektir. Birlikte sinemaya gitmek  cinsel ilişkiye rıza gösterme anlamına gelmez. Cinsel amaç taşıyan her türlü eylem, tarafların rızasına bağlıdır. Sessiz kalmak/direnmemek rıza sayılmaz. Mağdurun rızasını değil, sanığın şiddetini araştır.

Cinsel Şiddeti Önlemek İçin Herkesin Yapabileceği Bir Şey Var

Cinsel Suçlar ve Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) Düzenlemeler

pi

Benzer Yazılar