ÇOCUK MANŞET SOKAK

Antalya Barosu’ndan ‘Evlilikle af yasası’ tepkisi

Antalya Barosu Yönetimi, yeniden tartışmaya açılan çocuklara yönelik cinsel istismar yasasına 20 baro ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Antalya- Antalya Barosu Yönetimi, yeniden tartışmaya açılan çocuklara yönelik cinsel istismar yasasına tepkisini, 20 baro ile eş zamanlı basın açıklaması ile dile getirdi. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkân veren düzenlemeyi reddeden baro yönetimi, istismarın affının olamayacağını kaydetti.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Barohan’da meslektaşları ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı. 20 baro ile eş zamanlı düzenlenen basın toplantısında konuşan Balkan, “Çocuk istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı’na ilişkin düzenleme, siyasi iktidar tarafından, haklı toplumsal tepki sebebiyle daha önce geri çekilmişken yeniden Türkiye’nin gündemine taşınmak isteniyor” dedi. Polat Balkan, “Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi, çocuğu her tür suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir” dedi.

Uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak, çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine, geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçluların ipoteği altına alan düzenlemelerin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini ifade eden Polat Balkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel haklarını ihlal ederken, diğer yandan kadının statüsünü düşürmekte, kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü bir döngüye hapsetmektedir. Kanunlarımıza göre hür iradesi olmadığı kabul edilen çocuk, velisi, vasisi ve hatta Millet Meclisince, evlilik gibi ağır sorumlulukları olan bir kuruma mecbur bırakılmakta ve bu durum modern anlamda köleliğin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı’na ilişkin düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez.”

İstismarı bir kere affetmenin, tekrarlarına sebep olacağını kaydeden Polat Balkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Barolar olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılması, bu hususta sorumlu bir hukuk politikası izlenmesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bununla birlikte çocuk ve ülke yararına bir düzenleme yapabilmek üzere disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamak için gerekli organizasyona hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

Kaynak: DHA

Benzer Yazılar