DOĞA KENT MANŞET SOKAK

Antalya’nın simgesi falezlere imar izni

Antalya’nın simgesi haline gelen falezlerde bulunan bababurnu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile ticari yapılaşmaya açıldı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bakanlık kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Bakanlığın imar izni verdiği alanın SİT bölgesi olduğuna dikkat çeken Ümit Uysal, “Yapılacak inşaatların SİT alanına vereceği tahribat sanılandan çok ama çok daha büyüktür, yıkıcıdır ve sonradan giderilmesi olanaksızdır” dedi.

MURATPAŞA REDDETTİ, BAKANLIK İZİN VERDİ
Bababurnu Deniz Feneri’nin etrafının imara açılması için ilk adım 2007’de atıldı. Doruk Turizm Şirketi Sahibi Kemal Yıldız, 2007’de Deniz Feneri’nin etrafına lokanta, kafeterya, büfe, otopark, gezi yolu, günlük turizm yapı ve tesis alanı kurmak için, Fenerin sınırlarında bulunduğu Muratpaşa Belediyesi’ne başvurdu. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009’da falezlerin üzerine ticari yapılaşma izni veren plan değişikliğine gitti. Bakanlık Deniz Feneri çevresini SİT alanı olmasına karşın imara açtı. Turizm Bakanlığı onay verdi, Kıyı İşletmeciliği Genel Müdürlüğü de bölgeyi 49 yıllığına Doruk Turizm Şirketi’ne kiraladı.

ENGELLENEMEYEN İNŞAAT, BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ
Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun onayıyla şirket, bu alanda inşaata başladı. İlk icraat olarak da tarihi Deniz Feneri’nin müştemilatı yıkıldı. Belediye Başkanı Uysal, inşaatın durdurulması için Şehircilik Çevre Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’na itiraz dilekçeleri sundu. Ama kurumlar, reddetti. İnşaat, belediyenin 2015 Aralık ayında yaptığı denetimde, planda yer alanların dışında fazlalıklar bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.

MİMARLAR ODASI DA DAVACI
Muratpaşa Belediyesi yayınladığı basın bülteninde Mimarlar Odası’nın konuyla ilgili açtığı dava üzerine “İlgili bakanlığın imar planlarından kaynaklanan yasal zorunluluk nedeniyle verilen yapı ruhsatından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanında belediyemizde davalı olarak gösterilmiş olsa da; Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce açılan davayı memnuniyetle karşılıyoruz.”dedi.

“FENERİN DEĞERİ, ÖNEMİ VE  TARİHİ YOK SAYILDI”
Belediye Başkanı Uysal adına 7 Mart günü de yürütmenin durdurulması ve Çevre Bakanlığı’nın imar değişikliğinin iptali için dava açıldı. Dilekçesinde fener ve etrafı ile ilgili herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadığı belirtilerek “Yapımına izin verilen yapıların çevreye ve doğal yapıya vereceği zararlar değerlendirilmemiş, fenerin değeri, önemi ve tarihi yok sayılmıştır” denildi.

Kaynak: Cumhuriyet

Benzer Yazılar