DOĞA MANŞET SOKAK

Boğaçayı Projesi yargıya taşındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ASAT aracılığı ile yaptıracağı Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı

Antalya –  Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Antalya Şubesi ve Antalya Sahillerini Savunma Meclisi’nden bölge sakini Kutay Meriç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Vizyon Proje’ olarak tanımladığı Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığını bildirdi. Dava dilekçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce, Boğaçayı’nın Akdeniz’e deşarj noktasından membaaya doğru olan 750 metrelik bölümünün, Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Amaçlı Düzenleme yapılması işinin ASAT Genel Müdürlüğüne yaptırılmasına yönelik kararının iptali istendi ve projeyi yürütecek olan ASAT’ın yetkisinin bulunmadığının altı çizildi.

DENİZ SUYU İÇERİYE ALINACAK
Mimarlar Odası’ndan yapılan dava gerekçesine yönelik açıklamasında; Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Projesi’nin asıl amacının Boğaçayı’nın denize deşarj noktasından membaaya doğru 750 metrelik bölümünün kanal haline getirilerek deniz suyunun 750 metre içeriye alınması projesi olduğunu ileri sürdü. Açıklamada, ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, ASAT’ın başlıca görevlerinden birinin yönetmeliklerinde bizzat ismi belirtilerek altı çizilen Boğaçayı ve kollarını korumak kollamak, yer altı sularını denizin tuzundan uzak tutmak olduğu vurgulandı.

DANIŞTAY KARARI’NA AYKIRI
Açıklamada, projenin Danıştay 6.Daire 2007/4819 E-2009/12251 K. Sayılı kararına esas Bilirkişi raporunda; “ …. Su Kaynakları Alanı’nın tüm Turizm Merkezi alanın kapladığı halde konunun göz ardı edildiği, Antalya Kent Bütününün, en önemli su kaynaklarını barındıran vadi sisteminin, ekolojik ortamının en hassas noktalarında bulunan Boğaçay-Çandır Çayı ve Göksu Çayı’nın Turizm Merkezi ilan edilmesi sonucu Miras ECO Coğrafya’nın korunmasına ilişkin temel ilkelere aykırı davranıldığı, tüm bu nedenlerle kamu yararının ihlal edildiği; kamunun uygulamadan, giderilmesi olanaksız zarar göreceği ….” yönündeki yargı kararına da aykırı olduğu ifade edildi.

PROJE TAMAMEN TİCARİ
Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada gerekçesine yönelik açıklamada şunlar yer aldı: “Boğaçayı projesi, sadece denizin çaya girilmesi sağlanarak kanal yapılması değildir. Proje ile dere kenarının turizme hizmet edecek bir cazibe merkezi haline getirileceği, etrafının sinema salonları ile temalı park olacağı hatta açık hayvanat bahçesi bile yapılacağı basına yansımıştı. Proje tamamen ticari ve turizm amaçlı cazibe merkezi yaratmak hedeflenmiş, projenin çevredeki ekolojik sisteme vereceği zarar hiç hesaplanmamış, aksine çevreyi daha çok tahrip edecek yeni kararlar alınmış olmasının, çevredeki tarım alanlarını, eko sistemi ve florayı yok edecektir ve Danıştay 6. Dairesi’nin kararına da aykırıdır.”

KAMU YARARI BULUNMUYOR
Mimarlar Odası’ndan yapılan dava gerekçesine yönelik açıklamasında; Boğaçayı kıyısında yeşil alanların küçültülerek ‘özel proje alanı’ yaratılarak mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Hazineye ait konut yapılması olanağı da getirilen alan ile devamındaki konut alanlarının değerlerinin artırılmasına yönelik bir projedir. Bu projenin uygulanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı vurgulandı. Geçmişte yaşananlardan da bahsedilen açıklamada; “Geçmişte DSİ’nin çalışmaları ve incelemeleri neticesinde dere yatağının asgari 300 m. genişliğinde tutulması hesaplanmış ancak, daha sonra bu karardan dönülerek yatak genişliği 260 m’ye düşürülmüş düşürülmesinin vahim sonuçları, taşkın ve hatta köprü yıkılması ile sonuçlanmıştır. Proje ile Boğaçayı kenarları duvar ve yapılacak platformlarla daha da daraltılacaktır. Olası bir sel felaketinde taşkınların nasıl önleneceği kamuoyu ile paylaşılmamıştır” denildi.

Benzer Yazılar