GENÇLİK KADIN MANŞET SOKAK ÜNİVERSİTE

‘Çemberi Kır’, ‘Ayağa Kalk’ diyenler forumda bir araya geldi

Antalya Sokakları – Halkevleri’nin ‘Gericiliğe, Faşizme karşı Ayağa Kalk’, Öğrenci Kolektifleri’nin ‘Çemberi Kır’ şiarıyla çağrı yaptığı forum çok sayıda Antalyalının katılımıyla gerçekleşti. Forumda, savaş ve baskı ortamına karşı mücadele yöntemleri hakkında tartışmalar yapıldı.

Halkevleri’nin ‘Gericiliğe, Faşizme karşı Ayağa Kalk’, Öğrenci Kolektifleri’nin ‘Çemberi Kır’ şiarıyla çağrı yaptığı forum, bugün Eğitim-SEN terasında çok sayıda Antalyalının katılımıyla gerçekleşti. Forum genel siyasi gündem tartışmasıyla başladı. Ülkenin içerisinde bulunduğu baskı ve savaş ortamına vurgu yapılarak, eğitim, barınma, gençlik mücadelesi, medya ve kadın mücadelesi hakkında sunumlar ve tartışmalar gerçekleşti. Çok sayıda kişinin katıldığı forumda yazar Hasan Kıyafet de vardı.

“SARAY REJİMi SAVAŞ REJİMİNE DÖNÜŞTÜ
IMG_9892Genel siyasi gündem tartışmasında sunum yapan Halkevleri Akdeniz Bölge Temsilcisi Kutay Meriç, AKP’nin yürüttüğü savaş politikasının Kürler başta olmak üzere, tüm sol örgütlenmelere ve Alevilere yönelik olduğunun altını çizdi. ‘AKP savaş rejimidir’ diyen Meriç, bu savaş rejiminin baskı ve şiddet yoluyla ayakta kaldığını kaydetti. “Saray rejiminin savaş rejimine dönüştüğü ortamda umut verici gelişmeler oldu, Artvin halkının Cerattepe direnişi ve 8 Mart yürüyüşleri yasakların kırılabileceğini gösterdi” diyen Kutay Meriç, halk muhalefetinin gelişmesi için faşizme karşı, savaşa ve emperyalizme karşı, gericiliğe karşı halkın hakları mücadelesinin büyütülmesi çağrısı yaptı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YAĞMA VE RANTIN ÖNÜNÜ AÇACAK”
Barınma Hakkı Mücadelesinin tartışıldığı oturumda konuşan Kepez Halkevi Başkanı Hüseyin Ayçiçek, Masadağı Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi. Bu projelerin rant ve yağmanın önünü açacağını vurguladı. Santral ve Kepez Mahallesi’nde AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel dönüşüm ilan edilerek yaptığı projeye karşı halkı bilgilendirme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

EĞİTİMDE EN BÜYÜK SORUN GERİCİLİK VE PİYASALAŞTIRMA
Eğitim Hakkı Mücadelesi oturumunda ise, eğitimdeki gericileştirme, piyasalaştırma ve niteliksizleştirmeye değinildi. Eğitim Hakkı Meclisi adına konuşan Nevzat Onur Bardakçı, temel liselerin, devlet tarafından yaygınlaştırıldığını, devlet okullarına ayrılmayan bütçelerin özel okullara gidecek öğrencilere tahsis edildiğini ifade etti. Eğitim- SEN üyesi Ersin Şahin yaptığı sunumda eğitimdeki dinci gericiliğin yaygınlaştığına değinerek, bu konuyla ilgili mücadele etmenin önemine dair konuştu.

IMG_9967‘Okumuş İnsan Halkın Yanındadır’ kampanyası hakkında yapılan sunumda konuşan Büşra Gürel, yoksul mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocuklara bilimi, çağdaş eğitimi, sanatı barışı ve kardeşliği öğrettiklerini, toplumsal cinsiyete duyarlı bir eğitim verdiklerini kaydetti.Gürel şöyle konuştu; “Bizler , AKP’nin gerici, baskıcı eğitim politikasına karşın; bilimi savunan, eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçı bir nesil için ülkenin birçok yerinde daha da örgütlenerek güçleniyoruz. Baskıların ve savaşın gölgesinde yetişen bu nesle daha da umut olmak, onların düşlerine ses vermek, barışa daha da inanmak adına Okumuş İnsan Halkın Yanındadır projesi bu dönemde Mülteci ve yoksul mahallelerin çocuklarına çeşitli etkinliklerle ulaşmayı devam edecek.

“ALTERNATİF MEDYA İKTİDARIN KIRILDIĞI MECRA”
Medya oturumunda konuşan Pelin İktüeren, alternatif medyanın önemi hakkında konuştu. Yerel medyadaki cinsiyetçi ve ayrımcı dilin eleştirildiği konuşmada, tutuklu gazetecilere de değinildi. Medyanın iktidarın sesi haline getirilmeye çalışıldığının altı çizilirken, alternatif medyayla iktidarın kırıldığı vurgulandı.

“TOPLUMSAL MUHALEFETİN FİTİLİNİ GENÇLİK ATEŞLEYECEK”IMG_0012

Gençlik Mücadelesi oturumunda konuşan Öğrenci Kolektifleri temsilcisi Barış Çetin, toplumsal muhalefetin fitilinin gençlik tarafından ateşlendiğini ifade etti. Gençliğin ve üniversitenin AKP tarafından hedef alındığını, bilime ve sanata, özgür düşünceye müdahale edildiğini vurgulayan Barış Çetin gericiliğe ve faşizme karşı üniversite mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

 

1468755_1665811803668707_1380963565137156682_n“ERKEK EGEMEN SİSTEME KARŞI KADININ ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ”
Kadın Mücadelesi oturumu Üniversiteli Kadın Kolektifi sunumuyla başladı. ÜKK adına konuşan Gözde Ayna, erkek egemen sisteme karşı kampüslerde yürüttükleri mücadele hakkında bilgi verdi. Taciz yönetmelikleri, kampüslerin aydınlatılması, tacize ve tecavüze karşı özsavunmanın büyütülmesi konusunda konuşan Gözde Ayna, kadın mücadelesinin kampüslerdeki savunucusu olacaklarını ifade etti. Kadın Mücadelesinin ikinci konuşmacısı ‘Halkevci Kadınlar’dan İnci Ekşi idi. Her kadının ‘Halkevci Kadın’ mücadelesinin öznesi olduğunu ifade eden İnci Ekşi, ev içi emek sömürüsü, toplumsal ve sosyal alanda kadının ikincilleştirilmesine konularında konuştu. Kadın sığınaklarının hayati önem taşıdığına işaret edilen konuşmada, erkek şiddetinin sistematikliği ve kadınların haklı mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.

Benzer Yazılar