DOĞA

Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasından açıklamalar: Olimpos imar planı kabul edilemez

Antalya Sokakları – Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti’nin imara açılacağı kararı üzerine Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’ndan iki ayrı açıklama geldi. Şehir Plancıları Odası planın koruma amacı taşımadığını belirtirken, Mimarlar Odası plana karşı olduğunu duyurdu.

KORUMA MAAÇLI İMAR PLANINA UYMAMAKTADIR

Antalya Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu, “1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma kararları, ekolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması, korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici stratejileri içermesi bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerin ihtiyacı olan sosyal donatı alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması koruma amaçlı imar planı mantığına uymamaktadır” dedi.

Antalya Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada ise”Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak; gerek Arkeolojik Sit, gerekse Doğal Koruma Alanı statüsü ile tarihi Likya Birliği’nin en önemli kentlerinden biri olan Olympos Antik Kenti I.II.ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda; KORUMA Amaçlı İmar Planı yapılmasına ve sit alanlarının koruma imar planı ile korunmasına karşı olmayıp bilakis planlı korumanın destekçisiyiz. Ancak, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile bölgenin sadece KAÇAK yapılardan oluşan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı kısmına 1/1000 ölçekli planın yapılarak plan kararlarının getirilmesine ve bölgesel bir planlama anlayışına karşıyız.” denildi.

BU PLANLAR KABUL EDİLEMEZ

Açıklamanın devamında “Olympos Antik Kenti’nin, tüm sit alanı (I.II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) ile birlikte çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin birbirine turizm baskısının azamiye indirilebilmesi için birlikte planlanması, Doğal Sit Alanı- Milli Park Alanı olarak korunan alanlar ile Olympos Antik Kenti’nin ilişkisinin kurularak, bu alanlar arasına Tampon Bölge (Etkileme Geçiş Alanı) oluşturulması gerekmektedir. İmar Planları, bütüncül bir anlayışla yapılmalıdır. Bölgenin turizm rantını ve salt kaçak yapıları meşrulaştırmaya dönük ve bütüncül olmayan, sadece alanın turizm potansiyelini artırmaya yönelik yapılan bu planların kabul edilemez olduğu görüşündeyiz.” diye belirtildi.

PLANLARA İTİRAZ

Açıklamanın sonunda “Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, yukarıda belirttiğimiz maddeler doğrultusunda, şu anda askıda bulunan, 12.03.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi, Olympos Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının; PLANLAMA TEKNİKLERİNE, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE ve KAMU YARARINA aykırı olması nedeniyle, bu planlara itiraz ettiğimizi ve kamu yararına aykırı tüm uygulamaların her daim karşısında olacağımızı Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.” denildi.

Benzer Yazılar