EMEK MANŞET SOKAK

Hekimler hukuksuz cezanın iptali için mahkemeye başvurdu

Antalya’da 10 aile hekimi, geçen eylül ve ekim aylarında hafta sonlarındaki nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle haklarında verilen 20 hizmet puanı cezasının iptali için mahkemeye başvurdu.

Antalya – Antalya’da 10 aile hekimi, geçen eylül ve ekim aylarında hafta sonlarındaki nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle haklarında verilen 20 hizmet puanı cezasının iptali için mahkemeye başvurdu.

Avukat Münip Ermiş, 10 aile hekimi adına idare mahkemesine başvururken disiplin cezasının haksız ve hukuksuz olduğunu iddia etti. Eylem çağrısı üzerine bir grup aile hekiminin geçen yıl eylül ve ekim aylarında 1 günlük nöbete gitmediğini anlatan Münip Ermiş, şöyle konuştu: “Bunun üzerine Antalya Valiliği hiçbir ciddi soruşturma açmadan bu eyleme katıldıkları gerekçesiyle aile hekimlerine 20 hizmet puanlık disiplin cezası verdi. Bu cezalar belli bir puana geldiğinde, örneğin 200 puanı geçtiğinde aile hekimlerinin sözleşmeleri feshediliyor. Bu durum demokratik hak arama mücadelesine aykırıdır. Demokratik tepkilerini gösterdiler diye verilen cezalar bu günlerde kesinleşmeye başladı. Bizler de bir grup hekim adına idare mahkemesine başvuruyoruz. Verilen cezaların iptalini istiyoruz.”
Aile hekimlerine yönelik işlemin usulsüz ve hukuka aykırı olduğunu söyleyen Münip Ermiş, “Aile hekimlerine hafta sonu nöbeti, genelgeyle getirilmişti. Genelgeyi gerekçe göstererek disiplin cezası verilemez. Yasal düzenleme olması gerekir. Anayasaya göre; tüm memurlar hakkında tüm disiplin hukuku ve özlük hakları ancak yasayla düzenlenebilir. Yasa aile hekimlerini de kamu görevlisi olarak kabul ediyor. Sözleşme yapmıştır ama kamu görevlisi olarak görülüyorlar. Bu nedenle yasal düzenleme olmadan genelgelerle, yönetmeliklerle disiplin cezası verilemez. Sendikanın, meslek odasının genel eylem çağrısıyla demokratik hakkını kullanan aile hekimleri o gün iş yerine gitmeyip, hizmeti yerine getirmediyse yani greve gittiyse, bu demokratik haktır. Devlet organları kesinlikle sendikal eylemlere müdahale etmemeli, bunun yapılması tehdittir” dedi.
Sendika ve meslek odalarının genel eylem çağrısıyla yapılan iş bırakma eyleminin disiplin suçu oluşturmadığına yönelik Danıştay kararı olduğunu da hatırlatan Münip Ermiş, sözlerine şöyle devam etti: “Eylem çağrısı sonrasında nöbetlerle ilgili yasal düzenleme getirildi. Kanuna göre aile hekimlerinin ayda en az 8 saat ‘ek mesai’ adı altında çalışması gerekiyor. Ancak yasada alt hukuki metinler hala düzenlenmedi. Düzenlemede, disiplin hukukuna ilişkin bir bölüm yok. Bakanlığın çıkardığı ‘disiplin cetveli’ne göre keyfi ceza uygulanıyor”
Kaynak: Ajanslar

Benzer Yazılar