SAĞLIK SOKAK YAŞAM

“Hükümetin sağlık politikaları şiddete davetiye çıkarıyor”

Antalya – ” Bizler SES olarak şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kalkmasını istiyoruz, hükümetin çalışanlara uyguladığı sağlık politikası çalışanlara neredeyse köle muamelesi yapıyor, bu da şiddete davetiye çıkarıyor”

Ülkenin bir çok ilinden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ederken, yasal düzenlemeler ve farkındalık oluşturma çalışmalarıyla şiddetin önlenmesine yönelik hamleler yapılıyor. Yasal düzenlemelerle, sağlıkçıya şiddet uygulayana iki yıla kadar hapis cezası uygulaması getirilirken, şiddetin kaynağına inmek önem kazanıyor. Bugün Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü. Bu güne ilişkin Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin yaptığı açıklamaya göre yılın ilk üç ayında birliğe bağlı sağlık merkezlerinde 78 şiddet olayı meydana geldi.

Antalya Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Başkanı (SES) ile yaptığımız görüşmede, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kaynağına inmenin önemi vurgulandı. İktidarın sağlık politikasını eleştiren SES Şube Başkanı Mustafa Kılınç, “Şiddete hayır derken, sağlık çalışanlarının neden şiddete maruz kaldığını sorgulamamız gerekiyor, hükümetin çalışanlara uyguladığı sağlık politikası çalışanlara neredeyse köle muamelesi yapıyor, bu da şiddete davetiye çıkarıyor” dedi.

Hükümetin reklamlarda sağlık hizmetini gerçeğin çok dışında yansıttığını belirten Kılınç, “Bir hekim günde yaklaşık 80- 90 hastaya bakıyor. Bir an önce hizmet almak isteyen hasta ve hasta yakınları, niye geç kaldığının faturasını doktora kesiyor. Bunlar sağlıkta şiddeti oluşturan nedenler” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik ücret tarifesinin ek ödemeler ve performans sistemine tabi tutulduğunu aktaran Kılınç, “Bu performans sistemi doktorun daha fazla çalışmasına sebep oluyor. Bu sistemin rekabet ortamı yarattığını düşünüyoruz” dedi.

“Halkımızdan sağlık sistemimizin nereye gittiğini iyi görmesini ve çalışanlara anlayışlı olmasını temenni ediyoruz. Bizler SES olarak Şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.

Benzer Yazılar