DOĞA MANŞET SOKAK

Kaş-Kalkan otoyoluna yürütmeyi durdurma

Kaş-Kalkan arasında planlanan otoyol projesine, Antalya 4. İdare Mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Antalya – Kaş-Kalkan arasında planlanan otoyola karşı, yöre halkı, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan 2 ayrı davadan biri olan Kaputaş için Antalya 4. İdare Mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

1.DERECE SİT’TE İNŞAAT YAPILAMAZ
77 kişi adına Avukat Tuncay Koç’un yaptığı başvurunun ardından Mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu hükümler dikkat çekti:
Kaş-Kalkan otoyolu için kritik karar

“… kesin inşaat yasağı bulunan birinci derece doğal sit alanlarından karayolu geçişi konusunda koruma kurulunun da izin verme yetkisi bulunmamaktadır.

…. yolu inşa edecek kurum, başvurusu sonrasında, koruma alanlarının tespitine dair yönetmelik kapsamında ayrıca mahallinde inceleme yapmadığı;

proje sunum dosyası esas alınarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırladığı 24.8.2016 tarihli … özet raporla yetinildiği;

ayrıca bu raporda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü’nün 27.4.2016 tarihli ve …. sayılı revize teklif ve dile getirilen bazı olumsuzlukların değerlendirmede dikkate alınmadığı;

bahse konu 6. Bölge Müdürlüğü yazısında ‘kazı ve hafriyat çalışmalarının …… arasında belirlenen güzergahta bölgenin en önemli turizm değeri olan peyzaj bütünlüğüne ve alanda yaşayan yaban keçisi gibi nesli tehlike altında olan türlerin habitat bütünlüğüne zarar vereceği, bu güzergahın alanın kuzeyinde hali hazırda yöre halkı tarafından kullanılmakta olan hatta kaydırılarak bu güzergah için projenin yeniden modellenmesi gerektiği’ şeklinde önemli bir sakınca dile getirilmesine rağmen, ……. koruma komisyonu tarafından …. değerlendirilmediği görülmektedir.”

UZUNLUĞU 28.7 KM
Derece Doğal Sit statüsünde olan Güney Kalkan Yamaçları kapsamındaki Kaputaş Kanyonu ve plajının otoyoldan doğrudan etkilenecek olmasına karşın Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, otoyol ve viyadük ve geçirilmesine izin vermişti. Bu kararın yanısıra Kaş-Kalkan otoyol projesinin bütününe yönelik de dava açılmıştı.

YAYLALARI, TARIM HAYVANCILIĞI TAHRİH EDECEK
Davacılar, yapımı planlanan 28.7 km’lik Kaş-Kalkan otoyolunun, kıyıdan ve dağdan geçen 2 güzergah olmasına karşın yer yer denize bakan dağların sırtlarından, yer yer de yukarı kesimdeki yaylalardan, tarım ve hayvancılığın hakim olduğu köylerden geçtiğini belirtiyorlar.

Mevcut yolların iyileştirilmesi yerine tüm bölgenin doğasını ve peyzajını geri dönülmez biçimde tahrip edeceği, güzergah boyunca, koruma yasası kapsamında tescil edilmiş 7 arkeolojik ve 2 doğal sit alanı bulunduğuna dikkat çekiliyor.

ÇED GEREKLİ
Otoyolun bütününe yönelik 12 Aralık’ta gerçekleştirilen dava duruşmasında ise mahkeme, proje için ÇED yapılmasına karar vermişti. Bölgeye mahkemenin tayin edeceği bilirkişilerin gelmesi bekleniyor.

Benzer Yazılar