EMEK KADIN MANŞET SOKAK

KESK Kadın Meclisi: Kadın mücadelesi emek mücadelesinden ayrılamaz

Antalya Sokakları- KESK Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Kadın Emeği ve Güvencesizlik konulu panel, Antalya Mimarlar Odası’nda Doc. Dr. Melda Yaman Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

Kadın emeği ve güvencesizlik konulu panel Doc. Dr. Melda Yaman Öztürk’ün katılımlarıyla 5 Mart günü Antalya Mimarlar Odası’nda gerçekleştirildi.  Konferansta KESK dönem sözcüsü Ayşe Şimşek, AKP ve saray faşizminin, savaş politikalarının en büyük mağdurlarının yine kadınlar olduğunu söylerken “Kadınlar militarizmin yarattığı her türlü şiddet ortamında cinayetle, taciz ve tecavüzle karşı karşıya kalmaktadır” ifadelerine yer verdi.  Ayşe Şimşek, Kadınlara dayatılan bu yaşamı reddettiklerini ve erkek egemen sisteme karşı verdikleri mücadelede tüm kadınları dayanışmaya ve direnişe çağırdığını söyleyerek sözlerini bitirdi.

iç

 

KADINLAR DAHA AZ MAAŞLA ÇALIŞTIRILIYOR
Kadın işçi sayısının Türkiye’de ve dünyada erkek işçilere oranla çok daha geride olmasının sebebini açıklayan Doc. Dr. Melda Yaman Öztürk, kadınların erkek gelirine katkı olsun diye ya da çevresinde ki erkeklerin işten çıkarıldığı için istihdama katılmalarının bu sonucu doğurduğunu aktardı. Kadınların iş alanında sayısının az olmasının bir diğer sebebinin ise kadın işçilerin, eril sistem sonucu daha az para almasından kaynaklandığına vurgu yaptı.

Kadın mücadelesinin emek mücadelesini böldüğünü söyleyen erkek egemen sistemin bu konuda algı yönetimi yaptığını kaydederken, kadın ve erkeklerin beraber  bütün toplumsal  kaynaklara ve  zenginliklere koşulsuz, özgürce erişebildikleri bir ortam varlığını savunduklarını açıkladı.

İş güvencesinin altının oyulduğunu bu kavramın ise istihdamı güvencesine dönüştüğünü vurgulayan Öztürk, istihdam edilmenin işçinin sorumluluğunda olduğunu ve bu durumda sermayenin kendisini arka plana aldığını aktardı.

da,da*

Benzer Yazılar