EMEK MANŞET SAĞLIK SOKAK

Hekimlere verilen ceza Antalya’da protesto edildi

Antalya Tabip Odası’nın çağrısı ile Attalos Meydanı’nda önünde bir araya gelen hekimler ve Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri “Barış Yargılanamaz. TTB Onurumuzdur “ başlığı ile bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan verdiği hapis cezası, Antalya’da düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi.

“Barış Yargılanamaz. TTB Onurumuzdur” pankartının açıldığı açıklamada, sık sık “TTB Onurumuzdur, Baskılar Bizi Yıldıramaz, Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı. Açıklamaya çok sayıda hekimin yanı sıra aralarında KESK Merkez Yöneticilerinin de olduğu bir çok meslek odası, sendika, dernek ve siyasi parti temsilcisi destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin,” Meslek örgütümüz olarak TTB’nin halk sağlığını ve mesleki değerlerimizi korumakla görevli olduğunu Antalya Tabip Odası ve destek veren tüm dostlarla birlikte bir kez de biz anımsatıyor, tüm bu gerçeklerin mahkeme kararları ile değiştirilebilmesinin ise olanaksız olduğunu belirtiyoruz.” dedi.

Bu davada TTB ile birlikte biliminde yargılandığını ve cezalandırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Nursel Şahin, “TTB yöneticilerine verilen, açıkça hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz, Dünya Tabipler Birliği, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi gibi uluslararası alanda da kınanarak ülkemizi itibarsızlaştıran cezayı kabul etmiyoruz ve üst mahkeme tarafından kaldırılacağının umudunu taşıyoruz. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha yineliyoruz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nursel Şahin’in açıklamasından sonra KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel yaptıkları kısa konuşmalarında dayanışma duygularını belirttiler.

Benzer Yazılar