KENT MANŞET SOKAK

Konyaaltı Plajı’na 1 kilometre uzunluğunda yeni liman

Antalya Kent İzleme Platformu Yürütme Kurulu üyesi Av. Mustafa şahin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Boğa Çayı’na liman yapamadığını ancak Konyaaltı sahilini rant alanına çevirme ve doğayı talan etme isteğinden vazgeçmediğini, sahile 1,2 km uzunluğunda yeni bir liman yapılmak istendiğini açıkladı.

Atnalya Sokakları  –  Antalya Kent İzleme Platformu Yürütme Kurulu üyesi Av. Mustafa şahin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Boğa Çayı’na liman yapamadığını ancak Konyaaltı sahilini rant alanına çevirme ve doğayı talan etme isteğinden vazgeçmediğini, sahile 1,2 km uzunluğunda yeni bir liman yapılmak istendiğini açıkladı.
Av. Mustafa Şahin açıklamasının tam metni;
“Dünyanın en ünlü plajlarından olan KONYAALTI Plajının 7 de 1’i, yaklaşık 1,2 km lik alanda, yeni bir LİMAN yapılmak isteniyor.

Bu amaçla hazırlanan yeni liman resimleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Boğaçayı Yat Limanı Projesi ÇED sürecine Halkın katılımı toplantısı” ile “görücüye” çıkarılmış…

Bakanlar Kurulu kararı ile resmileştirilen, kent meclisine getirilmeyen, kamuoyu ve uzman kuruluşlarla paylaşılmadan, ÇED etiketiyle prosedür geçiştiren bir liman projesi dayatması ile karşı karşıyayız…

Öncelikle belirtmeliyiz ki bu proje Türel yönetiminin tam bir oldu bitti ile kente dayattığı SAHİL İŞGALİ operasyonudur… Ama aynı zamanda Boğaçayı çevresinde imara açılan ve açılacak alanlarda, yap işlet devret yatırımlarında beklentileri, verilen sözleri gerçekleştirme hamlesidir…

Oysa liman yapılmak istenen alan, 2009 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen “ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİM PLANI PROJESİ NİHAİ RAPOR’unda yeni bir liman alanı olarak öngörülmemektedir.
Bir ihtiyaç olarak kentsel planlamada yer almamaktadır…
Bilgisayar kurgularıyla gerçekleştirilmek istenen bu liman, Türel Yönetiminin anlayışına uygundur ama kamusal kaynakların heba edilerek en kısa yoldan iktidar çevresi için zenginleşme aracı olarak kullanılmak istenilmesinden başka bir anlam taşımamaktadır…

DÜŞÜNÜLEN ANTALYA’NIN GELECEĞİ DEĞİLDİR
Boğaçayı dere yatağına liman yapamamanın kefareti olarak hepimizin ortak kullanım alanı olan bu sahil şeridinde tepeden inme yöntemlerle liman yaparak, bu kamusal ortak alanda güneşten ve denizden yararlanma haklarımızın elimizden alınmak istendiği son derece açıktır…

Bütün bir kentin beton yığını haline getirilmesi yetmiyormuş gibi şimdi de sahillerimizi, denizimizi, kamusal haklarımızı daha da betonlaştırmak istiyorlar….

Rant sağlamanın ötesinde rant kollayan bu liman projesi ile dünyaya mal olmuş, kentin en gözde, en vazgeçilemez, en kolay erişilebilir, gece gündüz serinlenen, güneşlenen, dinlenilen, eğlenilen, dostça, kardeşçe, serbestçe bir araya gelinen, hepimize ait Konyaaltı sahil şeridini İŞGAL etmek isteyenler bilmelidir ki;
3-500 tekne bahane edilerek milyonların hakları gasp edilemez…
Türel Yönetimi ganimet avcılığına son vermelidir…”

Benzer Yazılar