KENT MANŞET SOKAK

Konyaaltı sahili ranta mı teslim?

Dünyanın ilk 10’u arasında yer alan, Türkiye’nin vitrini konumundaki Mavi Bayraklı Konyaaltı Sahili’nin kaderine terk edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. 2013 yılından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Konyaaltı Sahili’nin durumu adeta yılan hikayesine döndü.

Antalya – Hazine arazisi olan Konyaaltı Sahili, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Defterdarlık arasında imzalanan iki ayrı protokolle toplam 3.000.000 TL bedel karşılığında kiralandı. Mevzuatların değişmesiyle Defterdarlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol yenilendi ve son olarak 2016 yılında yenilenen protokol imzalandı. (BELGE-1)

İŞ BAŞA DÜŞÜYOR AMA…
Bu sözleşme çerçevesinde bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla Konyaaltı Sahili’ni işletti. Ancak, bir türlü sahil projesini hayata geçiremediği gibi yaklaşık 130 milyon liralık yatırım ile 30 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile yapılan iki ayrı ihaleye de giren olmadı. Bu durum karşısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahilin yeni düzenlemesini ‘iş başa düştü’ diyerek kendilerinin yapacağını kamuoyunu açıkladı.

SEZONA RAMAK KALA İHALE
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 turizm sezonuna ramak kala 24.03.2017 tarihli 616 sayılı encümen kararıyla Konyaaltı Sahili’nde büfeleri, açık alanları, depoları, açık terasları, yeme içme üniteleri, şezlong alanları 6 ay süre ile 1.374.500, 00 TL muhammen bedelle geçici teminat alınmaksızın bütün halinde 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince ihale edilmesine karar verdi. (BELGE-2, BELGE-3)

6 GÜN SONRA İHALE YAPILIYOR
Encümen kararının alınmasından 6 gün sonra 30.03.2017 tarihinde toplanan encümen 634 sayılı kararla 51/g üzerinden ihaleyi yaptı. İhaleye sadece ANET A.Ş. adına Mehmet Urcu katıldı. İhale sonunda Muratpaşa İlçesi’nde Beach Park içerisinde bulunan 12 adet ünite, 1 adet otopark, 1 adet su sporları kulübü, 4 adet büfe ve Konyaaltı İlçesi’nde bulunan 8 adet büfe ve şemsiye şezlong alanının bir bütün halinde ihaleye tek başına giren şirket olan Büyükşehir Belediyesi iştirakçi şirketi ANET A.Ş.’ye 1.374.500 TL artı KDV bedelle 6 aylık süreyle kiraya verdi. (BELGE-4)

ANET A.Ş’DEN ÖZEL ŞİRKETE
Bunun üzerine ANET A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Urcu, Konyaltı Sahili’nin beach park harici 8 büfenin bulunduğu kısmı işletmesi için özel bir şirketle mutabakata varıldığını Hürses Gazetesi’ne açıkladı. Urcu, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Konyaaltı Sahil Projesi’ni Büyükşehir Belediyesi yapacak. Sahildeki 10 adet büfe ile birlikte şemsiye ve şezlong işletmesi ile güvenliğini bu sezon 15 Ekim 2017 tarihine kadar Sena Tur’un sahipleri Suat ve Sabri Ünver kardeşler üstlendi.”

DENEYİM Mİ KAZANDIRILIYOR?
Antalya’da resmi turizm sezonu her yıl 15 Nisan’da açılmasına karşın alelacele 6 ay gibi kısa süreli Konyaaltı Sahili’nin işletmeye verilmesi birçok soruyu beraberinde getirdi. Sahiline sahip çıkan vatandaş, ‘birlerine gelecek ihaleyle ilgili iş deneyimi mi kazandırılıyor?’ sorusuna yanıt aradı.

İHALE NEDEN 51/g İLE YAPILIYOR?
Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’ni her ne kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi gereğince yapsa da, kanunen belediye bu madde üzerinden Konyaaltı Sahili’ni kiraya veremez.

51/g İLE NE DİYOR?
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 51 – Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi…

DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİ
51/g’ye göre Devletin özel mülkiyeti tanımlamasına göre Konyaaltı Sahili Hazine’nin (Defterdarlık) özel mülkiyetidir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’ni protokolle devir alan kiracı konumundadır. Devletin mülkiyeti hakkına Antalya Büyükşehir Belediyesi değil Hazine sahiptir. Bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili ile tasarrufta bulunurken devletin özel mülkiyeti gibi hareket edemez.

REKABET OLUŞTURULMADAN
51/g ile ihale yapılabilmesi için aynı zamanda ivedilik gerekmektedir. Turizm sezonunun her yıl resmi olarak 15 Nisan tarihinde açıldığı bilinmesine karşın, kanunen sezon açılıyor aciliyetiyle ihale çıkarılması söz konusu olamayacağı bilinmektedir. 51/g maddesine göre yapılacak ihalelerde duyuru, ilan verme zorunluluğu olmaması da açıklığın ve rekabetin oluşturulmamasına neden olmaktadır.

AÇIKLAMA BÜYÜKŞEHİR’DEN, SORUMLULUK ANET’TE
Konyaaltı Sahili ile ilgili konunun kamuoyuna yansıması üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Genel Sekreter Birol Ekici imzasıyla 28.04.2017 tarih ve 14308172-622.03-E.262/21556 sayılı üst yazıyla gelen yazılı açıklamada; belediye şirketi ANET A.Ş.’nin Konyaaltı Sahili’nin giderlerinden kurtularak gelir elde ettiği dile getirilirken, diğer merak edilen sorularla ilgili yanıt verilmemiştir. Sonrasında T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) üzerinden 15.05. 2017 tarihinde Konyaaltı Sahili’nin ihaleye verilmesiyle ilgili olarak bilgi edinme hakkına karşılık, verilen yanıt şu olmuştur: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından konu cevaplanmıştır. Söz konusu başvurunuz ANET A.Ş. yetki ve sorumluluğundadır. “

Kamuoyuna açıklama yapılırken resmi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol Ekici imzasıyla gelirken, BİMER üzerinden sorulan ihale sorularına yanıt verilmesi ‘Neden kaçınılıyor?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

(BELGE-5, BELGE-6, BELGE-7)

YENİ BÜFELER VE İSKELE EKLENİYOR
Bunların üzerine 6 aylık kiraya verilen sahile yeni alanlar eklenmesi, iskele yapılması kafalardaki soruları arttırdı. 6 ay gibi kısa süre yapılan yatırımların kimin finanse ettiği merak konusu oldu.

MERAK EDİLEN SORULAR
1- Geçtiğimiz yıl sahilin bir kısmını ücretsiz bir kısmını ücretli kendi işleten Anet A.Ş, bu sezon 6 aylık süre için sahilin tamamı neden özelleştirmiştir?

2- Bu sezon sahilin hangi bölümlerini halk ücretsiz kullanabilecektir?

3- İki yıldır ANET A.Ş’ye verilen ve bu sezon da aciliyet göstermesi adına 51/G ile ANET A.Ş’ye verilen Beach Park’ın dışında sadece Konyaaltı Sahili’nde bulunan 8 adet büfenin ;

a- hangi gerekçe ile üçüncü şahıslara 6 aylık süre ile kiraya verilmiştir?

b- Belediye şirketlerinin kamu yararı gözeterek çalışma yapması gerekirken, büfelerin özel bir firmaya kiralanarak kar elde etmesi mi amaçlanmıştır?

4- Yaz sezonun açılış tarihi 15 Nisan olarak bilinirken, 30.03.2017 tarihli Encümen kararı ile ANET A.Ş’ye bütün olarak (Beach Park ve Konyaaltı Sahili) 51/g maddesine göre 1.374.500 + KDV bedel ile 6 ay süreyle üçüncü kez verien aynı hafta içerisinde sadece Konyaaltı Sahili’nde 8 adet büfenin kiralanmasında;

a- ANET A.Ş tarafından büfeler 6 aylığına alt işletmeciye verilirken kaç firmadan teklif alınmış ve kimler davet edilmiştir?

b- Bu teknikle büfe ve sahil işletme hakkının verilmesinde kamu yararı var mıdır?

c- Beach Park ve Konyaaltı Sahili, iki yıldır ANET tarafından işletilirken 8 büfe neden tek bir firmaya verilmiştir?

d- Geçtiğimiz yıllarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ya da ANET A.Ş tarafından halkın ücretsiz kullanımı için alınan şemsiye ve şenzlonglar bu senede ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak mı?

e- Ücretsiz Wi-Fi kullanımı son iki yıldır olduğu gibi yine halkın ücretsiz kullanımına açık olacak mı?

5- Ticari anlamda bakıldığında 6 aylık gibi kısa bir süreliğine üçüncü şahıslara ANET tarafından kiralanan;

a- Sahil düzenlenmesinin maliyetini kim karşılıyor?

b- Güvenlik ve temizlik maliyetini kim karşılıyor?

6- Geçtiğimiz yıl ANET A.Ş. tarafından bazı otellere bedelli olarak tahsis edildiği ileri sürülen, sahildeki otellerin şenzlong kullanımı devam edecek mi?

7- Sadece bu sezon için alt işletmeciye verilen büfe önlerine hangi koşullarda iskele yapılıyor?

a- İskelelerin maliyetini kim karşılıyor?

b- Yeni yapılan iskelenin yasal izinleri alındı mı?

c- İskele yapılması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu alınabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından olumlu görüş alınmışmıdır?

8- ANET A.Ş. tarafından işletilen sahil büfelerinde ilk yılda olduğu gibi bu yıl da alkol satışı olacak mı?

9- Önümüzdeki yıl Beach Park ve Konyaaltı sahil ihalelerinde 6 ay iş deneyimi şartı aranacak mı?

Kaynak: Hürses Gazetesi

Benzer Yazılar