DOĞA MANŞET SOKAK

Salda Gölü’ne Millet Bahçesi projesine Mimarlar Odasından ‘İptal edin’ çağrısı

Antalya – Mimarlar Odası Antalya Şubesi, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla dünyaca ünlü Salda Gölü’ne Millet Bahçesi projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Millet Bahçesi projesinin iptali için dava açan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, ‘Katılmayın’ çağrısında bulundu. Halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle de yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, “Projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılmaması halkımız adına beklentimizdir” denildi.

İHALEYE ÇIKILAN ALAN 140 BİN 496 METREKARE
Salda Gölü’nün Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her ölçekteki imar planları kesinleşmeden, nedeni açıklanamaz bir acelecilikle, kentsel tasarım projeleri ve yapılaşmaya ilişkin uygulama projeleri de yapılmadan ihaleye çıkıldığı dile getirildi. İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu belirtilerek, “E=0.20 emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28 bin 100 metrekare kapalı alan yapılabilecektir ki, ÖÇK ilan edilen bu alan için çok yoğun bir yapılaşmadır. Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak insan yoğunluğu nedeniyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir” denildi.

KRİTİK TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Salda Gölü’nün, doğallık, görsellik ve biyolojik çeşitlilik özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir alan olduğu vurgulanan açıklamada, suyun berrak ve turkuaz renkli oluşunun alanı manzara açısından da eşsiz kıldığına işaret edildi. ÖÇK gerekçeleri arasında 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türüyle, bunlar içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 türle biyoceşitliliği yüksek bir alan olduğu, jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırdığı endemik türlerle Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan uluslararası ve ulusal düzeyde öneme sahip bir alan olduğu kaydedildi.

MARS’A BENZEYEN İKİ YERDEN BİRİ
Dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunun gösterildiği de hatırlatılarak, “Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Alan içerisinde yapılacak yapılar ve aşırı kullanım yükü, günümüzde mevcut kullanımlardan ve uygulamalardan yola çıkarsak, iyi niyetle de olsa ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik plan ve ihale sonucu yapılacak aydınlatma, yol, otopark gibi altyapı tesisleri binlerce yıl içerisinde doğal olarak oluşmuş Salda Gölü ekosisteminin bozulmasına, çevre kirliliğine neden olacak” denildi.

‘HUKUKA VE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI’
Ayrıca gürültü ve ışık kirliliği sebebiyle, göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonu ve kuş yavrularıyla diğer canlılar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacağı da belirtilerek, “Doğal yaşam ortamına ve sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlere geri dönülmez zararlar verecek, bu önemdeki bir alan kaybedilecektir. Ucu açık yapılaşma ihalesi ile alanın yapılaşmaya açılmasında, bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığından hukuka aykırıdır. Yapılaşmaya ilişkin alt ölçekli plan kararları üst ölçekli plana aykırıdır. Planların ve ihalenin açıkça korumaya yönelik değil ranta yönelik olduğu görülmektedir” denildi.

‘MİLLET BAHÇESİ TANIMI VE AMAÇLARINA UYMUYOR’
Salda Gölü’nde Millet Bahçesi yapma hedefinin her şeyden önce Millet Bahçesi’nin tanımına ve amaçlarına uymadığı kaydedilen açıklamada, “Millet Bahçeleri, Salda Gölü gibi zaten güncel haliyle doğa harikası olan alanlarda değil, rant uğruna betonlaşan ve bu nedenle nefes alamayan yoğun şehir merkezlerinde, nefes alacak alanlar tasarlayarak kamu yararı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkmıştır. Salda Gölü’nde Millet Bahçesi düzenlemesi yapmak kamu yararı oluşturmadığı gibi insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen baskıyı artıracağından göl üzerinde ve çevresinde olumsuz etkilere yol açacaktır” ifadelerine yer verildi.

‘VAZGEÇİN’ ÇAĞRISI
Bugünkü haliyle de yeterli denetim olmadığı için göl ve çevresinin kirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Festival düzenlemelerine olanak tanıyacak, insan eliyle yapılacak peyzaj düzenlemeleri ve yapılaşmaya yönelik millet bahçesi projesi ile anlık insan yoğunluğu artacak, böylece göl ve çevresinde daha fazla kirlenme gerçekleşecek, çevresi ve ekosistem olumsuz etkilenecektir. Gölün yok olmasına neden olacak bu tür proje ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Vazgeçilmelidir ki, doğa ‘doğal’ kalsın ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarabilsin. Çünkü bu güzellikler bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. Rant uğruna tahrip ederek emanete ihanet edilmemelidir” denildi.

Benzer Yazılar