ETKİNLİK GENÇLİK KÜLTÜR-SANAT SOKAK ÜNİVERSİTE

Üniversiteliler İçin Fotoğraf ve Araştırma Yarışması: Bin Varmış, Bir Yokmuş

Birzamanlar Yayıncılık’ın düzenlediği yarışmada üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik hakkında fotoğrafları ve araştırmaları yarışacak.

Birzamanlar Yayıncılık, Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik üzerine üniversite öğrencileri fotoğraf ve araştırma yarışması düzenliyor.

“Bin Varmış Bir Yokmuş” isimli yarışma, 2015-2016 öğretim yılında herhangi bir üniversitenin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarında öğretime devam eden, 30 yaşını aşmamış (1985 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) öğrenciler için.

Yarışmaya katılacaklardan büyük ölçüde kaybolmuş olan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Bulgarlar, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler gibi Anadolu’nun kadim halklarının kültürel mirasına ilişkin fotoğraflar ile bir metin isteniyor. Söz konusu metinde fotoğrafı çekilen şeyin ne olduğuna, tarihine, anlamına dair toplanan bilgilerin ifade edilmesi bekleniyor.

Yarışmayı Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği, Kültürel Mirası Koruma Derneği, Karakutu Derneği, Tarih Vakfı ve Anadolu Kültür de destekliyor.

Son teslim tarihi 22 Kasım olan yarışmanın sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak. Birinci, ikinci ve üçüncü eser sahiplerine para ödüllerinin yanısıra dereceye giren ilk beş kişiye kitap armağan edilecek. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler bir sergi ve kitapta bir araya getirilecek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika verilecek.

Amaç

Birzamanlar Yayıncılık, yarışmanın amacını şöyle aktarıyor:

“Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, geçmişte kültürel çeşitlilik bakımından çok daha zengindi. Yaklaşık yüz yıl önceye, 20. yüzyıl başına ait nüfus verileri, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkın yüzde 25 kadarının Müslüman olmayan topluluklardan oluştuğunu gösteriyor.

“1914 Osmanlı resmi nüfus sayımında Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Rum Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar, Latinler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar şeklinde sayılan bu topluluklar, bu toplumun bir parçasıydı. Geçmişte dört milyona yakın bir nüfus oluşturan bu topluluklardan günümüze yüz bin civarında bir nüfus kalırken, kültürel varlıkları da büyük ölçüde silindi.

“Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Yarışma 2015 yılı için düzenleniyorsa da gelecek yıllarda da devam ederek gelenekselleşmesi hedefleniyor.”

Katılım koşulları

*Fotoğraf, yüksek çözünürlüklü olması (en az 300 dpi ve uzun kenarı en az 3500 pixel) olmalı.

* Katılanlar sadece konuyla ilgili en ilginç, teknik ve estetik açıdan en kaliteli fotoğrafları sunmaları değil; resmettikleri mekanın/şeyin tarihi, anlamı hakkında kısa da olsa araştırmaya dayalı bir metin sunmaları da bekleniyor.

* Bir katılımcı aynı konuda veya farklı konularda birden çok eserle yarışmaya katılabilir; bu durumda her eser yarışmada ayrı ayrı değerlendirilir.

kaynak: bianet.org

Benzer Yazılar