SOKAK

Devrimci ve yurtsever Tutsaklara Yapılan İşkenceler Meclise Taşındı

Antalya – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Antalya L Tipi Hapishanesinde Devrimci ve Yurtsever tutsaklara yapılan işkenceleri yazılı soru önergesiyle meclise taşıdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Antalya L Tipi Hapishanesindeki işkenceleri meclise taşıdı. İlk olarak 27 Ağustosta yapılan kapalı görüşte Devrimci Parti ve Genç-Sen üyelerinin görüş haklarının kısıtlanmasına tepki göstermesi sonucunda gardiyanlar tarafından elleri ters kelepçelenerek darp edildiği öğrenilmişti. Daha sonra yine aynı gün Yurtsever tutsakların kaldığı C-1, F-2 koğuşlarına 30-40 gardiyanın ellerinde jop ve kalkanlarla ‘arama var’ diyerek girdikleri, tutukluları koğuştan döverek çıkarttıkları, üstleri aranırken yere yatırarak üzerilerine çıktıkları ve tekmeledikleri öğrenildi. Bazılarının kollarında,kaburgalarında ve kafataslarında kırıklar olduğu,ayrıca gardiyanların saldırırken ”biz sizin düşmanınız” diyerek bağırdıkları ve 62 yaşındaki M.E pantolonunu indirilerek darp edildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak Avukatlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu işkenceler bugün verilen soru önergesiyle meclise taşındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların beden ve ruh sağlığının korunması ve bunun için tedavi başta olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasının devletin ve dolayısıyla ceza infaz kurumu idaresinin sorumluluğu altında olduğunu hatırlattı.Oluç, bugün tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinin fiziki yapısı, beslenme, hijyen, sağlığa ulaşım hakkı gibi en temel haklarından, insani yaşam standartlarından yoksun biçimde yaşamak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi.

Uzun süreli hapis cezalarının ve tecridi had safhaya vardıran hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı kuralların, disiplin cezalarının tutuklu ve hükümlülerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri yetmezmiş gibi, bir de kötü muamele, şiddet, dayak mahkûmlar üzerinde uygulanmaya başlandığını savunan Saruhan Oluç, son günlerde Antalya L Tipi Hapishanesinde tutuklu ve hükümlülere uygulanan kötü muamele ve şiddetin çok sayıda şikâyete konu olduğunu belirtti. Oluç, cezaevlerinde yaşanan kötü muamele ve şiddet olaylarının hemen hemen hiçbirinin basına yansımadığına ve kamuoyunun haberinin olmadığına dikkat çekti.

Soru önergesinin tamamı;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

H. Saruhan OLUÇ
Antalya Milletvekili

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların beden ve ruh sağlığının korunması ve bunun için tedavi başta olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılması devletin ve dolayısıyla ceza infaz kurumu idaresinin sorumluluğu altındadır.
Bugün tutuklu ve hükümlüler cezaevlerinin fiziki yapısı, beslenme, hijyen, sağlığa ulaşım hakkı gibi en temel haklarından, insani yaşam standartlarından yoksun biçimde yaşamak zorunda bırakılıyor. Uzun süreli hapis cezalarının ve tecridi had safhaya vardıran hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı kuralların, disiplin cezalarının tutuklu ve hükümlülerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri yetmezmiş gibi, bir de kötü muamele, şiddet, dayak mahkumlar üzerinde uygulanmaya başlandı.
Son günlerde Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere uygulanan kötü muamele ve şiddet çok sayıda şikâyete konu olmaktadır. Cezaevlerinde yaşanan kötü muamele ve şiddet olaylarının hemen hemen hiçbiri basına yansımamakta ve kamuoyunun haberi olmamaktadır.
Antalya L Tipi Cezaevinde yaşanan şiddet endişe verici boyuttadır. Tarafımıza ulaşan bilgilerde nakil işlemleri sırasında mahkûmların 20 saat boyunca elleri kelepçeli olarak getirildiği, sadece 2 kez tuvalet ihtiyaçlarının karşılandığı, yemek olarak bir kez yarım ekmek, bir domates, bir salatalık ile yarım çay bardağı ılık su verildiği, nakil edilen tutuklu ve hükümlülerin lağımdan farksız olan odalarda bekletildiği ve fiziksel şiddet gördükleri belirtilmiştir.
27.08.2015 günü saat 15:30-16:00 arasında 30-40 civarında gardiyanın ellerinde jop ve kalkanlarla ‘arama var’ diyerek koğuşa girdikleri, tutukluları koğuştan döverek çıkarttıkları, üstleri aranırken yere yatırarak üzerlerine çıktıkları ve tekmeledikleri bilgileri tarafımıza ulaştırılmıştır. Küfrederek hakaret eden gardiyanların “biz sizin düşmanınız” diyerek saldırdıkları esnada tutuklu ve hükümlüler yaralanmış, 62 yaşındaki M.E pantolonu indirilerek dövülmüştür.

Bu nedenle;
1- 27.08.2015 günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde E-10, C-1, F-2 koğuşlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere 40 kadar gardiyanın saldırdığı ve şiddet uyguladıkları konusunda bilginiz var mıdır?
2- Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin dövülmesi emrini kim vermiştir? Bu emri verenler hakkında soruşturma açılmış mıdır?
3- Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri darp eden, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan, en temel insan haklarını hiçe sayan, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere aykırı olan bu uygulamaları yapan gardiyanlar hakkında herhangi bir işlem başlatmayı ve sorumluların cezalandırılmasını düşünüyor musunuz?
4- Urfa’dan Antalya L tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen tutukluların nakil işlemleri sırasında insan haklarına aykırı olarak 20 saat elleri kelepçeli ve yetersiz gıda ile yolculuk yaptırılması ile ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Bu genel bir uygulama mıdır? İnsan hakları ihlali olan bu durumla ilgili müfettiş görevlendirmeyi ve sorumlular hakkında işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?
5- Maruz kaldıkları kötü muamele sonucu sağlık durumu bozulan mahkûmlar hastaneye sevk edilmiş midir? Sevk edilmediyse nedeni nedir?
6- AİHM tarafından işkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle verilen kararları dikkate alarak, tutuklu ve hükümlü haklarının korunmasının güçlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ve öncelikle cezaevleri yönetimlerini ve çalışanlarını bu doğrultuda eğitmeyi düşünüyor musunuz?
7- 7 Haziran 2015 ile 3 Eylül 2015 tarihleri arasında cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısı nedir? Bu dönemde cezaevlerinde açlık grevine başlayan hükümlü ve tutuklu sayısı nedir?

#AntalyaCezaevindeİşkenceVar

Benzer Yazılar