DOĞA MANŞET SOKAK

Alakır davası: Madem kazandınız, önce tapunuzu kaybederiz sonra kararı bozarız

Alakır Nehri’ne kurulmak istenen HES’lere karşı kazanılan dava, şikayetçinin bölgede tapulu arazisi olmadığı iddiasıyla bozuldu. On yıldır arazi sahibi olan Günal’ın davasında verilen karar bu iddiayla bozuldu, kararda itiraz yolu da kapatıldı

Antalya – Alakır Nehri’ne yapılacak HES’e karşı mücadele veren Alakır Nehri Kardeşliği grubundan Tuğba Pınar Günal’ın açtığı ve olumlu sonuçlanan dava Danıştay tarafından reddedildi. 10 yıldır bölgede tapulu arazisi bulunmasına rağmen tapuyu kayıtlarda bulamadıklarını belirten mahkeme heyeti Günal’ın dava açma hakkı olmadığına hükmetti. Yaşamdan yana bilirkişi raporunda esastan kazanılan dava böylece Danıştay tarafından “usülden” itiraz yolu kapalı olarak reddedilmiş oldu.

Alakır Nehri Kardeşliği’nin açıklaması:

ADO şirketi’nin Alakır’ın kaynağını borulara alıp yaşam alanımızın tam dibine kurmak istediği Alakır 2 HES santraline karşı açtığımız ve bilirkişi raporlarına istinaden “Çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğinden” ötürü esas yönünden kazandığımız dava, şirketin yaptığı itiraz sonucu Danıştay tarafından ‘usul’ yönünden bozuldu!!

Gerekçe ise inanılmaz!!

Devlet 10 yıl önce bize kendi elleriyle verdiği tapumuzu kendi kayıtlarında bulamamış!!

“Proje alanında tapunuz yok! Yaşamıyorsunuz! Onun için dava açamazsınız!” diyerek kazandığımız davayı düşürüp itiraza da kapatmış! Bir de üstüne 5000 liralık dava masraflarını ödememize hükmetmiş!

İnanılır gibi değil!!

İşte Danıştay 14. Daire’nin gerekçesinin tam metni;

“Tuğba Pınar Günal yönünden, dava konusu projenin etki alanında kalan Kuzca Köyü’nde taşınmazı bulunduğu ileri sürülmüşse de dosyada ve UYAP kayıtlarında buna yönelik herhangi bir bilgi-belge bulunmadığından anılan davacı yönünden davanın ehliyet nedeniyle reddine, karar düzeltme yolu kapalı olarak karar verilmiştir.”

Söyleyecek söz kalmadı!
İş iyice çığrından çıktı!
Ne yapmalı a dostlar?!

Vadinin koruma altına alınması kararı ise üç yıldır uygulanmıyor!!

Lütfen paylaşalım duyuralım!
Alakır’da kepazelik boyutuna gelen bu adaletsizlikleri duysun cümle alem!’

Kaynak: Kuzeyormanlari.org

Benzer Yazılar