DOĞA SOKAK

Alara Vadisi’ndeki HES durduruldu

Antalya- HES kurulmasıyla birlikte tahrip olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğa harikası Alara Vadisi ve Uçansu Şelalesiyle ilgili projeler Antalya İkinci İdare Mahkemesi’nin bilirkişi raporunu göz önüne alarak verdiği kararla durduruldu.

Gündoğmuş İlçesi’nde Uçansu Şelalesi’ni de içine alan Alara Nehri üzerinde planlanan yedi HES’ten ikisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporları, üzerine 2013 yılında köy halkı dava açtı. Açılan dava Antalya Birinci idare Mahkemesi tarafından iptal edildi. “Hayat 1 ve Hayat 2” regülatör ve HES projelerine karşı hukuk mücadelesini kazanan köy halkı için bakanlık, iptal edilen bu iki HES projesinin hemen üst tarafında planlanan Kamer Regülatörü ve HES projesi için Mayıs ayında ‘ÇED Olumlu’ raporu verdi.
Köy halkı ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aleyhine dava açarak, Kamer HES projesinin durdurulması ve ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali talep etti.
Akademisyenlerin oluşturduğu bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme raporuna göre mahkeme, ÇED uygundur raporunun çevresel, biyoçeşitlilik, ekolojik yapı ve sosyoekonomik etkiler açısından yetersiz olduğununa ve itiraz yolu da kapalı olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

“BU KARARI BEKLEMİYORDUK”
Bilirkişi raporuna göre yürütmeyi durdurma kararını beklediklerini belirten köy halkının avukatı Münip Ermiş, projenin iptal kararını da beklediklerini söyledi. Raporun tümüyle mahkeme heyeti tarafından tatmin edici bulunduğunu açıklayan Ermiş, “Bu şekliyle burada HES projesi gerçekleştirilemeyeceği söyleniyor. Burada 8 tane HES projesi var ve bu karara göre hiçbir firma ayrı ayrı ÇED raporu düzenlemeyecek. Rapor ve mahkeme kararına göre tüm projeler için bütüncül bir ÇED raporu düzenlenmesi gerekiyor. Mahkeme kararına göre Alara Çayı’nda HES projesi kurulamaz” diye konuştu.

Benzer Yazılar