MANŞET SOKAK

Antalya’da “Geleceğimiz İçin Hayır” diyenler buluştu

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından oluşturulan “Geleceğimiz İçin Hayır” platformu bugün Konyaaltı Cemevi salonunda yapılan basın toplantısıyla çalışmalarına başladı.

Antalya Sokakları- Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından oluşturulan “Geleceğimiz İçin Hayır” platformu Konyaaltı Cemevi salonunda yapılan bir basın toplantısıyla çalışmalarına başladı. Basın toplantısına Şükrü Erbaş, Hakan Yeşilyurt ve Barış Akademisyeni Hafize Öztürk Türkmen’in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

img_4655Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından oluşturulan “Geleceğimiz İçin Hayır” platformu bugün düzenlediği basın toplantısıyla çalışmalarına başladı. Konyaaltı Cemevi salonunda yapılan etkinliğe Şükrü Erbaş, Hakan Yeşilyurt, ve Barış Akademisyeni Hafize Öztürk Türkmen’in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

img_4679“SARSILAN İKTİDARI AYAĞA DİKME PROJESİ”
Basın açıklamasını Barış Akademisyeni Hafize Öztürk Türkmen yaptı. Hafize Öztürk Türkmen, “14 yıllık AKP iktidarı döneminde baskı, zulüm, hırsızlık, yolsuzluk, anti-demokratik uygulamalar altında yaşıyoruz” ifadeleriyle başladığı açıklamasına AKP iktidarı süresince yaşanan hak ihlallerine, OHAL’le birlikte kapatılan kurum, televizyon, radyo, dergi ve gazetelere, tutuklanan siyasetçilere, görevden alınan kamu emekçilerine kadar birçok konuya değindi. “Bugün gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak halka yutturulmaya çalışılan diktatörlük projesi, AKP/Saray rejiminin suçlarını ört bas etme girişimidir. Sarsılan iktidarını yeniden ayağa dikme projesidir” ifadelerinde bulunan Hafize Öztürk Türkmen, “Başkanlık sistemi ihtiyacı, iktidarının temelleri sarsılan Sarayın fiilen sürdürdüğü diktatörlüğü anayasal güvenceye kavuşturmak istemesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

“DİKTA REJİMİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ”
Hafize Öztürk Türkmen açıklamasına şöyle devam etti: “Bizler biliyoruz ki başkanlık-cumhurbaşkanlığı sistemi diye ülkemizin önüne getirilen şey, yasama, yürütme ve yargının tek kişinin iradesine bağlanmasıdır. 12 Eylül faşizmi tarafından kısıtlı hale getirilen parlamenter denetim ve müdahale olanaklarının tamamen kaldırılmasıdır. Ülkemizi 14 yıldır gerici faşist bir kuşatmaya alanların, mezhepçi faşist bir diktatörlük kurma yolunda kalan engellerin kaldırılmasıdır. Yargının bir kişiye bağlandığı hukukun olmadığı, bir kişinin ağzından çıkan her şeyin kanun sayılacağı bir sistem demektir. Yıllardır süren büyük yağma ve talanın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Kadınlar üzerinde ki gerici, erkek egemen baskı ve kuşatmanın artarak devam etmesi ve buna bağlı olarak, şiddetin, kadın cinayetlerinin, ve çocuk istismarının artması demektir. Başkanlık sistemi, iktidardan düştüklerinde yargı önüne çıkması gerekenlerin yasal zırhlara kavuşma çabasıdır.”

“Önümüzde iki seçenek var” diyen Hafize Öztürk Türkmen açıklamasını, “Ya gerici faşist diktatörlüğün tam anlamıyla hayata geçirildiği savaş ve kaos içinde bir ülkede yaşıyor hale geleceğiz ya da buna engel olacak laik-demokratik, eşitlik ve kardeşlik içindeki bir ülkenin adımlarını atacağız. Memleketimizi gericiliğe, faşizme terk etmeyeceğiz. Eşit, özgür, barış ve kardeşlik içinde yaşanan bir ülke için diktatörlüğe hayır” ifadeleriyle tamamladı.

img_4677“ÖLÜMLERE VE ÖLDÜRÜLMEYE HAYIR”
Basın açıklaması sonrası yapılan sine-vizyon gösterimi sonrası Şair Şükrü Erbaş konuşma yaptı. Şükrü Erbaş konuşmasında, “Aslında bizler şunlara hayır diyoruz: Bu iktidarın oluşturduğu karabasana hayır diyoruz. Cehalete hayır diyoruz. Kabalığa hayır diyoruz. Küstahlığa hayır diyoruz. İkiyüzlülüğe hayır diyoruz. Sığlığa hayır diyoruz. Saldırganlığa hayır diyoruz. Düzeysizliğe hayır diyoruz. Saygısızlığa hayır diyoruz. Hoyratlığa hayır, küçümsemeye hayır ukalalığa hayır, kabadayılığa hayır, sevgisizliğe hayır, haysiyetsizliğe hayır, ölüme ve öldürülmeye hayır diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HALKIN SAĞLIK HAKKI İÇİN HAYIR”
Şükrü Erbaş’ın konuşmasının ardından “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imzacı olan ve ihraç edilen Barış Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen konuşma yaptı. “İşimize geri dönmek, bilimsel araştırmalarımıza devam etmek ve öğrencilerimize kavuşmak için hayır diyoruz. Ben kendi adıma iyi hekimlik değerleriyle, halkın sağlık hakkının yeterince hayata geçirilmesini istiyorum ve bunun için hayır diyorum. Ben bir kadın olarak hayır diyorum. Yaşamı her anlamda yeniden üreten bir kadın olarak diyorum” diyen Hafize Öztürk Türkmen, “Ben inanıyorum ki bu kadim topraklarda yaşayan insanlarımız geleceğine sahip çıkacak ve hayır diyecektir” ifadelerinde bulundu.

İşten atılan BES üyesi Nihat Akkaya ve Eğitim Sen üyesi Hasan Taşkın konuşmalarında mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Hasan Taşkın’ın konuşması sırasında salondan alkışlar ve “Hasan öğretmen yalnız değildir” sloganları yükseldi.

Katılımcıların yaptığı konuşmaların ardından etkinlik, Hakan Yeşilyurt’un “Hayır”a uyarladığı Eftelya şarkısının büyük bir coşkuyla söylenmesiyle sona erdi.

 

 

Benzer Yazılar