SAĞLIK SOKAK

Dr. Kamil Furtun’un katledilmesi protesto edildi

Antalya – Antalya’da görev yapan sağlık çalışanları, Samsun’da Uzm. Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto etti.

Antalya’da sağlık çalışanları, Samsun’da Uzm. Dr. Kamil Furtun’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı iş bırakma eylemi yaptı. Antalya Eğitim ve Araştırması Hastanesi önünde düzenlenen açıklamaya, Antalya Tabip Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Birliği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği, Tüm Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Psikologlar Derneği ve Aktif Sağlık-Sen üyeleri katıldı.

ÖLÜMLER SON BULSUN
Türk Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz ve Antalya Tabip Odası Başkanı Prof Dr. Ertan Yılmaz tüm dernekler adına bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada yasta olduklarını söyleyen sağlık çalışanları, mevcut iktidarı önlem almaları için defalarca uyardıklarını söyledi.
Sağlık çalışanları, daha sonra ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’, ‘Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir’, ‘Katil AKP’ sloganları atarak Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüdü. Sağlık müdürlüğü önüne siyah çelenk koyan sağlık çalışanları, ardından eylemlerini sona erdirdi.

Protestoya katılan CHP milletvekili adayı Niyazi Nefi Kara, doktorların çok zor şartlar altında eğitimlerini tamamladıklarını vurgulayarak, “Biz katledilmek için bu okulları bitirmedik. Sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artıyor. Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmayan, doktoru, hemşireyi köleleştiren, bizleri ötekileştiren belli. Bunlara artık dur diyelim. Katil belli ve artık bu ölümler son bulsun” diye konuştu.

Kaynak: Antalya ajans

Benzer Yazılar