EĞİTİM

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol iptal edildi

Antalya Sokakları – Danıştay’ın kararına rağmen Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında 01/10/2018 tarihinde imzalanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyetleri’ protokolü Eğitim Sen Antalya Şubesinin açtığı dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme; protokolü Eğitim Sen’in iddia ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı buldu.

Antalya Eğitim Sen, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolün iptal edilmesi üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi. Antalya Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez tarafından yapılan açıklamada ”Eğitim sistemi iktidarın kendi istediği insan tipini yetiştirme aracına dönüştürülmüştür. Özellikle 4+4+4 yasası çıktığı günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri birçok dernek, vakıf vb kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimin daha da gericileşmesine yol açtılar.Sosyal devletin yapması gereken birçok görev bakanlığın yaptığı işbirliği protokolleri ile çeşitli vakıf ve derneklere havale edildi. Bunlardan en bilineni yurt yapımının TÜRGEV’e devredilmiş olması idi.Bu kapsamda bakanlık kimi gerici dernek, vakıf ve yapılanmalarla ‘Değerler Eğitimi Projesi’ adı altında okullarda eğitimci kimliği olmayan kişiler tarafından, ders saatleri içerisinde toplantılar, paneller, sempozyumlar düzenlemekte ve öğrenciler bu ideolojik, propaganda amaçlı etkinliklere katılmak zorunda bırakılmaktadır.” dedi.

Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından  bu protokolün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel yasasına aykırı olduğunun vurgusunu yapan Nurettin Sönmez, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara değinerek ”Anayasamız ve kanunlarımız gereği, ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınması devletin devredemeyeceği görevleri arasındadır. Bununla birlikte ilgili kanunlarda yer aldığı gibi, örgün eğitimdeki öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak noktasında asıl yetkili ve görevli olan Milli Eğitim bakanlığıdır.” dedi.

EĞİTİM KAPSAMINDAKİ PEK ÇOK ETKİNLİK ENSAR VAKFI’NA DEVREDİLDİ 

Protokolün düzenlenmiş olması açık bir şekilde yargı kararlarını tanımamaktır diyen Sönmez,Bu protokol öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihinde benzer içerikte imzalanmış olan protokol, Eğitim Sen Genel Merkezinin yargıya taşıması sonucu Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay 8. Dairesi, sendikamızın kaygılarını haklı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Ancak, Danıştay’ın açık kararına rağmen, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında benzer bir protokolün düzenlenmiş olması açık bir şekilde yargı kararlarını tanımamaktır. İmzalanan bu protokol ile MEB’in asli görevleri, tıpkı bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi, yargı kararlarına meydan okunarak Ensar Vakfı’na devredilmekteydi. Bu tür ‘işbirliği protokolleri’ ile eğitim alanında ve tüm kamu kurumları üzerinde çeşitli vakıf ve cemaatlerin vesayet oluşturduğu, bu durumun da devredilemez bir kamusal hizmet olan eğitimin doğasına aykırı olduğu açıktır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve faaliyetlerini yasalara ve yargı kararlarına aykırı olmayacak şekilde yürütmesi esastır.” diyerek açıklamaya devam etti.

DERNEK, VAKIF, CEMAAT GİBİ YAPILARA ALAN AÇMAYA SON VERİLMELİ

Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilim insanları, sendikalar ve uzmanlarla tartışmalı ve onlarla işbirliği yapılmasının önemine değinen Sönmez, ”Değerler Eğitimi adı altında yürütülen faaliyetlerde evrensel değerler dikkate alınmalı, ayrımcı, ötekileştirişi, bilimdışı yaklaşımlara son verilmelidir. Eğitim Sen olarak demokratik, bilimsel eğitimin yaşam bulması için hem hukuki, hem demokratik haklarımızı kullanacağımızı buradan bir kez daha bildiriyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda çeşitli taciz, tecavüz vakalarıyla gündeme gelmiş vakıflarla “Değerler Eğitimi” protokollerinin yapılmış olması tam bir skandaldır. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu vakıflardan öğreneceği hiçbir değer yoktur. Bu mahkeme kararı da göstermiştir ki eğitimle ilgili bütün çalışmalar kamu çalışanları eliyle ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu görev devredilemeyecektir. Milli Eğitim Müdürlüğünün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğini ve benzer uygulamalara son vereceğini umuyoruz.  Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Benzer Yazılar