EMEK MANŞET SAĞLIK SOKAK

Sağlık çalışanlarına şiddete karşı açıklama düzenlendi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan şiddet nedeniyle tabip odasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Antalya – Açıklamaya şiddete uğrayan hekim ile sağlık çalışanlarının yanısıra, Antalya Tabip Odası, SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), ANTEHED (Aile Hekimleri Derneği) yönetici ve üyeleri katıldı.

Antalya Tabip Odası odası toplantı salonunda yapılan açıklamayı oda başkanı Prof.Dr. Nursel Şahin okudu.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Prof.Dr. Nursel Şahin , “Gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberi gelmesin. Yine 21.12.2018 tarihinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları şiddete uğradı. Çalıştığımız sağlık kurumlarında ölümlere kadar varabilen saldırılara hedef olmamızın kabul edilebilir, anlaşılabilir, haklı gösterilebilir hiçbir gerekçesi olamaz.” dedi.

“Daha önce yaşanan şiddet olaylarında olduğu gibi bu olay da da sürecin her türlü takipçisi olacağımızı ve meslektaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini kamuoyuna duyuruyoruz.” diyen Prof.Dr. Nursel Şahin, “Sağlıkta Şiddet Yasası’ nın caydırıcı şekliyle çıkarılması ve sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi zorunludur. Hekimler ve sağlık çalışanları hedef gösterilerek hiç bir sorun çözülemeyeceği gibi derinleşerek geride sadece mesleğini yaptığı için hayatını kaybeden yaralanan sakat kalan psikolojik travma kalıntıları olan insanlar kalacaktır. Artık yeter yüzlerce binlerce sabır taşı çatladı. Daha neyi bekliyorsunuz ? Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta şiddet sona ersin” şeklinde konuştu.

Kaynak: https://www.sesantalya.org

Benzer Yazılar