KENT SOKAK

Antalya’nın 2020 yılı kent hakkı ihlalleri raporu yayınlandı

Antalya Sokakları – Antalya Kent İzleme Platformu 2020 yılında Antalya’da gerçekleşen kent hakkı ihlalleri raporunu yayınladı.

Antalya Kent İzleme Platformu adına Av. Mustafa Şahin tarafından yapılan açıklamada “Daha önce, 2014-2019 yıllarında Antalya’da yaşanan “Kent Hakkı” ihlallerini kapsayan çalışmamızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kez 2020 yılını kapsayan ve belirlediğimiz “ilkeler” çerçevesinde Antalya’da karşılaştığımız “Kent Hakkı” ihlallerini paylaşıyoruz.” denildi.

HAK İHLALLERİ FÜTURSUZCA UYGULANDI

Açıklamada “Kuşkusuz bütün dünyada olduğu gibi Antalya’da da bu yıla damgasını vuran COVİD 19 Pandemik bulaşıcı hastalık nedeniyle toplumsal ilişkilerimize getirilen kısıtlamalar oldu. Ne yazık ki bu durumun Antalya’da karşılaştığımız hak ihlallerinin daha da fütursuzca uygulanması için fırsat olarak kullanılmak istendiğine tanık olduk.  Bulaşıcı hastalık nedeniyle istisnasız “Her Bir Kentlinin Can Derdinde Olduğu Koşullarda Dahi” kamusal kaynaklarımızın sermaye çevrelerinin beklentileri esas alınarak kullanılmak istendiğini yaşadık.” şeklinde belirtildi.

KAMUSAL HAKLARIN TALEBİ YURTTAŞLIK GÖREVİ

Açıklamada ayrıca “Antalya Kent İzleme Platformu olarak envanterini çıkardığımız 2020 yılı kentsel hak ihlallerinin de ortaya koyduğu gibi, Antalya’da yaşayan ve özellikle kamusal imkânlardan yoksun bırakılan çevrelerin hepimize ait olan kamusal alanlara ve kentsel haklarına sahip çıkmaları, bu amaçla kentsel yaşama müdahil olmalarının kaçınılamaz bir yurttaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. ” diye belirtildi.

 

Raporun tamamı;

2020 yılında ANTALYA’da yaşanan

KENT HAKKI İHLALLERİ

 

I-HALK KATILIMI, KENT YÖNETİMİ VE İŞLEYİŞİ

  1. İlke:

 

Kentler, kentte yaşayanlara aittir. Bu çerçevede, kentlerin doğal, ekolojik, tarihsel, kültürel ve ekonomik zenginlikleri kentlilerin ortak değerleridir. Bu değerlerin, idaresi, planlamasında toplum geleceğini ve kendilerini etkileyecek her türlü yerel yönetim karar süreçlerine kentlilerin aktif bir şekilde katılma hakları vardır.

 

 

17.01.2020>     GAZİPAŞA doğal sit alanı statüsündeki Selinus sahillerini 5 yıldızlı otellere açma

plan uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı.

27.01.2020>     SAYIŞTAY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve İLÇE BELEDİYELERİNDE yapılan önceki

yıla ait mevzuat usulsüzlükleri ve neden olunan kamu zararları raporu yayımlandı.

01.02.2020>     İdare Mahkemesi KONYAALTI SAHİL işletmeciliği ihalesinin iptal kararının

yürütmesini durdurma kararı verdi.

04.02.2020>     KEPEZ BELEDİYESİ’NİN önceki seneye ait açıklanan SAYIŞTAY Raporunda yer alan

mevzuata aykırı olarak belediye işçilerinin izinleri kullandırılmadan çalıştırılması,

usulsüz araç kiralamaları, ilim yayma cemiyetine yapılan usulsüz taşınmaz/yurt tahsisi,

spor kulübüne yapılan spor tesisi tahsisi uygulamaları hakkında açıklama yapıldı.

18.02.2020>     Turizm Bakanlığı KADRİYE, BELEK sahillerindeki halk plajlarını otellere tahsis etti.

19.03.2020>     KUMULUCA Yazır Mahallesinde 360 dönümlük orman alanı badem ağacı dikmesi için

49 yıllığına özel girişimciye tahsis edildi,.

20.04.2020>     Serik KADRİYE, BELEK sahilinde 3 ayrı otele yapılaşma imkanı sağlayan imar planı

değişikliği yapıldı.

30.05.2020>     MANAVGAT/ULUALAN, kamuya ait alanlarda 4 otel ve golf sahası yapılmak isteniyor.

30.06.2020>     Orman Bakanlığının “ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ” değişikliği ile özel

müşavirlik bürolarına verilen yetki sonucu 2.5 ayda Antalya’da 6.000 başvuru yapıldı.

30.06.2020>     Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, ve Antalya Valiliğinin pandemi nedeniyle siyasi partiler,

sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının

etkinliklerine getirdiği sınırlamalar çifte standart uygulanması nedeniyle eleştirildi.

15.08.2020>     Temizliğini MANAVGAT BELEDİYESİ’nin yaptığı tüm plajların, büfe, kullanım hakkı ve

su sporları elinden alınarak Muğla’da menşeili MUÇEV Vakfına verildi.

16.08.2020>     3. Derece SİT alanı olan ALANYA Aysultan plajı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin

plaj olarak hizmet verdiği alan, Ç.ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MUÇEV’e verildi.

20.08.2020>     Antalya Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Demre’ye bağlı

ÜÇAĞIZ’da yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskele 10 yıllığına MUÇEV’e verildi.

29.09.2020>     Akdeniz Üniversitesi giriş kapısı karşısındaki kamu alanı, kamusal amaçlarla

değerlendirileceği açıklanmasına karşın TOKİ aracılığı satıldı, KONYAALTI

                        BELEDİYESİ tarafından inşaat firmasına planlama ilklerine aykırı olarak yoğun

yapılaşma imkanı tanındı.

29.10.2020>     KONYAALTI BELEDİYESİ’nin Liman bölgesinde denize çok yakın, su seviyesinin

yüksek olduğu dolgu bölgesinde 70 metre yüksekliğinde, plan değişikliği dahi

yapmadan hem yatayda hem dikeyde yüksek yoğunluklu, AVM, Otel, konut

fonksiyonları bir arada Antalya’nın ilk karma projesi FENİX CENTER olarak sunulan

ancak sahibine haksız ayrıcalıklar sağlayan ve kent planlama ilkelerine aykırı,

olumsuz emsal teşkil edecek inşaat ruhsatı verdiği açıklandı.

19.11.2020>     Tarım Topraklarını Koruma Kurulunun onay vermediği toplantıdan birkaç ay sonra Antalya Tarım İl Müdürlüğü  KORKUTELİ DEREKÖY ve SÜLEKLER Yaylasında su kaynakları ve tarımsal üretime zarar verecek maden ocağı açılmasına onay verdi.

07.12.2020>     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Konyaaltı sahillerinde erozyona neden olan, dere

yatağının doğal yapısını bozan ve kamu zararına neden olan BOĞAÇAYI projesine  devam edileceğini açıkladı.  

 

13.12.2020>     KEPEZALTI-SANTRAL Mahallesi KENTSEL DÖNÜŞÜM Projesi için Türel döneminde AB fonlarından SAMPAŞ adlı şirket aracılığı ile 4.750.000,00 euro, hibe kredi alındığı, BŞB, Sampaş, Antepe, Akdeniz Üniversitesi, Demir Enerji ve Tay  isimli kurum ve kuruluşlar arasında bu hibenin paylaşıldığı açıklandı. Kimin neye göre hibeden pay aldığı, ne amaçla nereye ne kadarının harcadığı, alınan hibenin 6366 sayılı yasa kapsamında  kullanımı hakkında açıklama yapılması istendi.

20.12.2020>     SAYIŞTAY’ın açıkladığı inceleme sonuçlarına göre ;

ALANYA BELEDİYESİ kayıtlarında usulsüzlükler, geriye dönük değişiklikler yapıldığı;

ASAT’ın 4 adet atık su arıtma tesisine ait geri ödeme belgesi teslim edilmediği için elektrik enerjisi kullanım teşvikinde yararlanamadığı bu nedenle de kurum,  1.134.574,19 TL gelirden mahrum bırakılarak kamu zararına neden olduğu, ;

ANTALYASPOR için Döşemealtı’da yapılan tesisin, harcamaların ve devredilen taşınmazın Belediye kaynakları ile kamu kurumu niteliğinde olmayan spor kulübü ve derneklere, profesyonel kulüplere karşılıksız yapılmasının, bedellerinin tahsil edilmemesinin kanuna aykırı olduğu,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN kiraladığı araçlarının aylık kira bedellerinin araç kaskolarının %2 sini aşmaması gerektiğine ilişkin yasal düzenlemenin çok üzerinde fahiş tutarlarda olduğu;

SERİK BELEDİYESİNİN kiracılık ilişkilerinde usulsüzlükler yaptığı, kıyı kanuna aykırı davrandığı, ruhsatsız yapılaşma, kıyının doğal yapısının bozulması ve deniz kaplumbağlarına zarar verilmesi konularında kamu yararına aykırı uygulamaları olduğu açıklandı.

31.12.2020>     2019 yılı Eylül ayı ASAT genel kurulunda alınan karar gereği her ay açıklanan üretici

fiyat endekslerindeki artış oranının yansıtılması nedeniyle Antalya merkez ilçelerde

2020 yılı Ocak ayı başında3.62 TL olan 1 m3 su fiyatı 2021 yılı ocak ayı başında 4.47

TL oldu. 2020 yılı su fiyatının yıllık artış oranı % 23.48. oldu.

 

II-ÇEVRE VE SAĞLIK

  1. İlkeler:

 

Yerel yönetimlerin, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını, uygun ve akılcı bir biçimde yönetme; idareli kullanma, kirliliğe karşı politikalar uygulayarak ekosistemi koruma yükümlülüğü vardır. Bu kapsamda, kentsel çevre politikaları oluşturarak, atıkların yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerinin engellenmesi; doğal ve yapay çevrenin doğa kaynaklı afetlerden sakınılması koşullarını yerine getirmek suretiyle iyi sağlık koşulları sağlama sorumluluğu vardır.

 

ÇEVRE

03.01.2020>     Antalya İl Tarım Müdürlüğünde dağıtılan sağlıksız Veteriner ilaçları imha edilmek üzere el konuldu. 2 memur açığa alındı, soruşturma başlatıldı.

04.01.2020 >    Antalya KORKUTELİ ilçesi Dereköy Yayla Mevkii’nde tarım alanlarına açılmak istenen

kömür madeni nedeniyle köylüler Korkuteli Kaymakamlığı’na dilekçe vererek kömür

ocağının su kaynaklarına, tarıma, hayvancılık ve ormana zarar vereceğini belirttiler.

24.01.2020>     Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ADRASAN Balıkçı koyunda, 1. Sit alanına ve Milli

Park’a bitişik sahilde “gezi teknesi barınma ve yanaşma yeri” adı altında 303 metre

uzunluğunda dalgakıran, 270 metre uzunluğunda 5 metre derinliğinde rıhtım

yapılacağı, rıhtım ve dalgakıran için 268 bin 490 ton taş ve 13300 mertreküp beton

döküleceği, iskele uzunluğu 418 metre genişliği olacağı duyurdu.

Bu alanda soyu tükenmekte olan balıklar, endemik bitki türleri de bulunuyor.

24.01.2020>     KUMLUCA ilçesinin tarım ilaçları nedeniyle kanser sarmalında olduğu açıklandı.

23.02.2020>     KEMER’de otel inşaatından çıkan 21 bin kamyon moloz tarım arazisine dökülüp

üzerine toprakla örtüldüğü belirlendi.

15.03.2020>     KUMLUCA Yazır özel ağaçlandırma sahası ilan edilen yerlerde maki kıyımı yapıldığı

belirlendi.

 

14.04.2020>     SALDA Gölünde yapılaşma projesi uygulanmaya başlandı. Beyaz kumullar

                        kepçelerle kazıldı, kamyonlarla taşınarak tesviye işleri yapıldı

25.04.2020>     DOYRAN Mezarlığı civarında yoğun ağaç kesimi yapıldığı tespit edildi.

27.04.2020>     MANAVGAT Şelalesi, Altınbeşik mağarası, Oymapınar barajını besleyen su

kaynaklarında mermer ocaklarının neden olduğu zararların önü alınamıyor.

06.05.2020>     ELMALI  Merası, 1. Sınıf tarım arazisinde GES yapılacağı duyuruldu.

07.05.2020>     YAMANSAZ koruma alanında yaşanan işgalleri Kent Konseyince rapor haline

getirildi ve tedbir alınması istendi.

20.05.2020>     GAZİPAŞA Sahil düzenlemesinde, tarım alanları, korunması gereken doğal yapının

                        bozulmasına neden olacak imar planı hk.da iptal davası açıldı.

27.05.2020>     KAŞ/ÇUKURBAĞ yeşil alan yangını sonrası yakınında imar planı değişikliği yapıldı.

31.05.2020>     KEMER Göynük mevkiinde sit alanı ilan edilen yerde kazı ve yol çalışması yapıldı.

01.06.2020>     KAŞ Yalı Mevkiinde 1. Derece sit alanı olan orman arazisinde Çığlı Muarı (pınarı)

koyuna yalnızca patika yoldan inilirken, artık sahile araçlarla gidilebilecek yol açıldı.

05.06.2020>     KONYAALTI SAHİLİNİN 35 metre daraldığı / erozyona uğradığı açıklandı.

LARA SAHİLLERİ projesinde 14.600 metre kare olan büfe alanlarının 77.270,00 m2 lik

alanı işgal eder hale geldiği Milli Emlak tarafından duyuruldu.

08.06.2020>     KONYAALTI, Göksu Çayı kıyısında yol açmak üzere doğal bitki örtüsü yok edildi.

17.07.2020>     Antalya meslek odaları eşgüdüm kurulu KONYAALTI SAHİL kullanımındaki  işgallere

karşı açıklama yaptı

23.07.2020 >    MURATPAŞA’da falezlere zarar veren inşaatlar nedeniyle Jeoloji Müh. Odası uyarıda

bulundu.

29.07.2020>     İBRADI’da  mermer ocaklarının doğal ortama zarar verdiği mahkemece yaptırılan

bilirkişi raporu ile açıklandı.

12.08.2020>     ULUPINAR’da yol çalışması nedeniyle tarihi çınar ağaçları kesildi,

24.08.2020>     FİNİKE VE KUMLUCA sahillerinde iş makineleri CARETTA yuvalarını ezdi.

01.09.2020>     İBRADIda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen, su kaynakları, sedir,

ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı olan Karamıklı

Yaylası’nda iptal edilen maden ocağı ruhsat başvurusundan sonra, emsal karara

rağmen yeni bir başvuru daha yapıldığı, bu girişime de da itiraz edileceği duyuruldu.

06.09.2020>     İmar uygulamaları, tahsisler, mermer ocakları, denetimsiz kullanılan kimyasallar

nedeniyle SU KAYANKALARININ tehlikede olduğu bildirildi.

15.09.2020>     Bölgedeki Dim Barajı’nın yapımının ardından sahilde başlayan erozyona çare için

hazırlanan mahmuz projesi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday yapıların

bulunduğu ALANYA SAHİLİNDE Kale, kızılkule ve tersane silüetini bozacağı ve

Keykubat plajı ve sonrasında sahilin bütününde kıyı erozyonunu artıracağı belirtildi.

01.10.2020>     SARISU PLAJINDA 1 km uzunluğunda akaryakıt iskelesi yapılması önerisine karşı

BŞB Çevre Komisyonunda olumsuz görüş bildirildiği duyuruldu.

20.10.2020>     YELŞİLBAYIR Hanyolu mevkiinde Ormanlık alanda yapılan yoğun ağaç kesimleri

tepki topladı.

07.11.2020>     Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, KAŞ’ın 3’üncü derece doğal sit

alanı olan Hidayet Koyu’ndaki kaçak otel ve plaj tesisleri hakkındaki 2015 yılından

bugüne kadar uygulanmayan yıkım kararının gereğini yerine getirmeyenler hakkında

suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

15.11.2020>     Önce durdurulan daha sonra tekrar başlatılan seyreltme yerine düz ağaç kesimi Antik Likya Yolu üzerinde yer alan ve Kemer Beycik sakinlerinin yeniden Kaymakamlığa ve Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurdu. Orman Müdürlüğünün bu uygulamasının LİKYA YOLU’nun yürüyüş rotasını, turizmi, arkeolojik yapıyı, orman içi yaban hayatı, doğal yapıyı olumsuz etkileyeceği, ekolojik dengeyi bozacağı dile getirildi.

20.11.2020>     KAŞ İlçesi Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 3. Derece Doğal Sit Alan olan Hidayet

Koyu’nda ‘plaj işletmesi olarak başlayıp otele dönen Blanca Beach için  yapı kayıt

belgesinin alındığı öğrenildi. Yıkım kararları olduğu ancak uygulanmadığı açıklandı.

24.11.2020>     KAŞ ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde, Albayrak İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.‘nin 22 hektarlık ormanlık alanda faaliyet yürüttüğü taş ocağı için kapasite artırma talebine karşı Köy halkının yanı sıra ilçe merkezinden yoğun bir atılımla toplantıya müdahil olan halk, bölge doğal güzelliklerini ve köyün tüm yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkileyecek olan alan büyütme talebine itiraz etti.

27.11.2020>     ALANYA Yeşilöz petrol dolum istasyonu ve dolfen kapasite genişletilmesi ile ilgili açılan

“ÇED olumlu raporunun iptali” davasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

06.12.2020>     Antalya’da yaşanan 5.4 büyüklükteki DEPREM sonrası süren tartışmalarda tsunami ve daha da büyük deprem beklentisi yaratılmak istenmesinin maddi bir gerçekliğe dayanmadığı açıklandı.

15.12.2020>     ALANYA’nın Oba Mahallesi’nden çıkıp denizle buluşan dereye ASAT arıtma tesisinden kanalizasyon suyu verilmesi nedeniyle mahalleyi pis kokular sardı.

20.12.2020>     ÇAĞLARCA Sinan değirmenine giden yol boyunca selenderlerin olduğu Orman alanında yoğun ağaç kesimi yapıldığı tespit edildi.

22.12.2020>     Davası devam eden SALDA Gölünde proje uygulanmaya ve ahşap yapılara yerleştirilmeye başlandı. Bu arada gerekli önlemler alınmaması nedeniyle Gölün çekilmeye başladığı tespit edildi.

25.12.2020>     LARA KUMULLARININ motosiklet pisti olarak kullanılması kumullara ve fıstık

Çamlarının köklerine zarar verdiği, 2. Derece sit alanı alanı olan bölgenin doğal

yapısını bozduğu duyuruldu.

 

KÜLTÜREL MİRAS

 

04.02.2020>     SAYIŞTAY raporunda mutlak koruma alanı kapsamında olan antik şehir

TERMESSOS’da taş ocağı işletildiği yer aldı.

05.05.2020>     OLİMPOS imar planı açıklandı. Sit derecesi düşürüldü. Kaçak yapılaşmalar

yasallaştırılmak isteniyor. Korunması gereken alanlar tehdit altında

12.06.2020>     Antik kentin sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit alanında köylüye çivi çaktırılmaz, tarıma izin verilmez ve hayvan otlattırılmazken 2020 PATARA yılı ilan edildikten sonra, bu bölgede Helikopter pisti, parke döşeli bir otopark ve karşılama merkezi inşa edildi.

28.08.2020>     PATARA’daki antik tiyatronun sahne zemininin konser ve gösteriler için plywood adı verilen kontrplak malzemeyle kaplaması tepki çekti.

10.09.2020>     LIMYRA Antik kenti pandemi nedeniyle kazıların durdurulmasını fırsat bilen define

avcılarının istilasına uğradı. Antalya Müzesinin korumacılık faaliyetlerine yeterli önemi

vermemesi sonucunda bölge talan alanı haline geldi. (TRYSA, TREBENNA, MNARA,

                        SIA, PHILETA, GÖLBENT, KITANAURA, AKSEKİ, ELMALI gibi yüksek yaylalarda ve

dağ başlarında bulunan antik kentlerin hemen hepsi tamamen korumasızdır ve bu

                        nedenle sürekli definecilerin istilası altındadır.)

27.09.2020>     Kesik Minareden sonra SAAT KULESİNİN de tepesine kubbe yapılacağı duyuruldu.

06.10.2020>     Karpuzkaldıran ve Örnekköy mevkiindeki kentin ilk limanı ve ticaret merkezi olan

MAGYDUS Antik Kenti’nde bulunan kalıntıların yapılaşma faaliyetleriyle yok olmaya

yüz tuttuğu açıklandı. Daha önce Çirkinoba olarak adlandırılan GÜZELOBA bölgesi ve

burada kurulu Karpuzkaldıran askeri tesislerinin antik kent harabeleri üzerine yapılaştırıldığı, Örnekköy’ün ise nekropole inşa edildiği açıklandı.

25.10.2020>     KAŞ ilçesinde Antiphellos Antik Kenti’nin kalıntılarını içeren eski hastanesi ve çevresinin ‘müze’ ya da ‘kültür sanat merkezi’ olarak düzenlenmesi için kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıldı..

02.11.2020>     ALANYA Kalesi surlarının yıkılma tehlikesine karşı yapılan çalışmalarda  antik

dönemlere ait bulgular elde edildiği, kısa bir süre sonra restorasyon çalışmalarına

başlanacağı duyuruldu.

09.12.2020>     GAZİPAŞA 3. Sit alanı olan Selinus sahiline imar planına aykırı olarak 10 katlı dev otel projesi uygulanmak isteniyor.

 

SAĞLIK

 

15.01.2020>     Antalya’da HİLELİ ÜRÜN satan firmalar ve adresleri Tarım Bakanlığınca açıklandı.

29.01.2020>     SAYIŞTAY raporuna göre ASAT’ın Termessos’ta açtığı 14 kuyuda arsenik bulundu.

10.12.2020>     KORONAVİRÜS yoğunluk haritası uydu görüntüsü ile çakıştırıldığında konutların

bulunduğu bölgelerin tamamında yüksek yoğunluk olduğu anlaşılıyor. Mezarlık,

Koruluk, İmarsız alanlar, Tarım alanları dışında VİRÜS KENTİ ELE GEÇİRDİ

Hastanelerde yer bulunamıyor.

22.12.2020>     Özellikle KEPEZ Bölgesinde hava kirliliği ile göz gözü göremeyecek, nefes

alınamayacak boyutlarda. Mahalli, Çevre Kurulu tarafından satışına izin verilen kömür cinsinin  kalitesi ve kalorisinin düşük. Astım, kalp ve tansiyon hastaları için hayati tehlike var.

30.12.2020>     Antalya Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası salgın hastalık nedeniyle kentte

hastalık sayısında azalma olmadığı, filyasyonda yoğunluk devam ettiği, hastanelerde

doluluk oranının üst seviyede olduğu, en az 3 hafta ya da ardışık 2 kez 14 er günlük

kapanma uygulanmaması ve sınırlı ve yetersiz kısıtlılıklarla bulaşın yayılmasın

                        önlenemediği, bunda şeffaf bir sağlık otoritesinin olmamasının ve yerel dinamiklerle

birlikte hareket edilmemesinin etkisi olduğu, mesleki risklerinin önlenmesine yönelik

gerekli düzenlemelerin yapılmadığını açıkladı.

 

III-KENTSEL DOKU VE BARINMA

A.İlke:

 

Yerel yönetimler, imarın kalitesinden; tüm canlıların sağlıklı, yerleşik, özendirici bir çevrede yaşama hakkından ve konut dokusunun korunmasından ve barınma hakkının sağlanmasından sorumludurlar.

 

24.02.20202>   ANTALYA Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği (YAGEP) Antalya’da evsizlerle

ilgili yetkililerin gerekli çabayı gösterilmediğinden yakındı. 250’ye yakın evsiz olduğu,

bunların arasında kadın ve çocuk evsizlerin bulunduğuna ve insani olmayan çok kötü

                        şartlarda yaşadıklarına dikkat çekti

14.03.2020>     FİNİKE’de dar gelirlilere konut yapılmak üzere ayrılan 89 parsel iki iş adamına satıldı

02.06.2020>     Antalya Valiliği pandemi dönemindeki KAÇAK YAPILAŞMANIN, en çok Kaş’ta ve

ayrıca Kumluca, Adrasan, Gelemiş (Patara) ve diğerleri ile birlikte 1200 den fazla

tespit edildiğini açıkladı.

11.12.2020>     Finike Belediyesinin FİNİKE KENT MEYDANI planını onay talebi Antalya

Müftülüğünün önerisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planda cami yapılması

gerektiği kararı nedeniyle bekletiliyor.

14.12.2020>     BALBEY Kentsel Yenileme projesindeki çalışmalar, değişiklikler ve devam eden

davaların akibeti hakkında muhataplara ve kamuoyuna bilgi verilmemesi tepkilere

neden oldu

16.12.2020>     İdare Mahkemesi, KIRCAMİ  5000 ve 25.000 ölçekli imar planlarının 100.000 ölçekli üst plana aykırılıklar içermesinden dolayı iptaline karar verdi.

25.12.2020>     Antalya ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olan tarihi 1930’lara dayanan anaç

turunçgilleri, bitki türleri ve NARENCİYE örnekleriyle bir kültür merkezi olması gerekirken Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü elinden alınan ve Hamidiye Vakfı adına tescil edilen, kent merkezinin nadir yeşil alanlarından olan alanda ağaçlar kesildiği, halı saha yanında yapılaşmaya açılarak kiraya verileceği hazırlıkları yapıldığı Kent Konseyince rapor edildi.

27.12.2020>     Sokağa çıkma yasağında EVSİZ YURTTAŞA CEZA kesildi. Konu kamuoyuna yansıyınca kendisinden özür dilendi.

 

IV-ULAŞIM VE DOLAŞIM

 

A.İlke:

Motorlu taşıtlar, gürültü, hava kirliliği, ruhsal ve fiziksel tehlike ve artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelen yol, geçit inşaatları ve projeleri, kentleri yavaş, ama kesin bir biçimde, öldürmektedir. Yerel Yönetimler, özel araçlarla seyahat hacminin azaltılması ve dolaşım güvenliği sağlayarak toplu ulaşım alternatifleri, bisiklet yolları ve kent merkezinin yayalaştırılmasına, yaya alanlarının da güvenli kullanıma dönük projeler geliştirmekte yükümlüdürler.

10.01.2020>     Antalya Kent merkezine yönelik TOPLU ULAŞIM anketi sonuçlarına     göre

kullanıcıların  %56,8’i yaşadığı bölgede ulaşım hizmetinin yetersiz olduğunu, %68,5’i

ulaşım hizmetlerinden memnun olmadığını, %79,1’i ulaşım hizmetlerinin pahalı

olduğunu, %56,3’ü duraklarda otobüs bekleme süresinin uzun olduğunu, %58,7’si

Antalyakart dolum noktalarını yeterli bulduğunu, % 41,’ü yetersiz olduğunu, %75,7’si

toplu taşıma hizmetlerini konforlu olmadığını %63,5’i toplu taşıma hizmetlerini güvenli

bulmadığını, %55’i bir ulaşım seferinde 30-60 dk arası zaman harcadığını, %75,6’sı

şoför ve vatman iletişiminden memnun olmadığını beyan ettikleri açıklandı.

 

09.12.2020>     Antalya Ulaşımında daha önce 3.20 lira olan tam bilet, 3,65 liraya, 2.70 olan emekli

bileti 3.15 liraya, 2.70 olan öğretmen bileti 3,15 liraya 1.80 olan öğrenci 2.20 liraya

zamlandı. Daha önce şehir için toplu ulaşımda 1 saatte birden fazla ücretsiz aktarma

                        işlemi 1 sefer ile sınırlandırıldı.

31.12.2020>     Korona nedeniyle sokağa çıkma yasaklarında uygulanan çifte standartlar ve

istikrarsızlıklar  nedeniyle yaş grupları, çalışanlar, öğrenciler, çocuklar bakımından

sürekli tartışma ve şikayet konusu oldu.

 

 

 

V-EŞİTSİZLİĞE MARUZ KALANLAR VE SOSYOEKONOMİK DEZAVANTAJLILAR

 

A.İlke:

 

Yerel Yönetimler, yaş, cinsiyet, ırk, inanç, milliyet, sosyoekonomik ve politik statü, ruhsal ve bedensel özür gözetmeksizin, tüm insanlara eşit koşullarda hizmet vermekle yükümlüdürler.

 

12.06.2020>     Dünya ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ile mücadele günü nedeniyle Ankara Tabip Odası tarafından

yapılan açıklamada, TUİK verilerine göre çocuk işçilerin %41,4 ü hane halkı

bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmak zorunda bırakıldığı belirlendi.

5 çocuktan 4 ü kayıt dışı. 6-17 yaş grubundaki çocukların haftalık fiili çalışma

saatleri ortalama 45 saati geçiyor.  Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşanan iller

arasında Urfa, İstanbul, Gaziantep’ten sonra Antalya 4. Sırada.

05.07.2020>     TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, istihdam izleme bültenine göre

SİGORTALI ÇALIŞAN sayısı en fazla ve en hızlı azalan  il Antalya,

KADIN İSTİHDAMI azalışında da 1. Sırada; işsizlik ödeneği başvurularında 2. Sırada;   İŞYERİ sayısı en çok azalan iller listesinde 2. Sırada ve ÇİFTÇİ sayısı en fazla

azalan iller listesinde 3.sırada yer alan Antalya kazancı en fazla artan iller listesinde

yer alamamıştır.

11.11.2020>     Kepez’de 26 öğrencisine CİNSEL İSTİSMARda bulunduğu iddiasıyla yargılanan

öğretmen 621 yıl hapse mahkum edildi.

15.11.2020>     Sosyoloji Politik Saha Araştırmaları Merkezi Antalya’nın 2020 yılı ilk 10 ayında ERKEK

                        ŞİDDETİ  sonucunda kadınların en çok hayatını kaybettiği 3. İl, şüpheli

yaşamını yitirenler arasında ise 2. İl olduğunu açıkladı.

20.11.2020>     Antalya Barosu, her geçen gün giderek  artan yoksullukla beraberinde çocuk ölümleri,

çocuk işçiliği, dilencilik, çocuk fuhuşu ve çocuk ticaretini de beraberinde getirdiği

ÇOCUK HAKLARI  hakları ihlalleri ile daha etkin mücadele edilmesi ve yasal

düzenlemelerin hayata geçirilerek tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

31.12.2020>     Pandemi koşullarında turizm sektörü ve bağlı işyerlerinin çalışanları işsizlik, borçlanma

ve işten çıkarılmalar nedeniyle kendilerine gerekli desteğin verilmediğini,

her 100 işçiden 91 inin mağdur durumda olduğu, esnafın işyerlerini açamamasından

dolayı da çalışanları ile birlikte sahipsiz bırakıldığı belirtildi.

2020 YILI  TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ANTALYA’DA DA

EKOSİSTEMİ GÖZETEN, TOPLUMCU, DAYANIŞMACI, EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ

DEĞİŞİMİN

KAÇINILANAMAZ, ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK  OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Benzer Yazılar