SOKAK

Kaş’ı betona boğacak plan Danıştay’dan döndü

Antalya – Kaş’ta 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nın iptali için 4 yıl önce açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verirken ilçeyi betona boğacak bir çevre faciası önlenmiş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Kasım 2015 tarihli kararıyla kabul edilen 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 23 Mart 2015 tarih ve 5977 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla onaylanan Antalya- Burdur- Isparta Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, Kaş ilçesine ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada yeni bir karar çıktı.
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile 31 vatandaşın çevre düzeni planlarına karşı açtığı davada, 5 Aralık 2018 tarihinde Danıştay 6’ncı Dairesi yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar vermiş, davacılar itiraz etmişti.

NÜFUS PROJEKSİYONLARI KISMINA İPTAL

Kaş ilçesinde Limanağzı mevkisi, Çukurbağ Yarımadası ile Gökseki bölgesinde öngörülen turizm ve tercihli kullanım, 4 ve 5 yıldızlı otellere dayalı turizm öngörüsünün yer aldığı çevre düzeni planlarına verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından bu kez de bu planlara dayalı 2025 yılı için öngörülen nüfus projeksiyonlarıyla ilgili kısmı için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ÜÇ KATI NÜFUS

Davacı avukat Tuncay Koç, 4 ve 5 yıldızlı otellere dayalı turizm gelişme öngörüsünün halkla iç içe olan turizm sistemini bozacağı, planın ilçe merkezini kapsadığı ve kırsal kesimin göz ardı edildiği, doğal ve kültürel değerleri yok eden, olumsuz çevresel etkilere neden olan, ağır altyapı maliyetleri getiren, yeni turizm tesis alanları oluşturmanın gerçekçi projeksiyonlara dayanmadığını söyledi.

Kaş’ta bugün 10 bin olan ilçe merkezi nüfusunun plana göre 2025 yılı için 50-56 bin, tüm ilçe nüfusunun da 130 bin olarak öngörüldüğünü belirten Koç, “Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 31 yurttaş adına açtığımız 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı için Danıştay Dava İdareleri Kurulu nüfus projeksiyonları açısından yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2016 yılında Kaş 1/25 binlik planla beraber dava ettiğimiz 1/100 binlik çevre düzeni planının bir kısım hükümleri için Danıştay 6’ncı Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak çevre düzeni planında talep ettiğimiz nüfus projeksiyonları kararına ilişkin talebimiz kabul edilmemişti” dedi.’

YENİ İMAR PLANI OLMAZ

Danıştay Dava İdareleri Kurulu’nun, Kaş için 3 katı fazla nüfus projeksiyonun neden kabul edildiğine dair bilimsel kanıt olmadığından bu yönüyle de talebi kabul ettiğini belirten Koç, şöyle devam etti:
“Verilen kararla artık Kaş ilçesine ilişkin geçerli bir nüfus planlaması olmadığından bundan sonra Kaş için yeni imar planları yapılamayacaktır. Kaş gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir alanın, fazla nüfusla daha fazla imara açılmasının önüne bu kararla geçilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi bu konuya dikkat etmeli ve özellikle Kaş’ta son zamanlarda artan kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmelidir.”

BETONCULARA DUYURU

Avukat Koç, ayrıca twitter’dan kararı duyururken şunları yazdı: “Danıştay Dava Daireleri İdari Kurulu bizi haklı gördü ve dava açılışından 4 yıl sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karardan sonra Kaş’ta yeni imar planı yapılamaz. Betonculara duyurulur… Kaş’ı betona gömecek plan Danıştay’dan döndü”

Kaynak: DHA

Benzer Yazılar