KENT MANŞET SOKAK

“Kesik Minare Restorasyonu” protesto edildi: Kimliği yok ettiği açıktır

Antalya Sokakları – Antalya’nın simgelerinden Kaleiçi’nde bulunanKesik Minare” olarak bilinen bir yapının restorasyon adı altında yeniden inşa edilmesi, Kaleiçi Ortak Akıl Platformu’nun çağrısıyla protesto edildi.

Kaleiçi Ortak Akıl Platformu’nun yaptığı basın açıklamasında, ”Kesik Minare, Antalya’nın simgesi ve kent belleğinde yer alan kültürel ve arkeolojik bir değerdir. Yerli ve yabancı tüm arşivlerde ve kent hafızasında  “Kesik Minare” olarak yer eden bir yapının, “restorasyon” adı altında yeniden inşa edilmesi ve minareye külah takılması, tüm Antalyalılarda şaşkınlığa, hayal kırıklığına ve üzüntüye yol açmıştır.” denildi.

Açıklamada “Bugün burada bizler, Büyükşehir Belediyemiz, Muratpaşa Belediye Meclisi Kaleiçi ve Kültür komisyonları üyeleri, Antalyamızın meslek odaları, Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri, Kent Konseyi, Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kaleiçi esnafı ve halkı, milletvekillerimiz, yani tüm kentliler, Kesik Minare’ye yapılan müdahale nedeniyle duyduğumuz tepkinin sesini daha da güçlü duyurmak amacıyla, Kaleiçi Ortak Akıl Platformu olarak bir aradayız.Kent belleği, mekanda yaşam bulur. Dünya kültür mirasına kentimizden aday gösterilen iki eserden biri olan bu yapıyla birlikte, kent siluetinin yok edilmesi anlaşılamaz, kabul edilemezdir. Kesik Minare, turizm tanıtım yönünden de paha biçilemez bir değerdir. Kent silüetinin temel figürlerinden biri, Kaleiçi turistik alanının çekim noktasıdır.” şeklinde belirtildi.

KİMLİĞİ YOK ETTİĞİ GAYET AÇIKTIR
“Şu an Kesik Minare Sokak’ tayız. Sokak adları kente ait kolektif belleğin sürekliliğinde rol oynar, o belleği tanımlar. Kentler bugünden yarına bir günde oluşmaz. Kentliler, paylaşarak, üreterek, sosyal alanlarını yaratır ve köklü, miras değerlerine sahip çıkarak, kadim kentleri yaratırlar. Bu sokağa da adını veren Antalya’ ya ait, Kaleiçi’nin simgesi haline gelmiş Kesik Minare’ ye külah eklenmesi; yapının sembol özelliğini, adını, kimliğini kaybetmesine, sıradan bir minareye dönüşmesine sebep olmaktan başka bir işe yaramaz. Restorasyon, “korunması gereken yapıtın aslına uygun olarak, özgünlüğü korunarak, olabildiğince asli malzeme, işçilik ve yapım tekniğinden yararlanılarak en az müdahale ile onarılması” dır. Restorasyonda değerlendirme ölçütü budur. Daha da basit anlamda restore edildiği zor anlaşılan yapının restorasyonu en başarılısıdır.  Eskiyi ezecek, hatta yok edecek türden uygulamalar,  fanteziler kabul edilemez. Bu külahın, tadilatın bu ölçüte uymadığı, eskiyi ezdiği, kimliği yok ettiği gayet açıktır.”

KESİK MİNARE AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK KENTE KAZANDIRILMALIDIR
Açıklama “Kesik Minare’ye ilişkin hazırlanan bilimsel raporlarda, bu alanın kesin bir mekansal fonksiyona tamamlanmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, birbiri ile çelişen raporlara dayanarak yapılan ve evrensel kriterlere uymayan restorasyon, alanda 2000 yıllık tarihi, kültürel ve arkeolojik bulguları yok etmektedir. Bu alanın, Kesik Minare gibi kimlikleşmiş sembol bir yapıyı özne alarak, Antalya’ da turizmi çeşitlendirme kaygısıyla, Kaleiçi’nin her noktasında çıkan arkeolojik değerlerle birlikte, “Açık Hava Müzesi” olarak değerlendirilmesi; aklın, bilimin, kentimiz Antalya’ ya sahip çıkmanın gereğidir. Bu, kent tanıtımına, turizm katma değerine ilave güç olduğu gibi, bu tarihi değerin, hepimizin hafızasında yer ettiği şekliyle gelecek kuşaklara aktarılmasının tek yoludur. Kesik Minare, yeniden Antalya hafızasında yer etmiş haline döndürülmeli ve bu alan Açık Hava Müzesi olarak kente kazandırılmalıdır” şeklinde sonlandırıldı.

Benzer Yazılar