EMEK GENÇLİK SOKAK ÜNİVERSİTE

Türkiye’de işçi sınıfının durumu tartışıldı

Antalya – Sürekli Devrim Hareketi’nin düzenlediği “1. Yıl Dönümünde Soma Katliamı ve Türkiye’de İşçi Sınıfı” konulu panel 16 Mayıs’ta Eğitim-Sen binasında gerçekleştirildi. Soma Katliamı’nda ölen işçiler için panel 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

IMG_2284İşçi ölümlerinin sadece bu hükümet döneminde var olmadığını vurgulayan ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu üyesi Gökçe Şentürk, 80 döneminden bu yana gerçekleşen işçi ölümlerine ve işçi sınıfının mücadelesinden örnekler verdi. Gökçe Şentürk 12 Eylül’ün getirisi olarak grev erteleme yasası adı altında işçi direnişlerinin yok edilmeye çalışıldığına dair, “Renault fabrikasında 5 bin işçi direnişe çıktı, neden direnişe çıktılar biliyorsunuz. Bu sene metal sektöründe DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri örgütlediği bir metal direnişi çok yoğun bir katılımın olacağı bir metal grevi gerçekleştirilmek istendi. Çok kısa sürede başka sektörlere yayılabilir ve işçi sınıfı adına çok büyük kazanımlar elde edilebilirdi. Hükümette bunun farkında olduğu için MESS’in başvurması neticesinde grev erteleme kararı aldı. Bu kararı ne dayanarak alındı; işte halk sağlığını bozucu, milli güvenliği bozucu olduğu gerekçesiyle grevler ertelenebiliyor. Grev erteleme demek çok doğru değil, bu grev yasaklamadır . Çünkü bundan sonra ki süreç 6 ay boyunca eğer iş verenle yetkili servis anlaşıyor, anlaşılamazsa yüksek hakem kurumu onları anlaştırılıyor. Tabi ki iş veren lehine kararlar çıkıyor” ifadelerinde bulundu.

2002’den bu yana AKP döneminde taşeron sistemin arttığını ve burada çalışan işçilerinin sendikalaşma durumlarının engellendiğini ve örgütlenmenin zorlaştırıldığına vurgu yapan Gökçe Şentürk AKP dönemindeki işçi direnişlerinden bahsederek, Ülker, Greif, Renault, Tekel işçi direnişlerinin hükümetin taşeron politikasına karşı yapılmış büyük direnişler olduğunu belirtti.
Son olarak Soma katliamına değinen Şentürk, Soma’da işçi yakınlarının, katliamın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen ses çıkarmaya çekinmediklerini ve öfkelerinin dinmediğini söyledi. Panel soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

da*-da/nob

Benzer Yazılar