EMEK SOKAK YAŞAM

Valilik: “Belediyenin sürgünü insan hakları ihlali”

Antalya – AKP yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Mart seçimleri öncesinde CHP’li yönetime yakın isimleri Akseki, Gündoğmuş gibi uzak ilçelere sürgün ettiği yönündeki şikayeti değerlendiren Antalya Valiliği İnsan Hakları İhlallerini Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi’nin insan hakları ihlali gerçekleştirdiği yönünde karar verdi.

30 Mart seçimleri sonrası yönetimi CHP’den AKP’ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde, bazı çalışanlar uzak ilçelere sürgün edildi. Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) yöneticileri ise Menderes Türel’in kendisi gibi düşünmeyen, aynı dünya görüşünde olmayan, özellikle kendine yakın sendikaya üye olmayan memur, işçi, hatta taşeron çalışanları hukuksuz şekilde merkeze uzak ilçelere sürgün ettiğini iddia etti.

TÜM YEREL-SEN, bu iddialara yönelik 10 Aralık 2014 tarihinde Antalya Valiliği’ne dilekçe sundu. Başvuru üzerine Antalya Valiliği İnsan Hakları İhlallerini Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akseki İlçesi’ndeki Koordinasyon Birimi’nde inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Komisyon, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın adı geçen sendika üyelerine işlem ve eylem yoluyla insan haklarını ihlal ettiğine oy çokluğuyla karar verdi.

İHLAL KARARI
Rapor, İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak’ın imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ve TÜM YEREL-SEN’e gönderildi. Raporda, belediyenin seçim sonrası çalışanları düşünceleri, sosyal paylaşımları, davranış ve söylemleri nedeniyle fişlediği, ardından bu kişileri Antalya’nın uzak ilçelerine sürgüne gönderdiği, bu yerlerde çalışma ortamı sağlamadığı, koordinatör adı verilen ve devleti temsil ve imza yetkisiyle devleti yönetme, emir ve talimat verme yetkisi olmayan kişilerin, belediyenin kadrolu memur ve işçilerine emir ve talimat verdiği, yine bu kişilerin devlet adına harcama yaptığı, işyerine geliş- gidişlerini takip ederek mobbing uyguladığı şikayetlerine yer verildi.

Raporda, Akseki ilçesindeki fiziki şartlar, servis araçları, kadın çalışanların analık durumları, kamu kaynaklarının heba edilmesi, memurların görevlendirme işlemleri, kamu çalışanlarının ihlal edilen hakları gibi konular ve ifadeler ayrıntılı şekilde yer aldı. Raporun sonucunda ise ihlal kararı şöyle açıklandı:
“Yukarıda saptanan ve ayrıntılı şekilde açıklanıp değerlendirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eylem ve işlem yoluyla kamu çalışanları (memur-işçi) hakkında kişisel verileri ele geçirdiği, çalışanların düşünce ve kanaatlerini bu yolla öğrendiği, verileri üçüncü kişilerle paylaştığı, muhalif gördüğü kamu çalışanlarını sindirmek, psikolojik yönden çökertmek, bezdirmek amacıyla hiçbir iş yaptırmadan günlük 4-5 saat yolculukla Antalya’nın uzak ilçelerine götürüp getirdiği, 15 metrekarelik bir odaya tıkıştırdığı, başlarına yetkisiz bir kişiyi amir olarak oturttuğu, çalışanlara bu yolla mobbing uyguladığı, kamu hizmeti gerekleri ve kamu yararı amacı gütmeyen bu eylem ve işlemlerin kamu görevlilerini cezalandırma amacı taşıdığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yasada yer almayan kadro ve makam ihdas ettiği, bu şekilde kamu hizmetinde nesnellik ilkesinden uzaklaştığı ve keyfi muamele yaptığı, hizmetin kötü işlemesine, boşu boşuna kamu kaynaklarının heba edilmesine, çalışanların ruh ve beden sağlığının bozulmasına neden olduğu, eylem ve uygulamaların devletin düzenine, işleyişine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu ve kamu çalışanlarının düzenli ve sistematik bir şekilde insan haklarının ihlal edildiği kararına varıldı.”

Haber: Mehmet Çınar

Benzer Yazılar