EMEK MANŞET

TMMOB sömürge yasasına tepki gösterdi

TMMOB, mecliste görüşülmeye başlanan “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı” için basın toplantısı gerçekleştirdi. Tuncer, “Ülkemizi sömürge, yurttaşlarımızı ikinci sınıf ucuz işgücü olarak gören bir yaklaşımla hazırlanan bu tasarı TBMM gündeminden çıkarılmalıdır” dedi.

Antalya- Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, mecliste görüşülmeye başlanan, “Uluslar arası İşgücü Kanunu Tasarısı” için basın toplantısı düzenleyerek protesto etti. TMMOB Antalya İl Kordinasyonu adına konuşan dönem sözcüsü Vahap Tuncer, tasarının Türkiye’de mühendislik ve mimarlık unvanlarının kullanılması hakkındaki uygulamaları düzenleyen 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Anayasa’nın 135. maddesini hükümsüz kılan bir içeriğe sahip olduğunu belirtti.

“YALNIZCA YABANCI SERMAYENİN ÇIKARLARI GÖZ ÖNÜNE ALINACAK”
Vahap Tuncer, “Bu yasa taslağı ile TMMOB Yasası’nın üç maddesi değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, halkımızın ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

TMMOB’a herhangi bir konuda danışılmadığı söyleyen Tuncer, yasa tasarısının lisans eğitimine dayalı tüm meslek alanlarını ilgilendirdiğine dikkat çekerek, “TMMOB’nin meslek veya uzmanlık alanlarında yabancı mühendis ve mimarları bizden avantajlı duruma getirmektedir” dedi.

YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLI
Yabancı çalışanlar lehine bir yasa tasarısı olduğuna vurgu yapan Tuncer, uluslararası hukuktaki karşıtlıklar ilkesinin sermeye gücüne çevrilerek yok sayılacağına değindi. Tuncer, Yabancı çalışanların kontrole tabi olmadan istedikleri çalışacaklarını belirterek, “Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan, beyana dayalı yabancı çalışanlar nitelikli işgücü sayılacak, mesleki yeterliliğini kanıtlayan yurttaşlarımız ikincilleştirilecek, ara eleman konumuna itilecektir” dedi.

Tuncer son olarak, “Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecektir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Antalya Körfez Gazetesi

 

 

 

Benzer Yazılar